Aktualizacja danych w profilu płatności

Po utworzeniu profilu płatności nie możesz zmienić jego identyfikatora ani rodzaju konta. Możesz jednak zmienić ustawienia języka dokumentów i oficjalny adres firmy. Tylko Google ma dostęp do danych Twojej karty. Korzystamy z nich, by realizować wypłaty dla sprzedawców, a także do celów podatkowych. 

Jak zaktualizować ustawienia profilu

Aby zaktualizować profil płatności:

  1. Zaloguj się w profilu płatności.
  2. Kliknij Ustawienia i otwórz Profil płatności.
  3. Aby zmienić oficjalny adres firmy, obok opcji „Nazwa i adres” kliknij Edytuj Edit, a następnie zaktualizuj adres i kliknij Zapisz.
  4. Aby zmienić język, który będzie używany na wyciągach związanych z płatnościami i w innych ważnych informacjach od Google, obok opcji „Ustawienia języka dokumentów” kliknij Edytuj Edit a potem strzałka w dół Down arrow i wybierz język z listy.
  5. Kliknij Zapisz.
 
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?