Preverjanje identitete trgovca v Evropi

Ponudniki plačilnih storitev, kot je Google, morajo v skladu z evropsko zakonodajo in zakonodajo Združenega kraljestva preveriti identiteto strank v Evropskem gospodarskem prostoru in Združenem kraljestvu ter zadržati plačila, ki so jim namenjena, dokler ni preverjanje končano. Za zagotavljanje skladnosti s temi predpisi morate v celoti upoštevati spodnja navodila za preverjanje računa. Če ne posredujete zahtevanih podatkov, bomo onemogočili profil za izplačila in plačila, zaradi česar ne boste mogli prodajati v Googlu. 

Ko dobimo vse zahtevane podatke, je postopek preverjanja običajno opravljen v dveh ali treh delovnih dneh. Ko preverimo vse podrobnosti, boste po elektronski pošti dobili potrdilo. Preberite več o postopku preverjanja.

Od vas bomo morda zahtevali dokumente, s katerimi bomo preverili vrsto vašega podjetja, zato morate izbrati možnost, ki je pravno ustrezna. Prepričajte se, da sta ime in naslov v profilu za plačila posodobljena in da se ujemata s podatki, ki jih pošljete prek tega obrazca. Če želite spremeniti podatke v profilu za plačila, upoštevajte ta navodila (ali ta navodila, če ste trgovec v Googlu Nakupovanje).

* Obvezno polje

Izberite vrsto podjetja:

*

Vaši podatki za stik

ID trgovca najdete tako:

 1. Prijavite se v profil za plačila.
 2. Kliknite Nastavitve Nastavitve.
 3. Pri »Javni profil trgovca« poiščite ID trgovca. Če potrebujete pomoč pri iskanju ID-ja trgovca, preberite ta članek.

Če ste trgovec v Googlu Nakupovanje:

 1. Prijavite se v Google Merchant Center.

 2. Kliknite ikono orodja. 

 3. Kliknite Plačila.

 4. Kliknite Podatki o podjetju. 

 5. Pri »Javni profil trgovca« poiščite ID trgovca.

Podatki o pooblaščenem zastopniku

Navedite ime, domači naslov in osebni dokument pooblaščenega zastopnika svoje organizacije. Pooblaščeni zastopnik je opredeljen kot posameznik, ki je odgovoren in ima pravno pooblastilo za ukrepanje v imenu subjekta. Navedeno ime se mora natančno ujemati z imenom na naloženem osebnem dokumentu.

Dokumenti, ki jih sprejemamo: potni list, osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, dovoljenje za bivanje. Prepričajte se, da identifikacijski dokument, ki ga je izdal državni organ, ni potekel in vsebuje naslednje podatke:

 • Ime in priimek
 • Datum rojstva
 • Datum veljavnosti
 • Izdajatelj
 • Podpis 

Poskrbite, da upošteva spodnje smernice:

 • Slika ni črno-bela in je v izvirnih barvah
 • Slika prikazuje štiri kote dokumenta
 • Slika je v obliki datoteke .jpg, .jpeg, .png ali .pdf
 • Slika je berljiva/ni zamegljena
 • Priloženi sta sprednja in hrbtna stran (če je ustrezno)

Podatki o vašem podjetju

Navedite polno registrirano  ime podjetja, trgovsko ime(če se razlikuje) , registracijsko številko podjetja in podatke o borzi.

 • Če se trgovsko ime razlikuje od registriranega imena, je treba predložiti uradni dokument, ki dokazuje, da ste lastnik trgovskega imena.
 • Ime profila za plačila se mora natančno ujemati z registriranim imenom ali trgovskim imenom.

Navedite polno registrirano  ime podjetja, trgovsko ime (če se razlikuje), registracijsko številko podjetja in potrdilo o ustanovitvi.

 • Ime podjetja, ki ga vnesete v ta obrazec, se mora natančno ujemati z imenom na poslanem aktu o ustanovitvi.
 • Če se trgovsko ime razlikuje od registriranega imena, je treba predložiti uradni dokument, ki dokazuje, da ste lastnik trgovskega imena.
 • Ime profila za plačila se mora natančno ujemati z registriranim imenom ali trgovskim imenom.

Pošljite jasno in popolno kopijo akta o ustanovitvi za svojo organizacijo, na katerem so navedeni vaše polno registrirano ime podjetja, naslov podjetja, izdajatelj in datum izdaje/povzetka.

 • Ime profila za plačila se mora natančno ujemati z imenom v poslanem dokumentu.
 • Če ste vnesli trgovsko ime, morate predložiti tudi uradni dokument, ki dokazuje, da ste lastnik trgovskega imena.
Navedite URL spletnega mesta svojega podjetja.

Pošljite jasno in popolno kopijo registracijskega dokumenta za svojo organizacijo, na katerem je polno registrirano ime. Ime profila za plačila se mora natančno ujemati z imenom v poslanem dokumentu.

Registrirani naslov

Preverite, ali se naslov vašega profila za plačila natančno ujema z registriranim naslovom. Navodila za urejanje naslova profila za plačila:

 1. Prijavite se v profil za plačila (trgovci v Googlu Nakupovanje: Prijavite se v Google Merchant Center).

 2. Kliknite Nastavitve (trgovci v Googlu Nakupovanje: Kliknite ikono orodja > Plačila > Informacije o podjetju).

 3. Odprite razdelek Profil za plačila, ne razdelka »Javni profil trgovca«.

 4. Poleg možnosti »Ime in naslov podjetja« kliknite ikono za urejanje Uredi ter posodobite ime in naslov organizacije.

 5. Kliknite »Shrani«.

Priložite dokazilo o naslovu, da potrdite svoj registrirani naslov.

 1. Dokument mora biti izdan v imenu pravne osebe, ki se preverja in je navedena v profilu za plačila.
 2. Datum na dokumentu ne sme biti starejši od 90 dni.
 3. Sprejemljivi dokumenti so položnice, bančni izpiski, dokumenti, ki jih izdajo državni organi itd.
Ali je naslov za trgovanje enak registriranemu naslovu? *

Priložite dokazilo o naslovu, da potrdite svoj naslov za trgovanje. Dokument za dokazilo o naslovu ne sme biti starejši od 90 dni in mora vsebovati ime vašega podjetja (registrirano ali trgovsko) in naslov za trgovanje. Sprejemljivi dokumenti so položnice, bančni izpiski, dokumenti, ki jih izdajo državni organi itd.

Dokazilo o bančnem računu

Dokazilo o bančnem računu*

V okviru postopka preverjanja moramo zbrati informacije in preveriti, da je bančni račun v vašem profilu za plačila povezan z vašim subjektom. Pošljite nam sliko dokazila o bančnem računu, kjer so navedeni vaše ime podjetja, naslov in zadnje štiri števke številke vašega bančnega računa.

Zagotovite naslednje:

 1. Dokument mora biti izdan v imenu pravne osebe, ki se preverja in je navedena v profilu za plačila.
 2. Zadnje štiri števke številke bančnega računa se morajo ujemati z zadnjimi štirimi števkami bančnega računa v profilu za plačila.
 3. Datum na dokumentu ne sme biti starejši od 90 dni, datum izdaje pa mora viden v dokumentu.
 4. Slika ni posnetek zaslona.

Opomba: Informacije/podatke o transakcijah lahko zameglite ali zakrijete, če jih ne želite navesti. Te informacije uporabljamo izključno za preverjanje identitete v skladu z zahtevami, ki jih določata evropska zakonodaja in zakonodaja Združenega kraljestva.

Podatki o direktorjih

Navedite ime, domači naslov in osebni dokument vseh direktorjev. Direktorji so vsi posamezniki z izvršnim upravljalskim nadzorom ali vplivom na upravljanje podjetja oziroma na dejavnosti podjetja, povezane z Googlom Play. 

