Zmena krajiny v platobnom profile (obchodníci)

Keď nastavíte platobný profil ako obchodník, už nemôžete zmeniť krajinu, ktorú ste v ňom uviedli. Ak ju potrebujete opraviť alebo ak sa zmenila oficiálna adresa firmy, musíte vytvoriť nový profil.

Ako vytvoriť nový platobný profil

Ak chcete vytvoriť nový platobný profil a v prípade potreby doň preniesť aplikácie, postupujte podľa týchto pokynov:

 1. Postupujte podľa týchto pokynov na vytvorenie nového platobného profilu. Pri nastavovaní profilu dávajte veľký pozor, akú zadáte krajinu.
 2. Preneste svoje meno vývojára. Ak chcete vo svojom novom profile používať rovnaké meno vývojára ako v pôvodnom profile, zmeňte najprv meno v pôvodnom profile. Keď zmeníte meno vývojára v pôvodnom profile, môžete ho aktualizovať aj v novom profile.
 3. Nájdite identifikátory transakcií pre pôvodný aj nový platobný profil.
  1. Prihláste sa do konzoly Play Console, pomocou ktorej ste zaplatili zriaďovacie poplatky za pôvodný aj nový platobný profil.
  2. Kliknite na riadkovú položku poplatku za nastavenie.
  3. V okne, ktoré sa otvorí, sa posuňte nadol a skopírujte identifikátor transakcie. Identifikátor transakcie registrácie vývojára má zvyčajne jeden z nasledujúcich formátov:
    
   Príklad 1. formátu 01234567890123456789.token.0123456789012345
   Príklad 2. formátu 0.G.123456789012345
   Príklad 3. formátu registration-1234ab56-7c89-12d3-4567-8e91234567f8
 4. Požiadajte o prenos aplikácií, ktoré máte v Obchode Google Play alebo v Internetovom obchode Chrome.

Nezabudnite pridať bankový účet, odoslať daňové informácie a nastaviť dane z predaja vo svojom platobnom profile, aby ste dostávali od Googlu načas obchodné platby.

Ak potrebujete pomoc, kontaktujte nás.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?