Nahlásenie neoprávnených platieb

Ak vidíte vo svojom platobnom profile alebo na výpise z kreditnej alebo debetnej karty platby, ktoré ste podľa vás neuskutočnili, skôr ako budete kontaktovať Google, vyskúšajte nasledujúce možnosti.

Skontrolujte, či platbu zúčtovala spoločnosť Google

Platby za produkty alebo služby Googlu sa na výpise z karty začínajú slovom „Google“.

Ak platbu nezúčtovala spoločnosť Google, kontaktuje svoju banku.

Overte, či nejde o bežné problémy

Tieto bežné problémy sa často omylom považujú za neoprávnené platby:

  • Rodina a priatelia: Overte si, či nákup neuskutočnil niekto z vašej rodiny alebo priateľov, kto má prístup k vašej karte alebo účtu.
  • Zrušené objednávky: Ak ste v poslednom čase zrušili objednávku, ešte stále sa vám môže zobrazovať nespracovaná platba. Keď bude objednávka zrušená, príslušná suma po krátkom čase zmizne.
  • Duplicitne naúčtované platby: Pri niektorých nákupoch sa môže zobrazovať nespracovaná autorizácia v rovnakej výške, ako je zúčtovaná platba. V priebehu niekoľkých dní by mala zmiznúť.
    Ak si stále myslíte, že vám bola niektorá platba naúčtovaná dvakrát, prihláste sa do časti Odbery a služby a skontrolujte, či niektoré objednávky nie sú zadané dvojmo.
  • Nedávno pridané spôsoby platby: Keď do svojho platobného profilu pridáte spôsob platby, napríklad novú kartu, v bankovom výpise sa vám môže zobraziť nespracovaná transakcia v malej výške. Je to dočasná autorizácia, ktorá vám nebude zaúčtovaná.

Porovnajte históriu nákupov prostredníctvom Googlu s výpisom z karty alebo bankovým výpisom

Na uskutočnený nákup môžete ľahko zabudnúť. Skôr ako nahlásite platby ako neoprávnené, porovnajte históriu svojich nákupov prostredníctvom Googlu s platbami uvedenými na výpise z karty alebo bankovom výpise. Takto si pripomeniete nákupy, na ktoré ste zabudli.

Históriu nákupov prostredníctvom Googlu zobrazíte takto:

  1. V službe Google Payments sa prihláste do časti Odbery a služby.
  2. Kliknutím na jednotlivé odbery a služby zobrazíte transakcie súvisiace s daným produktom.

Skontrolujte svoje odbery

Overte si, či sa platba nezúčtovala na základe odberu, ktorý ste nastavili vy alebo člen vašej rodiny.

Odbery môžete zobraziť, upraviť alebo zrušiť.

Ako postupovať, keď nájdete neoprávnenú platbu

Nahláste neoprávnenú platbu

Ak stále nepoznáte pôvod platby a myslíte si, že ide o podvod, nahláste nám to. Ak platbu nezúčtovala spoločnosť Google, kontaktuje svoju banku.

Ak ste už nahlásili platbu, môžete skontrolovať stav hlásenia.

Zmeňte si heslo

Ak okrem vás používajú vaše zariadenie aj iní (napr. malé dieťa) alebo máte podozrenie, že niekto pozná vaše heslo, heslo si zmeňte alebo obnovte.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?