Direktor št. 1

Dokumenti, ki jih sprejemamo: potni list, osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, dovoljenje za bivanje. Prepričajte se, da identifikacijski dokument, ki ga je izdal državni organ, ni potekel in vsebuje naslednje podatke:

 • Ime in priimek
 • Datum rojstva
 • Datum veljavnosti
 • Izdajatelj
 • Podpis 

Poskrbite, da upošteva spodnje smernice:

 • Slika ni črno-bela in je v izvirnih barvah
 • Slika prikazuje štiri kote dokumenta
 • Slika je v obliki datoteke .jpg, .jpeg, .png ali .pdf
 • Slika je berljiva/ni zamegljena
 • Priloženi sta sprednja in hrbtna stran (če je ustrezno)

Direktor št. 2

Dokumenti, ki jih sprejemamo: potni list, osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, dovoljenje za bivanje. Prepričajte se, da identifikacijski dokument, ki ga je izdal državni organ, ni potekel in vsebuje naslednje podatke:

 • Ime in priimek
 • Datum rojstva
 • Datum veljavnosti
 • Izdajatelj
 • Podpis 

Poskrbite, da upošteva spodnje smernice:

 • Slika ni črno-bela in je v izvirnih barvah
 • Slika prikazuje štiri kote dokumenta
 • Slika je v obliki datoteke .jpg, .jpeg, .png ali .pdf
 • Slika je berljiva/ni zamegljena
 • Priloženi sta sprednja in hrbtna stran (če je ustrezno)

Direktor št. 3

Dokumenti, ki jih sprejemamo: potni list, osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, dovoljenje za bivanje. Prepričajte se, da identifikacijski dokument, ki ga je izdal državni organ, ni potekel in vsebuje naslednje podatke:

 • Ime in priimek
 • Datum rojstva
 • Datum veljavnosti
 • Izdajatelj
 • Podpis 

Poskrbite, da upošteva spodnje smernice:

 • Slika ni črno-bela in je v izvirnih barvah
 • Slika prikazuje štiri kote dokumenta
 • Slika je v obliki datoteke .jpg, .jpeg, .png ali .pdf
 • Slika je berljiva/ni zamegljena
 • Priloženi sta sprednja in hrbtna stran (če je ustrezno)

Direktor št. 4

Dokumenti, ki jih sprejemamo: potni list, osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, dovoljenje za bivanje. Prepričajte se, da identifikacijski dokument, ki ga je izdal državni organ, ni potekel in vsebuje naslednje podatke:

 • Ime in priimek
 • Datum rojstva
 • Datum veljavnosti
 • Izdajatelj
 • Podpis 

Poskrbite, da upošteva spodnje smernice:

 • Slika ni črno-bela in je v izvirnih barvah
 • Slika prikazuje štiri kote dokumenta
 • Slika je v obliki datoteke .jpg, .jpeg, .png ali .pdf
 • Slika je berljiva/ni zamegljena
 • Priloženi sta sprednja in hrbtna stran (če je ustrezno)
Ali ima podjetje več kot 4 direktorje? *

Podatki o upravičenem lastniku

Navedite ime, naslov in dodatno dokumentacijo vseh posameznikov ali podjetij, ki imajo neposredno ali posredno v lasti najmanj 25 % delnic ali glasovalnih pravic ali drugače izvajajo nadzor nad izvršnim upravljanjem ali vplivajo na upravljanje podjetja. 

Navedite ime, naslov in dodatno dokumentacijo vseh posameznikov ali podjetij, ki imajo neposredno ali posredno v lasti najmanj 25 % delnic ali glasovalnih pravic.

Zagotovite, da se ime in naslov v vašem profilu za plačila natančno ujemata s spodaj vnesenim imenom in naslovom. Navodila za urejanje naslova profila za plačila:

 1. Prijavite se v profil za plačila (trgovci v Googlu Nakupovanje: Prijavite se v Google Merchant Center).

 2. Kliknite Nastavitve (trgovci v Googlu Nakupovanje: Kliknite ikono orodja > Plačila > Informacije o podjetju).

 3. Odprite razdelek Profil za plačila, ne razdelka »Javni profil trgovca«.

 4. Poleg možnosti »Ime in naslov podjetja« kliknite ikono za urejanje Uredi ter posodobite ime in naslov.

 5. Kliknite »Shrani«.

Dokumenti, ki jih sprejemamo: potni list, osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, dovoljenje za bivanje. Prepričajte se, da identifikacijski dokument, ki ga je izdal državni organ, ni potekel in vsebuje naslednje podatke:

 • Ime in priimek
 • Datum rojstva
 • Datum veljavnosti
 • Izdajatelj
 • Podpis 

Poskrbite, da upošteva spodnje smernice:

 • Slika ni črno-bela in je v izvirnih barvah
 • Slika prikazuje štiri kote dokumenta
 • Slika je v obliki datoteke .jpg, .jpeg, .png ali .pdf
 • Slika je berljiva/ni zamegljena
 • Priloženi sta sprednja in hrbtna stran (če je ustrezno)

Dokazilo o bančnem računu

V okviru postopka preverjanja moramo zbrati informacije in preveriti, da je bančni račun v vašem profilu za plačila povezan z vami kot samostojnim podjetnikom. Pošljite nam sliko dokazila o bančnem računu, kjer so navedeni vaše ime/ime samostojnega podjetnika in zadnje štiri števke številke vašega bančnega računa.

Zagotovite naslednje:

 1. Dokument mora biti izdan v imenu fizične osebe, ki se preverja in je navedena v profilu za plačila.
 2. Zadnje štiri števke številke bančnega računa se morajo ujemati z zadnjimi štirimi števkami bančnega računa v profilu za plačila.
 3. Datum na dokumentu ne sme biti starejši od 90 dni, datum izdaje pa mora viden v dokumentu.
 4. Slika ni posnetek zaslona.

Opomba: Informacije/podatke o transakcijah lahko zameglite ali zakrijete, če jih ne želite navesti. Te informacije uporabljamo izključno za preverjanje identitete v skladu z zahtevami, ki jih določata evropska zakonodaja in zakonodaja Združenega kraljestva.

Dokazilo o naslovu

Sprejemljivi dokumenti: položnice, bančni izpiski/izpiski kreditnih kartic, dokumenti, ki jih izdajo državni organi. Datum na dokumentu ne sme biti starejši od 90 dni.

Upravičeni lastnik št. 1

Vrsta upravičenega lastnika *

Dokumenti, ki jih sprejemamo: potni list, osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, dovoljenje za bivanje. Prepričajte se, da identifikacijski dokument, ki ga je izdal državni organ, ni potekel in vsebuje naslednje podatke:

 • Ime in priimek
 • Datum rojstva
 • Datum veljavnosti
 • Izdajatelj
 • Podpis 

Poskrbite, da upošteva spodnje smernice:

 • Slika ni črno-bela in je v izvirnih barvah
 • Slika prikazuje štiri kote dokumenta
 • Slika je v obliki datoteke .jpg, .jpeg, .png ali .pdf
 • Slika je berljiva/ni zamegljena
 • Priloženi sta sprednja in hrbtna stran (če je ustrezno)

Naložite dokument z imenom, naslovom in deležem lastništva (%) vseh posameznikov ali podjetij, ki imajo neposredno ali posredno v lasti najmanj 25 % delnic ali glasovalnih pravic ali drugače izvajajo nadzor nad izvršnim upravljanjem ali vplivajo na upravljanje podjetja.

Upravičeni lastnik št. 2

Vrsta upravičenega lastnika *

Dokumenti, ki jih sprejemamo: potni list, osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, dovoljenje za bivanje. Prepričajte se, da identifikacijski dokument, ki ga je izdal državni organ, ni potekel in vsebuje naslednje podatke:

 • Ime in priimek
 • Datum rojstva
 • Datum veljavnosti
 • Izdajatelj
 • Podpis 

Poskrbite, da upošteva spodnje smernice:

 • Slika ni črno-bela in je v izvirnih barvah
 • Slika prikazuje štiri kote dokumenta
 • Slika je v obliki datoteke .jpg, .jpeg, .png ali .pdf
 • Slika je berljiva/ni zamegljena
 • Priloženi sta sprednja in hrbtna stran (če je ustrezno)

Naložite dokument z imenom, naslovom in deležem lastništva (%) vseh posameznikov ali podjetij, ki imajo neposredno ali posredno v lasti najmanj 25 % delnic ali glasovalnih pravic ali drugače izvajajo nadzor nad izvršnim upravljanjem ali vplivajo na upravljanje podjetja.

Upravičeni lastnik št. 3

Vrsta upravičenega lastnika *

Dokumenti, ki jih sprejemamo: potni list, osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, dovoljenje za bivanje. Prepričajte se, da identifikacijski dokument, ki ga je izdal državni organ, ni potekel in vsebuje naslednje podatke:

 • Ime in priimek
 • Datum rojstva
 • Datum veljavnosti
 • Izdajatelj
 • Podpis 

Poskrbite, da upošteva spodnje smernice:

 • Slika ni črno-bela in je v izvirnih barvah
 • Slika prikazuje štiri kote dokumenta
 • Slika je v obliki datoteke .jpg, .jpeg, .png ali .pdf
 • Slika je berljiva/ni zamegljena
 • Priloženi sta sprednja in hrbtna stran (če je ustrezno)

Naložite dokument z imenom, naslovom in deležem lastništva (%) vseh posameznikov ali podjetij, ki imajo neposredno ali posredno v lasti najmanj 25 % delnic ali glasovalnih pravic ali drugače izvajajo nadzor nad izvršnim upravljanjem ali vplivajo na upravljanje podjetja.

Naložite dokument z imenom, naslovom in deležem lastništva (%) vseh posameznikov ali podjetij, ki imajo neposredno ali posredno v lasti najmanj 25 % delnic ali glasovalnih pravic ali drugače izvajajo nadzor nad izvršnim upravljanjem ali vplivajo na upravljanje podjetja.

Upravičeni lastnik št. 4

Vrsta upravičenega lastnika *

Dokumenti, ki jih sprejemamo: potni list, osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, dovoljenje za bivanje. Prepričajte se, da identifikacijski dokument, ki ga je izdal državni organ, ni potekel in vsebuje naslednje podatke:

 • Ime in priimek
 • Datum rojstva
 • Datum veljavnosti
 • Izdajatelj
 • Podpis 

Poskrbite, da upošteva spodnje smernice:

 • Slika ni črno-bela in je v izvirnih barvah
 • Slika prikazuje štiri kote dokumenta
 • Slika je v obliki datoteke .jpg, .jpeg, .png ali .pdf
 • Slika je berljiva/ni zamegljena
 • Priloženi sta sprednja in hrbtna stran (če je ustrezno)

Naložite dokument z imenom, naslovom in deležem lastništva (%) vseh posameznikov ali podjetij, ki imajo neposredno ali posredno v lasti najmanj 25 % delnic ali glasovalnih pravic ali drugače izvajajo nadzor nad izvršnim upravljanjem ali vplivajo na upravljanje podjetja.

Ali ima podjetje več kot 4 upravičene lastnike? *

Naložite dokument z imenom, naslovom in deležem lastništva (%) vseh posameznikov ali podjetij, ki imajo neposredno ali posredno v lasti najmanj 25 % delnic ali glasovalnih pravic ali drugače izvajajo nadzor nad izvršnim upravljanjem ali vplivajo na upravljanje podjetja.

Podatki osebe z visoko stopnjo nadzora

Zakonodaja v Združenem kraljestvu zahteva, da navedete podatke osebe z visoko stopnjo nadzora, ki je opredeljena kot fizična oseba, ki izpolnjuje vsaj enega od naslednjih pogojev.

 • Ima v lasti več kot 25 % delnic podjetja.
 • Ima več kot 25 % glasovalnih pravic v podjetju.
 • Ima pravico do imenovanja ali odstavitve večine članov upravnega odbora.
 Ali je kateri od zgoraj navedenih materialnih porabnikov tudi na položaju osebe z visoko stopnjo nadzora?
*
Število materialnih porabnikov, ki so hkrati osebe z visoko stopnjo nadzora. *
Ali obstajajo osebe z visoko stopnjo nadzora, ki niso materialni porabniki? *
Število oseb z visoko stopnjo nadzora, ki niso materialni porabniki

druge OVSN št. 1

Tip osebe z visoko stopnjo nadzora *

Dokumenti, ki jih sprejemamo: potni list, osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, dovoljenje za bivanje. Prepričajte se, da identifikacijski dokument, ki ga je izdal državni organ, ni potekel in vsebuje naslednje podatke:

 • Ime in priimek
 • Datum rojstva
 • Datum veljavnosti
 • Izdajatelj
 • Podpis 

Poskrbite, da upošteva spodnje smernice:

 • Slika ni črno-bela in je v izvirnih barvah
 • Slika prikazuje štiri kote dokumenta
 • Slika je v obliki datoteke .jpg, .jpeg, .png ali .pdf
 • Slika je berljiva/ni zamegljena
 • Priloženi sta sprednja in hrbtna stran (če je ustrezno)

druge izkaznice za javne storitve (OVSN) št. 2

Tip osebe z visoko stopnjo nadzora *

Dokumenti, ki jih sprejemamo: potni list, osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, dovoljenje za bivanje. Prepričajte se, da identifikacijski dokument, ki ga je izdal državni organ, ni potekel in vsebuje naslednje podatke:

 • Ime in priimek
 • Datum rojstva
 • Datum veljavnosti
 • Izdajatelj
 • Podpis 

Poskrbite, da upošteva spodnje smernice:

 • Slika ni črno-bela in je v izvirnih barvah
 • Slika prikazuje štiri kote dokumenta
 • Slika je v obliki datoteke .jpg, .jpeg, .png ali .pdf
 • Slika je berljiva/ni zamegljena
 • Priloženi sta sprednja in hrbtna stran (če je ustrezno)

druge izkaznice za javne storitve (OVSN) št. 3

Tip osebe z visoko stopnjo nadzora *

Dokumenti, ki jih sprejemamo: potni list, osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, dovoljenje za bivanje. Prepričajte se, da identifikacijski dokument, ki ga je izdal državni organ, ni potekel in vsebuje naslednje podatke:

 • Ime in priimek
 • Datum rojstva
 • Datum veljavnosti
 • Izdajatelj
 • Podpis 

Poskrbite, da upošteva spodnje smernice:

 • Slika ni črno-bela in je v izvirnih barvah
 • Slika prikazuje štiri kote dokumenta
 • Slika je v obliki datoteke .jpg, .jpeg, .png ali .pdf
 • Slika je berljiva/ni zamegljena
 • Priloženi sta sprednja in hrbtna stran (če je ustrezno)

druge izkaznice za javne storitve (OVSN) št. 4

Tip osebe z visoko stopnjo nadzora *

Dokumenti, ki jih sprejemamo: potni list, osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, dovoljenje za bivanje. Prepričajte se, da identifikacijski dokument, ki ga je izdal državni organ, ni potekel in vsebuje naslednje podatke:

 • Ime in priimek
 • Datum rojstva
 • Datum veljavnosti
 • Izdajatelj
 • Podpis 

Poskrbite, da upošteva spodnje smernice:

 • Slika ni črno-bela in je v izvirnih barvah
 • Slika prikazuje štiri kote dokumenta
 • Slika je v obliki datoteke .jpg, .jpeg, .png ali .pdf
 • Slika je berljiva/ni zamegljena
 • Priloženi sta sprednja in hrbtna stran (če je ustrezno)

Podatki o skrbniku

Skrbnik št. 1

S pošiljanjem osebnih dokumentov skrbnikov se pospeši postopek odobritve. 

Dokumenti, ki jih sprejemamo: potni list, osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, dovoljenje za bivanje. Prepričajte se, da identifikacijski dokument, ki ga je izdal državni organ, ni potekel in vsebuje naslednje podatke:

 • Ime in priimek
 • Datum rojstva
 • Datum veljavnosti
 • Izdajatelj
 • Podpis 

Poskrbite, da upošteva spodnje smernice:

 • Slika ni črno-bela in je v izvirnih barvah
 • Slika prikazuje štiri kote dokumenta
 • Slika je v obliki datoteke .jpg, .jpeg, .png ali .pdf
 • Slika je berljiva/ni zamegljena
 • Priloženi sta sprednja in hrbtna stran (če je ustrezno)

Skrbnik št. 2

S pošiljanjem osebnih dokumentov skrbnikov se pospeši postopek odobritve. 

Dokumenti, ki jih sprejemamo: potni list, osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, dovoljenje za bivanje. Prepričajte se, da identifikacijski dokument, ki ga je izdal državni organ, ni potekel in vsebuje naslednje podatke:

 • Ime in priimek
 • Datum rojstva
 • Datum veljavnosti
 • Izdajatelj
 • Podpis 

Poskrbite, da upošteva spodnje smernice:

 • Slika ni črno-bela in je v izvirnih barvah
 • Slika prikazuje štiri kote dokumenta
 • Slika je v obliki datoteke .jpg, .jpeg, .png ali .pdf
 • Slika je berljiva/ni zamegljena
 • Priloženi sta sprednja in hrbtna stran (če je ustrezno)

Skrbnik št. 3

S pošiljanjem osebnih dokumentov skrbnikov se pospeši postopek odobritve. 

Dokumenti, ki jih sprejemamo: potni list, osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, dovoljenje za bivanje. Prepričajte se, da identifikacijski dokument, ki ga je izdal državni organ, ni potekel in vsebuje naslednje podatke:

 • Ime in priimek
 • Datum rojstva
 • Datum veljavnosti
 • Izdajatelj
 • Podpis 

Poskrbite, da upošteva spodnje smernice:

 • Slika ni črno-bela in je v izvirnih barvah
 • Slika prikazuje štiri kote dokumenta
 • Slika je v obliki datoteke .jpg, .jpeg, .png ali .pdf
 • Slika je berljiva/ni zamegljena
 • Priloženi sta sprednja in hrbtna stran (če je ustrezno)

Skrbnik št. 4

S pošiljanjem osebnih dokumentov skrbnikov se pospeši postopek odobritve. 

Dokumenti, ki jih sprejemamo: potni list, osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, dovoljenje za bivanje. Prepričajte se, da identifikacijski dokument, ki ga je izdal državni organ, ni potekel in vsebuje naslednje podatke:

 • Ime in priimek
 • Datum rojstva
 • Datum veljavnosti
 • Izdajatelj
 • Podpis 

Poskrbite, da upošteva spodnje smernice:

 • Slika ni črno-bela in je v izvirnih barvah
 • Slika prikazuje štiri kote dokumenta
 • Slika je v obliki datoteke .jpg, .jpeg, .png ali .pdf
 • Slika je berljiva/ni zamegljena
 • Priloženi sta sprednja in hrbtna stran (če je ustrezno)
Ali ima podjetje več kot 4 skrbnike? *

Podatki o pooblaščeni osebi

Pooblaščena oseba št. 1

S pošiljanjem osebnih dokumentov pooblaščenih oseb se pospeši postopek odobritve.

Pooblaščena oseba št. 2

S pošiljanjem osebnih dokumentov pooblaščenih oseb se pospeši postopek odobritve.

Pooblaščena oseba št. 3

S pošiljanjem osebnih dokumentov pooblaščenih oseb se pospeši postopek odobritve.

Pooblaščena oseba št. 4

S pošiljanjem osebnih dokumentov pooblaščenih oseb se pospeši postopek odobritve.
*
*
*
*
Poslane informacije bomo uporabili za potrjevanje identitete. Google lahko te informacije uporablja tudi za zaščito pred prevarami in zlorabami ter za izboljševanje naših storitev potrjevanja za Googlove izdelke. S tem postopkom preverjanja pomagamo zagotavljati integriteto Googlovih storitev za vas in druge uporabnike. Vaši potrjeni podatki bodo varno shranjeni v vašem računu Google, uporabljali pa jih bomo skladno z Googlovim pravilnikom o zasebnosti.
https://myaccount.google.com/privacypolicy?hl=$0
Googlu bodo poslani nekateri podatki o računu in sistemu, klici podpore in pogovori z njo pa se lahko snemajo. Te podatke bomo uporabili za izboljšanje kakovosti podpore in usposabljanja, odpravljanje tehničnih težav ter izboljšanje naših izdelkov in storitev, in sicer v skladu z našim pravilnikom o zasebnosti in našimi pogoji storitve. Prevajalske storitve se lahko uporabljajo v klepetu in e-pošti.
Dodatne informacije
Iskanje
Počisti iskanje
Zapiranje iskanja
Googlove aplikacije
Glavni meni