Identitetsbekreftelse for europeiske selgere

I henhold til europeisk og britisk lov og rett må betalingsformidlere som Google bekrefte identiteten til kundene sine i EØS og Storbritannia og holde tilbake utbetalinger til slike kunder frem til de har fullført bekreftelsesprosessen. For å overholde disse lovene må du fullføre alle trinnene nedenfor for å bekrefte kontoen din. Hvis du ikke oppgir den nødvendige informasjonen, suspenderes utbetalingene og betalingsprofilen din, slik at du ikke kan selge på Google. 

Når vi har mottatt all nødvendig informasjon, fullføres bekreftelsesprosessen vanligvis i løpet av 2–3 virkedager. Vi sender deg en e-post når alle opplysningene dine er bekreftet. Finn ut mer om bekreftelsesprosessen.

Husk at vi kan be om dokumentasjon for å bekrefte bedriftstypen din, så sørg for å velge det alternativet som er juridisk riktig for bedriften. Sørg også for at navnet og adressen i betalingsprofilen din er oppdatert, og at de samsvarer med informasjonen du sender inn via dette skjemaet. Hvis du må endre informasjon i betalingsprofilen din, følger du denne veiledningen (eller denne veiledningen hvis du er Google Shopping-selger).

* Obligatorisk felt

Velg bedriftstype:

*

Kontaktinformasjonen din

Slik finner du selger-ID-en din:

 1. Logg på betalingsprofilen din.
 2. Klikk på Innstillinger Innstillinger.
 3. Finn «Offentlig selgerprofil» og deretter selger-ID-en din. Les denne artikkelen hvis du trenger hjelp med å finne selger-ID-en din.

Hvis du er Google Shopping-selger:

 1. Logg på Google Merchant Center.

 2. Klikk på verktøyikonet. 

 3. Klikk på Betalinger.

 4. Klikk på Bedriftsinformasjon. 

 5. Finn «Offentlig selgerprofil» og deretter selger-ID-en din.

Informasjon om den autoriserte representanten

Oppgi navn, hjemmeadresse og identitetsdokument for den autoriserte representanten for organisasjonen din. Den autoriserte representanten er definert som den personen som har ansvar for og juridisk myndighet til å handle på vegne av enheten. Sjekk at navnet du oppgir, samsvarer nøyaktig med navnet i legitimasjonen som er lastet opp.

Dokumenter som godtas: pass, nasjonalt ID-kort, førerkort og oppholdstillatelse. Sjekk at legitimasjonen ikke er utløpt, og at den inneholder følgende informasjon:

 • for- og etternavn
 • Fødselsdato
 • Utløpsdato
 • Utstedende myndighet
 • signatur 

Sjekk også at legitimasjonen er i tråd med disse retningslinjene:

 • Bildet må være i sanne farger, ikke svart-hvitt.
 • Alle fire hjørner av dokumentet må vises.
 • Bildet må sendes inn i filformatet JPG, JPEG, PNG eller PDF.
 • Bildet må være leselig og kan ikke være uskarpt.
 • For- og baksiden må sendes inn (hvis aktuelt).

Bedriftsinformasjon

Oppgi det fulle registrerte bedriftsnavnet, handelsnavnet (hvis de er forskjellige), organisasjonsnummeret og hvor bedriften er børsnotert.

 • Hvis handelsnavnet er forskjellig fra det registrerte navnet, må du sende inn et offisielt dokument som beviser at du eier handelsnavnet.
 • Navnet på betalingsprofilen må være helt likt det registrerte navnet eller handelsnavnet.

Oppgi det fulle registrerte bedriftsnavnet, handelsnavnet (hvis de er forskjellige), organisasjonsnummeret og stiftelsesbeviset.

 • Bedriftsnavnet du skriver inn i dette skjemaet, må samsvare nøyaktig med navnet på det innsendte stiftelsesbeviset.
 • Hvis handelsnavnet er forskjellig fra det registrerte navnet, må du sende inn et offisielt dokument som beviser at du eier handelsnavnet.
 • Navnet på betalingsprofilen må være helt likt det registrerte navnet eller handelsnavnet.

