Identitetsbekræftelse for europæisk sælger

Europæisk og britisk lovgivning kræver, at betalingsudbydere som Google bekræfter deres kunders identitet i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og Storbritannien og tilbageholder betalinger til kunder, indtil de har fuldført bekræftelsesprocessen. For at overholde disse krav skal du gennemføre alle nedenstående trin for at bekræfte din konto. Hvis du ikke angiver de oplysninger, der er anmodet om, suspenderes dine udbetalinger og din betalingsprofil, så du ikke kan sælge produkter på Google. 

Når vi har modtaget alle de nødvendige oplysninger, gennemføres bekræftelsesprocessen normalt inden for to til tre hverdage. Når alle dine oplysninger er blevet bekræftet, modtager du en bekræftelse via mail. Få flere oplysninger om godkendelsesprocessen.

Vær opmærksom på, at vi kan være nødsaget til at anmode om dokumenter for at verificere din virksomhedstype, så du skal sørge for at vælge den valgmulighed, der er juridisk korrekt for din virksomhed. Sørg også for, at navn og adresse på din betalingsprofil er opdateret og matcher de oplysninger, du indsender via denne formular. Hvis du skal ændre oplysningerne for din betalingsprofil, skal du følge denne vejledning (eller denne vejledning, hvis du er sælger i Google Shopping).

* Obligatorisk felt

Vælg virksomhedstype:

*

Dine kontaktoplysninger

Sådan finder du dit sælger-id:

 1. Log ind på din betalingsprofil.
 2. Klik på Indstillinger Indstillinger.
 3. Find "Offentlig sælgerprofil", og find derefter dit sælger-id. Læs denne artikel for at få hjælp til at finde dit sælger-id.

Hvis du er sælger i Google Shopping:

 1. Log ind på Google Merchant Center

 2. Klik på værktøjsikonet 

 3. Klik på Betalinger

 4. Klik på Virksomhedsoplysninger 

 5. Find "Offentlig sælgerprofil", og find derefter dit sælger-id

Oplysninger om autoriseret repræsentant

Angiv navn, hjemmeadresse og identitetsdokument på den autoriserede repræsentant for din organisation. En autoriseret repræsentant defineres som den enkeltperson, der er ansvarlig for og har juridisk bemyndigelse til at handle på enhedens vegne.

Accepterede dokumenter: Pas, id udstedt af en offentlig myndighed, kørekort. Sørg for, at dit id ikke udløber inden for de næste 30 dage, og at det indeholder følgende:

 • For- og efternavn
 • Fødselsdato
 • Udløbsdato
 • Udstedelsesmyndighed
 • Underskrift 
 • Billedet er ikke sort/hvid
 • Billedet viser dokumentets 4 hjørner

Dine virksomhedsoplysninger

Angiv hele virksomhedens registrerede navn, handelsnavn(hvis det er anderledes) , CVR-nummer og børsoplysninger.

 • Hvis handelsnavnet er forskelligt fra det registrerede navn, skal du indsende et officielt dokument, der bekræfter, at du ejer handelsnavnet
 • Betalingsprofilnavnet skal svare nøjagtigt til det registrerede navn eller handelsnavnet

Angiv hele virksomhedens registrerede navn, handelsnavn (hvis det er anderledes) , CVR-nummer ogregistreringsbevis.

 • Det virksomhedsnavn, du angiver i denne formular, skal svare nøjagtigt til navnet på det indsendte registreringsbevis
 • Hvis handelsnavnet er forskelligt fra det registrerede navn, skal du indsende et officielt dokument, der bekræfter, at du ejer handelsnavnet
 • Betalingsprofilnavnet skal svare nøjagtigt til det registrerede navn eller handelsnavnet

Send en tydelig og fuldstændig kopi af din virksomheds registreringsbevis, der viser hele dit registrerede virksomhedsnavn.

 • Dit betalingsprofilnavn skal svare nøjagtigt til navnet på det indsendte dokument
 • Hvis du har angivet et handelsnavn, skal du også indsende et officielt dokument, der bekræfter, at du ejer det pågældende handelsnavn
Angiv din virksomheds webadresse

Indsend en tydelig og fuldstændig kopi af din organisations registreringsdokument, hvor hele det registrerede navn fremgår. Navnet på din betalingsprofil skal svare nøjagtigt til navnet på det indsendte dokument

Registreret adresse

Sørg for, at adressen på din betalingsprofil stemmer nøjagtigt overens med din registrerede adresse. Sådan redigerer du adressen på din betalingsprofil:

 1. Log ind på din betalingsprofil (sælgere i Google Shopping: Log ind på Google Merchant Center)

 2. Klik på Indstillinger (sælgere i Google Shopping: Klik på værktøjsikonet > Betalinger > Virksomhedsoplysninger)

 3. Gå til sektionen Betalingsprofil, og ikke sektionen Offentlig sælgerprofil

 4. Klik på Rediger Rediger ud for "Virksomhedens navn og adresse", og opdater din organisations navn og adresse

 5. Klik på "Gem"

Upload et adressebevis, der bekræfter din registrerede adresse.

 1. Dokumentet skal være udstedt i den bekræftede parts navn og være angivet på betalingsprofilen
 2. Dokumentet skal være dateret inden for de seneste 90 dage
 3. Accepterede dokumenter omfatter forbrugsregninger, kontoudtog, dokumenter udstedt af offentlige myndigheder osv.
Er handelsadressen den samme som den registrerede adresse? *

Upload et adressebevis, der bekræfter din handelsadresse. Adressebeviset skal være mindre end 90 dage gammelt og indeholde dit virksomhedsnavn (registreret navn eller handelsnavn) og din handelsadresse. Accepterede dokumenter omfatter forbrugsregninger, kontoudtog, dokumenter udstedt af offentlige myndigheder osv.

Bankkontobevis

Bankkontobevis*

Som en del af bekræftelsesprocessen er vi forpligtede til at indsamle oplysninger og bekræfte, at bankkontoen på din betalingsprofil er knyttet til din enhed. Indsend et billede af et bankkontobevis, der indeholder din virksomheds navn, adresse og de sidste fire cifre i dit bankkontonummer.

Sørg for, at:

 1. Dokumentet skal være udstedt i den bekræftede parts navn og være angivet på betalingsprofilen
 2. De sidste fire cifre i bankkontonummeret skal stemme overens med de sidste fire cifre på bankkontoen på din betalingsprofil
 3. Dokumentet er dateret inden for de seneste 90 dage
 4. Billedet ikke er et screenshot.

*Bemærk!* Du kan skjule eller sløre transaktionsoplysninger/-data, hvis du ikke vil have, at de skal vises. Disse oplysninger bruges udelukkende til identitetsbekræftelse i henhold til de krav, der er fastsat i europæisk og britisk lovgivning.

Oplysninger om bestyrelse

Angiv navn, privatadresse og identitetsdokument for alle bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer er alle enkeltpersoner, der har ledelsesmæssig kontrol over eller indflydelse på ledelsen af virksomheden eller specifikt virksomhedens Google Play-relaterede drift. 

Bestyrelsesmedlem nr. 1

Accepterede dokumenter: Pas, id udstedt af en offentlig myndighed, kørekort. Sørg for, at dit id ikke udløber inden for de næste 30 dage, og at det indeholder følgende:

 • For- og efternavn
 • Fødselsdato
 • Udløbsdato
 • Udstedelsesmyndighed
 • Underskrift 
 • Billedet er ikke sort/hvid
 • Billedet viser dokumentets 4 hjørner

Bestyrelsesmedlem nr. 2

Accepterede dokumenter: Pas, id udstedt af en offentlig myndighed, kørekort. Sørg for, at dit id ikke udløber inden for de næste 30 dage, og at det indeholder følgende:
 • For- og efternavn
 • Fødselsdato
 • Udløbsdato
 • Udstedelsesmyndighed
 • Underskrift 
 • Billedet er ikke sort/hvid
 • Billedet viser dokumentets 4 hjørner

Bestyrelsesmedlem nr. 3

Accepterede dokumenter: Pas, id udstedt af en offentlig myndighed, kørekort. Sørg for, at dit id ikke udløber inden for de næste 30 dage, og at det indeholder følgende:
 • For- og efternavn
 • Fødselsdato
 • Udløbsdato
 • Udstedelsesmyndighed
 • Underskrift 
 • Billedet er ikke sort/hvid
 • Billedet viser dokumentets 4 hjørner

Bestyrelsesmedlem nr. 4

Accepterede dokumenter: Pas, id udstedt af en offentlig myndighed, kørekort. Sørg for, at dit id ikke udløber inden for de næste 30 dage, og at det indeholder følgende:
 • For- og efternavn
 • Fødselsdato
 • Udløbsdato
 • Udstedelsesmyndighed
 • Underskrift 
 • Billedet er ikke sort/hvid
 • Billedet viser dokumentets 4 hjørner
Har virksomheden mere end fire bestyrelsesmedlemmer? *

Oplysninger om retmæssig ejer

Angiv navn, adresse og supplerende dokumentation på alle enkeltpersoner eller virksomheder, der enten direkte eller indirekte ejer 25 % eller mere af aktier eller stemmerettigheder, eller som på anden måde udøver kontrol med ledelsen eller har indflydelse på virksomhedens ledelse. 

Angiv navn, adresse og supplerende dokumentation for alle enkeltpersoner eller virksomheder, der direkte eller indirekte ejer mindst 25 % af aktierne eller stemmerettighederne.

Sørg for, at navnet og adressen på din betalingsprofil stemmer nøjagtigt overens med det navn og den adresse, du har angivet nedenfor. Sådan redigerer du adressen på din betalingsprofil:

 1. Log ind på din betalingsprofil (sælgere i Google Shopping: Log ind på Google Merchant Center)

 2. Klik på Indstillinger (sælgere i Google Shopping: Klik på værktøjsikonet > Betalinger > Virksomhedsoplysninger)

 3. Gå til sektionen Betalingsprofil, og ikke sektionen Offentlig sælgerprofil

 4. Klik på Rediger Rediger ud for "Virksomhedens navn og adresse", og opdater dit navn og din adresse

 5. Klik på "Gem"

Accepterede identitetsdokumenter: Pas, id udstedt af en offentlig myndighed, kørekort. Sørg for, at dit id ikke udløber inden for de næste 30 dage, og at det indeholder følgende:
 • For- og efternavn
 • Fødselsdato
 • Udløbsdato
 • Udstedelsesmyndighed
 • Underskrift 
 • Billedet er ikke sort/hvid
 • Billedet viser dokumentets 4 hjørner

Bankkontobevis

Som en del af bekræftelsesprocessen skal vi indsamle oplysninger og bekræfte, at bankkontoen på din betalingsprofil er tilknyttet din enkeltmandsvirksomhed. Indsend et billede af et bankkontobevis, der indeholder dit navn/din enkeltmandsvirksomheds navn og de sidste fire cifre i dit bankkontonummer.

Sørg for, at:

 1. Dokumentet skal være udstedt i den bekræftede enkeltpersons navn og være angivet på betalingsprofilen
 2. De sidste fire cifre i bankkontonummeret skal stemme overens med de sidste fire cifre på bankkontoen på din betalingsprofil
 3. Dokumentet er dateret inden for de seneste 90 dage
 4. Billedet ikke er et screenshot.

*Bemærk!* Du kan skjule eller sløre transaktionsoplysninger/-data, hvis du ikke vil have, at de skal vises. Disse oplysninger bruges udelukkende til identitetsbekræftelse i henhold til de krav, der er fastsat i europæisk og britisk lovgivning.

Adressebevis

Accepterede dokumenter: Forbrugsregninger, kontoudtog/kreditkortudtog og dokumenter udstedt af offentlige myndigheder. Sørg for, at dokumentet er dateret inden for de seneste 90 dage.

Er de retmæssige ejere af virksomheden de samme som bestyrelsesmedlemmerne ovenfor? *

Retmæssig ejer nr. 1

Retmæssig ejertype *

Accepterede identitetsdokumenter: Pas, id udstedt af en offentlig myndighed, kørekort. Sørg for, at dit id ikke udløber inden for de næste 30 dage, og at det indeholder følgende:

 • For- og efternavn
 • Fødselsdato
 • Udløbsdato
 • Udstedelsesmyndighed
 • Underskrift 
 • Billedet er ikke sort/hvid
 • Billedet viser dokumentets 4 hjørner

Upload et dokument med navn, adresse og ejerskabsandel (%) for alle enkeltpersoner eller virksomheder, der enten direkte eller indirekte ejer 25 % eller mere af aktierne eller stemmeretten, eller som på anden måde udøver kontrol med ledelsen eller har indflydelse på selskabets ledelse.

Retmæssig ejer nr. 2

Retmæssig ejertype *

Accepterede identitetsdokumenter: Pas, id udstedt af en offentlig myndighed, kørekort. Sørg for, at dit id ikke udløber inden for de næste 30 dage, og at det indeholder følgende:

 • For- og efternavn
 • Fødselsdato
 • Udløbsdato
 • Udstedelsesmyndighed
 • Underskrift 
 • Billedet er ikke sort/hvid
 • Billedet viser dokumentets 4 hjørner

Upload et dokument med navn, adresse og ejerskabsandel (%) for alle enkeltpersoner eller virksomheder, der enten direkte eller indirekte ejer 25 % eller mere af aktierne eller stemmeretten, eller som på anden måde udøver kontrol med ledelsen eller har indflydelse på selskabets ledelse.

Retmæssig ejer nr. 3

Retmæssig ejertype *

Accepterede identitetsdokumenter: Pas, id udstedt af en offentlig myndighed, kørekort. Sørg for, at dit id ikke udløber inden for de næste 30 dage, og at det indeholder følgende:

 • For- og efternavn
 • Fødselsdato
 • Udløbsdato
 • Udstedelsesmyndighed
 • Underskrift 
 • Billedet er ikke sort/hvid
 • Billedet viser dokumentets 4 hjørner

Upload et dokument med navn, adresse og ejerskabsandel (%) for alle enkeltpersoner eller virksomheder, der enten direkte eller indirekte ejer 25 % eller mere af aktierne eller stemmeretten, eller som på anden måde udøver kontrol med ledelsen eller har indflydelse på selskabets ledelse.

Upload et dokument med navn, adresse og ejerskabsandel (%) for alle enkeltpersoner eller virksomheder, der enten direkte eller indirekte ejer 25 % eller mere af aktierne eller stemmeretten, eller som på anden måde udøver kontrol med ledelsen eller har indflydelse på selskabets ledelse.

Retmæssig ejer nr. 4

Retmæssig ejertype *

Accepterede identitetsdokumenter: Pas, id udstedt af en offentlig myndighed, kørekort. Sørg for, at dit id ikke udløber inden for de næste 30 dage, og at det indeholder følgende:

 • For- og efternavn
 • Fødselsdato
 • Udløbsdato
 • Udstedelsesmyndighed
 • Underskrift 
 • Billedet er ikke sort/hvid
 • Billedet viser dokumentets 4 hjørner

Upload et dokument med navn, adresse og ejerskabsandel (%) for alle enkeltpersoner eller virksomheder, der enten direkte eller indirekte ejer 25 % eller mere af aktierne eller stemmeretten, eller som på anden måde udøver kontrol med ledelsen eller har indflydelse på selskabets ledelse.

Har virksomheden mere end fire retmæssige ejere? *

Upload et dokument med navn, adresse og ejerskabsandel (%) for alle enkeltpersoner eller virksomheder, der enten direkte eller indirekte ejer 25 % eller mere af aktierne eller stemmeretten, eller som på anden måde udøver kontrol med ledelsen eller har indflydelse på selskabets ledelse.

Person med betydelig kontrol

Den britiske lovgivning kræver, at der er oplysninger om personen med betydelig kontrol, der er defineret som en enkeltperson, der opfylder en eller flere af følgende betingelser

 • Ejer mere end 25 % af aktierne i virksomheden
 • Har mere end 25 % af stemmerettighederne i virksomheden
 • Har ret til at udpege eller fjerne størstedelen af bestyrelsen
 Er der nogen af de retmæssige ejere, der er anført ovenfor, der også besidder stillingen som person med betydelig kontrol?
Antallet af retmæssige ejere, der samtidig er personer med betydelig kontrol
Er der nogen personer med betydelig kontrol, som ikke er retmæssige ejere?
Antallet af personer med betydelig kontrol, som ikke er retmæssige ejere

Anden PSC nr. 1

Type af person med betydelig kontrol *

Accepterede identitetsdokumenter: Pas, id udstedt af en offentlig myndighed, kørekort. Sørg for, at dit id ikke udløber inden for de næste 30 dage, og at det indeholder følgende:

 • For- og efternavn
 • Fødselsdato
 • Udløbsdato
 • Udstedelsesmyndighed
 • Underskrift 
 • Billedet er ikke sort/hvid
 • Billedet viser dokumentets 4 hjørner

Anden person med betydelig kontrol nr. 2

Type af person med betydelig kontrol *

Accepterede identitetsdokumenter: Pas, id udstedt af en offentlig myndighed, kørekort. Sørg for, at dit id ikke udløber inden for de næste 30 dage, og at det indeholder følgende:

 • For- og efternavn
 • Fødselsdato
 • Udløbsdato
 • Udstedelsesmyndighed
 • Underskrift 
 • Billedet er ikke sort/hvid
 • Billedet viser dokumentets 4 hjørner

Anden person med betydelig kontrol nr. 3

Type af person med betydelig kontrol *

Accepterede identitetsdokumenter: Pas, id udstedt af en offentlig myndighed, kørekort. Sørg for, at dit id ikke udløber inden for de næste 30 dage, og at det indeholder følgende:

 • For- og efternavn
 • Fødselsdato
 • Udløbsdato
 • Udstedelsesmyndighed
 • Underskrift 
 • Billedet er ikke sort/hvid
 • Billedet viser dokumentets 4 hjørner

Anden person med betydelig kontrol nr. 4

Type af person med betydelig kontrol *

Accepterede identitetsdokumenter: Pas, id udstedt af en offentlig myndighed, kørekort. Sørg for, at dit id ikke udløber inden for de næste 30 dage, og at det indeholder følgende:

 • For- og efternavn
 • Fødselsdato
 • Udløbsdato
 • Udstedelsesmyndighed
 • Underskrift 
 • Billedet er ikke sort/hvid
 • Billedet viser dokumentets 4 hjørner

Oplysninger om forvaltere

Forvalter nr. 1

Godkendelsesprocessen fremskyndes, hvis der indsendes identifikationsdokumenter for forvaltere. Sørg for, at dit id ikke udløber inden for de næste 30 dage, og at det indeholder følgende:
 • For- og efternavn
 • Fødselsdato
 • Udløbsdato
 • Udstedelsesmyndighed
 • Underskrift 
 • Billedet er ikke sort/hvid
 • Billedet viser dokumentets 4 hjørner

Forvalter nr. 2

Godkendelsesprocessen fremskyndes, hvis der indsendes identifikationsdokumenter for forvaltere. Sørg for, at dit id ikke udløber inden for de næste 30 dage, og at det indeholder følgende:
 • For- og efternavn
 • Fødselsdato
 • Udløbsdato
 • Udstedelsesmyndighed
 • Underskrift 
 • Billedet er ikke sort/hvid
 • Billedet viser dokumentets 4 hjørner

Forvalter nr. 3

Godkendelsesprocessen fremskyndes, hvis der indsendes identifikationsdokumenter for forvaltere. Sørg for, at dit id ikke udløber inden for de næste 30 dage, og at det indeholder følgende:
 • For- og efternavn
 • Fødselsdato
 • Udløbsdato
 • Udstedelsesmyndighed
 • Underskrift 
 • Billedet er ikke sort/hvid
 • Billedet viser dokumentets 4 hjørner

Forvalter nr. 4

Godkendelsesprocessen fremskyndes, hvis der indsendes identifikationsdokumenter for forvaltere. Sørg for, at dit id ikke udløber inden for de næste 30 dage, og at det indeholder følgende:
 • For- og efternavn
 • Fødselsdato
 • Udløbsdato
 • Udstedelsesmyndighed
 • Underskrift 
 • Billedet er ikke sort/hvid
 • Billedet viser dokumentets 4 hjørner
Har virksomheden mere end 4 forvaltere? *

Oplysninger om ledende medarbejdere

Ledende medarbejder nr. 1

Godkendelsesprocessen fremskyndes, hvis der indsendes identifikationsdokumenter for ledende medarbejdere

Ledende medarbejder nr. 2

Godkendelsesprocessen fremskyndes, hvis der indsendes identifikationsdokumenter for ledende medarbejdere

Ledende medarbejder nr. 3

Godkendelsesprocessen fremskyndes, hvis der indsendes identifikationsdokumenter for ledende medarbejdere

Ledende medarbejder nr. 4

Godkendelsesprocessen fremskyndes, hvis der indsendes identifikationsdokumenter for ledende medarbejdere
*
*
*
*
De oplysninger, du indsender, bliver brugt til at bekræfte din identitet. Google kan også bruge disse oplysninger til at beskytte mod svindel og misbrug og til at forbedre vores bekræftelsestjenester for Google-produkter. Denne bekræftelsesproces er vigtig for at hjælpe med at håndhæve integriteten af Googles tjenester til dig og andre. Dine bekræftede oplysninger gemmes sikkert på din Google-konto og bruges i overensstemmelse med Googles privatlivspolitik.
https://myaccount.google.com/privacypolicy?hl=$0
Nogle konto- og systemoplysninger sendes til Google. Desuden registreres opkald og chatsamtaler i forbindelse med support muligvis. Vi bruger disse oplysninger til at forbedre kvaliteten af vores support og oplæring, til at forsøge at løse tekniske problemer og til at forbedre vores produkter og tjenester i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og servicevilkår. Der bruges muligvis oversættelsestjenester i chatsamtaler og mails.
Yderligere oplysninger
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu