อัปเดตข้อมูลในโปรไฟล์การชำระเงิน

หลังจากที่สร้างโปรไฟล์การชำระเงินแล้ว คุณจะเปลี่ยนแปลงรหัสโปรไฟล์การชำระเงินหรือประเภทบัญชีไม่ได้อีก แต่จะเปลี่ยนแปลงภาษาที่ต้องการใช้ในเอกสารและที่อยู่ธุรกิจตามกฎหมายได้ ข้อมูลการชำระเงินในโปรไฟล์จะแสดงต่อ Google เท่านั้น โดยเราใช้ข้อมูลนี้เพื่อการชำระคืนของผู้ขายให้คุณและเพื่อจุดประสงค์ด้านภาษี 

วิธีอัปเดตการตั้งค่าโปรไฟล์

โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่ออัปเดตโปรไฟล์การชำระเงิน

  1. ลงชื่อเข้าใช้โปรไฟล์การชำระเงิน
  2. คลิกการตั้งค่า แล้วไปที่โปรไฟล์การชำระเงิน
  3. หากต้องการเปลี่ยนที่อยู่ธุรกิจตามกฎหมาย ให้คลิกแก้ไข Edit ข้าง "ชื่อและที่อยู่" จากนั้นให้อัปเดตที่อยู่แล้วคลิกบันทึก
  4. หากต้องการเปลี่ยนภาษาที่ใช้ในใบแจ้งยอดการชำระเงินและข้อมูลสำคัญอื่นๆ จาก Google ให้คลิกแก้ไข Edit ข้าง "ภาษาที่ต้องการใช้ในเอกสาร" จากนั้น ลูกศรลง Down arrow แล้วเลือกภาษาจากรายการ
  5. คลิกบันทึก
 
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร