Thay đổi quốc gia trong hồ sơ thanh toán (người tiêu dùng khối doanh nghiệp)

Mỗi hồ sơ thanh toán chỉ có thể liên kết với một quốc gia do các quy định về thuế. Bạn không thể thay đổi quốc gia cho hồ sơ thanh toán hiện có. Bạn phải tạo hồ sơ mới để sử dụng cho một quốc gia khác.

Việc tạo hồ sơ thanh toán mới ở quốc gia khác không ảnh hưởng đến các dịch vụ và gói đăng ký hiện tại của bạn. Các dịch vụ và gói đăng ký hiện có của bạn sẽ tiếp tục sử dụng hồ sơ thanh toán được liên kết để thanh toán. 

Tạo hồ sơ thanh toán theo quốc gia cụ thể

Nếu bạn chuyển đến hoặc đi tới quốc gia mới và muốn đăng ký các dịch vụ mới hoặc thanh toán cho các sản phẩm tại quốc gia đó, thì bạn sẽ phải tạo một hồ sơ thanh toán mới. 
 
Khi bạn có nhiều hồ sơ thanh toán thiết lập với các quốc gia khác nhau, bạn có thể chọn tài khoản để thanh toán. 

Cách tạo hồ sơ thanh toán với quốc gia mới

Để tạo hồ sơ thanh toán mới và liên kết hồ sơ với quốc gia mới, hãy làm theo các bước sau:

  1. Đăng nhập vào Cài đặt.
  2. Trong phần "Hồ sơ thanh toán", bên cạnh "Quốc gia/Khu vực", hãy chọn biểu tượng Chỉnh sửaChỉnh sửa.
  3. Nhấp vào Tạo hồ sơ mới sau đó Tiếp tục.
  4. Nhấp vào Chọn quốc gia hoặc khu vực, sau đó chọn quốc gia để liên kết với hồ sơ mới của bạn.
  5. Nhấp vào Tiếp tục.
  6. Nhập tên và địa chỉ của bạn, rồi nhấp vào Gửi.
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
4012070180925931417
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
1633573