Send inn en tydelig og fullstendig kopi av stiftelsesbeviset for organisasjonen din, som må vise følgende registrerte informasjon i sin helhet: bedriftsnavn, bedriftsadresse, utstedende myndighet og dato for utstedelse/uttrekk.

 • Navnet i betalingsprofilen din må samsvare nøyaktig med navnet i det innsendte dokumentet.
 • Hvis du har angitt et handelsnavn, må du også fremvise et offisielt dokument som dokumenterer at du eier handelsnavnet.
Oppgi nettadressen til bedriften din

Send inn en tydelig og fullstendig kopi av registreringsdokumentet for organisasjonen, der fullt registrert navn for organisasjonen vises. Navnet i betalingsprofilen må samsvare nøyaktig med navnet i det innsendte dokumentet.

Registrert adresse

Sørg for at adressen i betalingsprofilen din er helt lik den registrerte adressen din. Slik endrer du adressen i betalingsprofilen din:

 1. Logg på betalingsprofilen din (Google Shopping-selgere: Logg på Google Merchant Center).

 2. Klikk på Innstillinger (Google Shopping-selgere: Klikk på verktøyikonet > Betalinger > Bedriftsinformasjon).

 3. Gå til Betalingsprofil-delen (ikke delen for offentlige selgerprofiler).

 4. Klikk på Rediger Rediger ved siden av «Bedriftsnavn og bedriftsadresse», og oppdater organisasjonens navn og adresse.

 5. Klikk på Lagre.

Bekreft den registrerte adressen din ved å sende inn et adressebevis.

 1. Dokumentet må stå i navnet til enheten som bekreftes og oppføres i betalingsprofilen.
 2. Dokumentet må være datert i løpet av de siste 90 dagene.
 3. Dokumenter som godtas, er blant annet strømregninger, kontoutskrifter, dokumenter utstedt av offentlige instanser osv.
Er forretningsadressen den samme som den registrerte adressen? *

Bekreft forretningsadressen din ved å sende inn et adressebevis. Adressebeviset må være mindre enn 90 dager gammelt og inneholde bedriftsnavnet (registrert navn eller handelsnavn) og forretningsadressen din. Dokumenter som godtas, er blant annet strømregninger, kontoutskrifter, dokumenter utstedt av offentlige instanser osv.

Dokumentasjon på bankkonto

Dokumentasjon på bankkonto*

Som en del av bekreftelsesprosessen må vi innhente dokumentasjon på at bankkontoen som er registrert i betalingsprofilen din, er knyttet til enheten din. Last opp et bilde av et bankkontobevis som inneholder bedriftsnavnet og -adressen samt de fire siste sifrene i bankkontonummeret ditt.

Sørg for følgende:

 1. Dokumentet må stå i navnet til enheten som bekreftes og oppføres i betalingsprofilen.
 2. De fire siste sifrene i bankkontonummeret må samsvare med de fire siste sifrene i bankkontoen som er registrert i betalingsprofilen.
 3. Dokumentet må være datert i løpet av de siste 90 dagene, og utstedelsesdatoen må være synlig.
 4. Bildet kan ikke være en skjermdump.

*Merk* at du kan sladde eller sensurere transaksjonsopplysningene/-dataene hvis du ikke vil at de skal være synlige. Denne informasjonen brukes bare til å bekrefte identiteten din i henhold til europeisk og britisk lov og rett.

Informasjon om direktører

Oppgi navn, hjemmeadresse og identitetsdokument for alle direktører. Direktører er alle enkeltpersoner som har kontroll eller innflytelse over bedriften, eller spesielt den Google Play-relaterte virksomheten til bedriften. 

Direktør nr. 1

Dokumenter som godtas: pass, nasjonalt ID-kort, førerkort og oppholdstillatelse. Sjekk at legitimasjonen ikke er utløpt, og at den inneholder følgende informasjon:

 • for- og etternavn
 • Fødselsdato
 • Utløpsdato
 • Utstedende myndighet
 • signatur 

Sjekk også at legitimasjonen er i tråd med disse retningslinjene:

 • Bildet må være i sanne farger, ikke svart-hvitt.
 • Alle fire hjørner av dokumentet må vises.
 • Bildet må sendes inn i filformatet JPG, JPEG, PNG eller PDF.
 • Bildet må være leselig og kan ikke være uskarpt.
 • For- og baksiden må sendes inn (hvis aktuelt).

Direktør nr. 2

Dokumenter som godtas: pass, nasjonalt ID-kort, førerkort og oppholdstillatelse. Sjekk at legitimasjonen ikke er utløpt, og at den inneholder følgende informasjon:

 • for- og etternavn
 • Fødselsdato
 • Utløpsdato
 • Utstedende myndighet
 • signatur 

Sjekk også at legitimasjonen er i tråd med disse retningslinjene:

 • Bildet må være i sanne farger, ikke svart-hvitt.
 • Alle fire hjørner av dokumentet må vises.
 • Bildet må sendes inn i filformatet JPG, JPEG, PNG eller PDF.
 • Bildet må være leselig og kan ikke være uskarpt.
 • For- og baksiden må sendes inn (hvis aktuelt).

Direktør nr. 3

Dokumenter som godtas: pass, nasjonalt ID-kort, førerkort og oppholdstillatelse. Sjekk at legitimasjonen ikke er utløpt, og at den inneholder følgende informasjon:

 • for- og etternavn
 • Fødselsdato
 • Utløpsdato
 • Utstedende myndighet
 • signatur 

Sjekk også at legitimasjonen er i tråd med disse retningslinjene:

 • Bildet må være i sanne farger, ikke svart-hvitt.
 • Alle fire hjørner av dokumentet må vises.
 • Bildet må sendes inn i filformatet JPG, JPEG, PNG eller PDF.
 • Bildet må være leselig og kan ikke være uskarpt.
 • For- og baksiden må sendes inn (hvis aktuelt).

Direktør nr. 4

Dokumenter som godtas: pass, nasjonalt ID-kort, førerkort og oppholdstillatelse. Sjekk at legitimasjonen ikke er utløpt, og at den inneholder følgende informasjon:

 • for- og etternavn
 • Fødselsdato
 • Utløpsdato
 • Utstedende myndighet
 • signatur 

Sjekk også at legitimasjonen er i tråd med disse retningslinjene:

 • Bildet må være i sanne farger, ikke svart-hvitt.
 • Alle fire hjørner av dokumentet må vises.
 • Bildet må sendes inn i filformatet JPG, JPEG, PNG eller PDF.
 • Bildet må være leselig og kan ikke være uskarpt.
 • For- og baksiden må sendes inn (hvis aktuelt).
Har bedriften mer enn fire direktører? *

Informasjon om berettiget eier

Oppgi navn, adresse og dokumentasjon for alle enkeltpersoner eller bedrifter som eier, enten direkte eller indirekte, 25 % eller mer av aksjene eller stemmerettene, eller som på annen måte utøver kontroll eller har innflytelse over ledelsen av bedriften. 

Oppgi navn, adresse og underbyggende dokumentasjon for alle enkeltpersoner eller bedrifter som eier, enten direkte eller indirekte, 25 % eller mer av aksjene eller stemmerettene.

Sjekk at navnet og adressen i betalingsprofilen din samsvarer nøyaktig med navnet og adressen som er angitt nedenfor. Slik endrer du adressen i betalingsprofilen din:

 1. Logg på betalingsprofilen din (Google Shopping-selgere: Logg på Google Merchant Center).

 2. Klikk på Innstillinger (Google Shopping-selgere: Klikk på verktøyikonet > Betalinger > Bedriftsinformasjon).

 3. Gå til Betalingsprofil-delen (ikke delen for offentlige selgerprofiler).

 4. Klikk på Rediger Rediger ved siden av «Bedriftsnavn og bedriftsadresse», og oppdater navnet og adressen din.

 5. Klikk på Lagre.

Dokumenter som godtas: pass, nasjonalt ID-kort, førerkort og oppholdstillatelse. Sjekk at legitimasjonen ikke er utløpt, og at den inneholder følgende informasjon:

 • for- og etternavn
 • Fødselsdato
 • Utløpsdato
 • Utstedende myndighet
 • signatur 

Sjekk også at legitimasjonen er i tråd med disse retningslinjene:

 • Bildet må være i sanne farger, ikke svart-hvitt.
 • Alle fire hjørner av dokumentet må vises.
 • Bildet må sendes inn i filformatet JPG, JPEG, PNG eller PDF.
 • Bildet må være leselig og kan ikke være uskarpt.
 • For- og baksiden må sendes inn (hvis aktuelt).

Dokumentasjon på bankkonto

Som en del av bekreftelsesprosessen må vi innhente dokumentasjon på at bankkontoen som er registrert i betalingsprofilen din, er knyttet til deg som enkeltpersonforetak. Last opp et bilde av dokumentasjon på bankkontoen som inneholder navnet ditt / navnet på enkeltpersonforetaket og de fire siste sifrene i bankkontonummeret ditt.

Sørg for følgende:

 1. Dokumentet må være registrert i navnet på enkeltpersonen som bekreftes, og være oppført i betalingsprofilen.
 2. De fire siste sifrene i bankkontonummeret må samsvare med de fire siste sifrene i bankkontoen som er registrert i betalingsprofilen.
 3. Dokumentet må være datert i løpet av de siste 90 dagene, og utstedelsesdatoen må være synlig.
 4. Bildet kan ikke være en skjermdump.

*Merk* at du kan sladde eller sensurere transaksjonsopplysningene/-dataene hvis du ikke vil at de skal være synlige. Denne informasjonen brukes bare til å bekrefte identiteten i henhold til europeisk og britisk lov og rett.

Adressebevis

Dokumenter som godtas: strømregninger, kontoutskrifter for bankkontoer/kredittkort, dokumenter utstedt av offentlige myndigheter. Sjekk at dokumentet er datert i løpet av de siste 90 dagene.

Berettiget eier nr. 1

Berettiget eiertype *

Dokumenter som godtas: pass, nasjonalt ID-kort, førerkort og oppholdstillatelse. Sjekk at legitimasjonen ikke er utløpt, og at den inneholder følgende informasjon:

 • for- og etternavn
 • Fødselsdato
 • Utløpsdato
 • Utstedende myndighet
 • signatur 

Sjekk også at legitimasjonen er i tråd med disse retningslinjene:

 • Bildet må være i sanne farger, ikke svart-hvitt.
 • Alle fire hjørner av dokumentet må vises.
 • Bildet må sendes inn i filformatet JPG, JPEG, PNG eller PDF.
 • Bildet må være leselig og kan ikke være uskarpt.
 • For- og baksiden må sendes inn (hvis aktuelt).

Last opp et dokument med navn, adresse og eierskapsandel (%) for alle enkeltpersoner eller bedrifter som eier, enten direkte eller indirekte, 25 % eller mer av aksjene eller stemmerettene, eller som på annen måte utøver kontroll eller har innflytelse over ledelsen av bedriften.

Berettiget eier nr. 2

Berettiget eiertype *

Dokumenter som godtas: pass, nasjonalt ID-kort, førerkort og oppholdstillatelse. Sjekk at legitimasjonen ikke er utløpt, og at den inneholder følgende informasjon:

 • for- og etternavn
 • Fødselsdato
 • Utløpsdato
 • Utstedende myndighet
 • signatur 

Sjekk også at legitimasjonen er i tråd med disse retningslinjene:

 • Bildet må være i sanne farger, ikke svart-hvitt.
 • Alle fire hjørner av dokumentet må vises.
 • Bildet må sendes inn i filformatet JPG, JPEG, PNG eller PDF.
 • Bildet må være leselig og kan ikke være uskarpt.
 • For- og baksiden må sendes inn (hvis aktuelt).

Last opp et dokument med navn, adresse og eierskapsandel (%) for alle enkeltpersoner eller bedrifter som eier, enten direkte eller indirekte, 25 % eller mer av aksjene eller stemmerettene, eller som på annen måte utøver kontroll eller har innflytelse over ledelsen av bedriften.

Berettiget eier nr. 3

Berettiget eiertype *

Dokumenter som godtas: pass, nasjonalt ID-kort, førerkort og oppholdstillatelse. Sjekk at legitimasjonen ikke er utløpt, og at den inneholder følgende informasjon:

 • for- og etternavn
 • Fødselsdato
 • Utløpsdato
 • Utstedende myndighet
 • signatur 

Sjekk også at legitimasjonen er i tråd med disse retningslinjene:

 • Bildet må være i sanne farger, ikke svart-hvitt.
 • Alle fire hjørner av dokumentet må vises.
 • Bildet må sendes inn i filformatet JPG, JPEG, PNG eller PDF.
 • Bildet må være leselig og kan ikke være uskarpt.
 • For- og baksiden må sendes inn (hvis aktuelt).

Last opp et dokument med navn, adresse og eierskapsandel (%) for alle enkeltpersoner eller bedrifter som eier, enten direkte eller indirekte, 25 % eller mer av aksjene eller stemmerettene, eller som på annen måte utøver kontroll eller har innflytelse over ledelsen av bedriften.

Last opp et dokument med navn, adresse og eierskapsandel (%) for alle enkeltpersoner eller bedrifter som eier, enten direkte eller indirekte, 25 % eller mer av aksjene eller stemmerettene, eller som på annen måte utøver kontroll eller har innflytelse over ledelsen av bedriften.

Berettiget eier nr. 4

Berettiget eiertype *

Dokumenter som godtas: pass, nasjonalt ID-kort, førerkort og oppholdstillatelse. Sjekk at legitimasjonen ikke er utløpt, og at den inneholder følgende informasjon:

 • for- og etternavn
 • Fødselsdato
 • Utløpsdato
 • Utstedende myndighet
 • signatur 

Sjekk også at legitimasjonen er i tråd med disse retningslinjene:

 • Bildet må være i sanne farger, ikke svart-hvitt.
 • Alle fire hjørner av dokumentet må vises.
 • Bildet må sendes inn i filformatet JPG, JPEG, PNG eller PDF.
 • Bildet må være leselig og kan ikke være uskarpt.
 • For- og baksiden må sendes inn (hvis aktuelt).

Last opp et dokument med navn, adresse og eierskapsandel (%) for alle enkeltpersoner eller bedrifter som eier, enten direkte eller indirekte, 25 % eller mer av aksjene eller stemmerettene, eller som på annen måte utøver kontroll eller har innflytelse over ledelsen av bedriften.

Har bedriften mer enn fire berettigede eiere? *

Last opp et dokument med navn, adresse og eierskapsandel (%) for alle enkeltpersoner eller bedrifter som eier, enten direkte eller indirekte, 25 % eller mer av aksjene eller stemmerettene, eller som på annen måte utøver kontroll eller har innflytelse over ledelsen av bedriften.

Informasjon om personer med betydelig kontroll

I henhold til britisk lov og rett må du oppgi informasjon om personer med betydelig kontroll. Dette defineres som enkeltpersoner som oppfyller én eller flere av følgende betingelser:

 • eier mer enn 25 % av aksjene i selskapet
 • har mer enn 25 % av stemmerettighetene i selskapet
 • har rett til å utnevne eller fjerne flertallet av styremedlemmene
 Har noen av de berettigede eierne som er nevnt ovenfor, også rollen som person med betydelig kontroll?
*
Antall berettigede eiere som også er personer med betydelig kontroll *
Finnes det noen personer med betydelig kontroll som ikke er berettigede eiere? *
Antall personer med betydelig kontroll som ikke er berettigede eiere

Annen person med betydelig kontroll – nr. 1

Type person med betydelig kontroll *

Dokumenter som godtas: pass, nasjonalt ID-kort, førerkort og oppholdstillatelse. Sjekk at legitimasjonen ikke er utløpt, og at den inneholder følgende informasjon:

 • for- og etternavn
 • Fødselsdato
 • Utløpsdato
 • Utstedende myndighet
 • signatur 

Sjekk også at legitimasjonen er i tråd med disse retningslinjene:

 • Bildet må være i sanne farger, ikke svart-hvitt.
 • Alle fire hjørner av dokumentet må vises.
 • Bildet må sendes inn i filformatet JPG, JPEG, PNG eller PDF.
 • Bildet må være leselig og kan ikke være uskarpt.
 • For- og baksiden må sendes inn (hvis aktuelt).

Annen person med betydelig kontroll – nr. 2

Type person med betydelig kontroll *

Dokumenter som godtas: pass, nasjonalt ID-kort, førerkort og oppholdstillatelse. Sjekk at legitimasjonen ikke er utløpt, og at den inneholder følgende informasjon:

 • for- og etternavn
 • Fødselsdato
 • Utløpsdato
 • Utstedende myndighet
 • signatur 

Sjekk også at legitimasjonen er i tråd med disse retningslinjene:

 • Bildet må være i sanne farger, ikke svart-hvitt.
 • Alle fire hjørner av dokumentet må vises.
 • Bildet må sendes inn i filformatet JPG, JPEG, PNG eller PDF.
 • Bildet må være leselig og kan ikke være uskarpt.
 • For- og baksiden må sendes inn (hvis aktuelt).

Annen person med betydelig kontroll – nr. 3

Type person med betydelig kontroll *

Dokumenter som godtas: pass, nasjonalt ID-kort, førerkort og oppholdstillatelse. Sjekk at legitimasjonen ikke er utløpt, og at den inneholder følgende informasjon:

 • for- og etternavn
 • Fødselsdato
 • Utløpsdato
 • Utstedende myndighet
 • signatur 

Sjekk også at legitimasjonen er i tråd med disse retningslinjene:

 • Bildet må være i sanne farger, ikke svart-hvitt.
 • Alle fire hjørner av dokumentet må vises.
 • Bildet må sendes inn i filformatet JPG, JPEG, PNG eller PDF.
 • Bildet må være leselig og kan ikke være uskarpt.
 • For- og baksiden må sendes inn (hvis aktuelt).

Annen person med betydelig kontroll – nr. 4

Type person med betydelig kontroll *

Dokumenter som godtas: pass, nasjonalt ID-kort, førerkort og oppholdstillatelse. Sjekk at legitimasjonen ikke er utløpt, og at den inneholder følgende informasjon:

 • for- og etternavn
 • Fødselsdato
 • Utløpsdato
 • Utstedende myndighet
 • signatur 

Sjekk også at legitimasjonen er i tråd med disse retningslinjene:

 • Bildet må være i sanne farger, ikke svart-hvitt.
 • Alle fire hjørner av dokumentet må vises.
 • Bildet må sendes inn i filformatet JPG, JPEG, PNG eller PDF.
 • Bildet må være leselig og kan ikke være uskarpt.
 • For- og baksiden må sendes inn (hvis aktuelt).

Informasjon om forvaltere

Forvalter nr. 1

Du kan fremskynde godkjenningsprosessen ved å sende inn legitimasjon for forvalterne. 

Dokumenter som godtas: pass, nasjonalt ID-kort, førerkort og oppholdstillatelse. Sjekk at legitimasjonen ikke er utløpt, og at den inneholder følgende informasjon:

 • for- og etternavn
 • Fødselsdato
 • Utløpsdato
 • Utstedende myndighet
 • signatur 

Sjekk også at legitimasjonen er i tråd med disse retningslinjene:

 • Bildet må være i sanne farger, ikke svart-hvitt.
 • Alle fire hjørner av dokumentet må vises.
 • Bildet må sendes inn i filformatet JPG, JPEG, PNG eller PDF.
 • Bildet må være leselig og kan ikke være uskarpt.
 • For- og baksiden må sendes inn (hvis aktuelt).

Forvalter nr. 2

Du kan fremskynde godkjenningsprosessen ved å sende inn legitimasjon for forvalterne. 

Dokumenter som godtas: pass, nasjonalt ID-kort, førerkort og oppholdstillatelse. Sjekk at legitimasjonen ikke er utløpt, og at den inneholder følgende informasjon:

 • for- og etternavn
 • Fødselsdato
 • Utløpsdato
 • Utstedende myndighet
 • signatur 

Sjekk også at legitimasjonen er i tråd med disse retningslinjene:

 • Bildet må være i sanne farger, ikke svart-hvitt.
 • Alle fire hjørner av dokumentet må vises.
 • Bildet må sendes inn i filformatet JPG, JPEG, PNG eller PDF.
 • Bildet må være leselig og kan ikke være uskarpt.
 • For- og baksiden må sendes inn (hvis aktuelt).

Forvalter nr. 3

Du kan fremskynde godkjenningsprosessen ved å sende inn legitimasjon for forvalterne. 

Dokumenter som godtas: pass, nasjonalt ID-kort, førerkort og oppholdstillatelse. Sjekk at legitimasjonen ikke er utløpt, og at den inneholder følgende informasjon:

 • for- og etternavn
 • Fødselsdato
 • Utløpsdato
 • Utstedende myndighet
 • signatur 

Sjekk også at legitimasjonen er i tråd med disse retningslinjene:

 • Bildet må være i sanne farger, ikke svart-hvitt.
 • Alle fire hjørner av dokumentet må vises.
 • Bildet må sendes inn i filformatet JPG, JPEG, PNG eller PDF.
 • Bildet må være leselig og kan ikke være uskarpt.
 • For- og baksiden må sendes inn (hvis aktuelt).

Forvalter nr. 4

Du kan fremskynde godkjenningsprosessen ved å sende inn legitimasjon for forvalterne. 

Dokumenter som godtas: pass, nasjonalt ID-kort, førerkort og oppholdstillatelse. Sjekk at legitimasjonen ikke er utløpt, og at den inneholder følgende informasjon:

 • for- og etternavn
 • Fødselsdato
 • Utløpsdato
 • Utstedende myndighet
 • signatur 

Sjekk også at legitimasjonen er i tråd med disse retningslinjene:

 • Bildet må være i sanne farger, ikke svart-hvitt.
 • Alle fire hjørner av dokumentet må vises.
 • Bildet må sendes inn i filformatet JPG, JPEG, PNG eller PDF.
 • Bildet må være leselig og kan ikke være uskarpt.
 • For- og baksiden må sendes inn (hvis aktuelt).
Har bedriften mer enn fire forvaltere? *

Informasjon om funksjonærer

Tillitsmann nr. 1

Du kan fremskynde godkjenningsprosessen ved å sende inn legitimasjon for lederne

Funksjonær nr. 2

Du kan fremskynde godkjenningsprosessen ved å sende inn legitimasjon for lederne

Funksjonær nr. 3

Du kan fremskynde godkjenningsprosessen ved å sende inn legitimasjon for lederne

Funksjonær nr. 4

Du kan fremskynde godkjenningsprosessen ved å sende inn legitimasjon for lederne
*
*
*
*
Opplysningene du sender inn, brukes til å bekrefte identiteten din. Google kan også bruke denne informasjonen til å motarbeide svindel og uriktig bruk og til å gjøre bekreftelsesprosessen for Google-produkter bedre. Denne bekreftelsesprosessen er viktig for å styrke integriteten til tjenestene som Google leverer til deg og andre. Den bekreftede informasjonen lagres trygt i Google-kontoen din og brukes i samsvar med Googles personvernregler.
https://myaccount.google.com/privacypolicy?hl=$0
Noe konto- og systeminformasjon sendes til Google, og det kan hende at brukerstøtteanrop og -chatter registreres. Vi bruker denne informasjonen til å forbedre brukerstøttekvaliteten og -opplæringen, bidra til å løse tekniske problemer og forbedre produktene og tjenestene våre. Dette skjer i henhold til personvernreglene våre og vilkårene våre for bruk. Oversettelsestjenester kan brukes i chatter og e-poster.
Mer informasjon
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny