Opätovná aktivácia služby pozastavenej pre nezaplatené faktúry

Ak ste nezaplatili faktúry za službu Googlu, po prihlásení do danej služby sa môže zobraziť správa „Vaša služba bola pozastavená pre nezaplatené faktúry“. Ak chcete znova aktivovať pozastavenú službu, budete musieť uhradiť faktúry po dátume splatnosti.

Ako uhradiť faktúry po dátume splatnosti

Postupujte takto:

 1. Prihláste sa do služby Googlu, v ktorej máte nevyrovnané faktúry. Ak neviete, v ktorej službe máte faktúry po dátume splatnosti:
  1. Kliknite na správu, ktorú ste dostali od inkasného tímu Googlu. Obsahuje zoznam vašich faktúr po dátume splatnosti.
  2. Ak správu nemôžete nájsť alebo si myslíte, že ste ju nedostali, odošlite e-mail na adresu collections@google.com a zistite tak, ktoré faktúry sú po dátume splatnosti.
 2. Nájdite faktúru po dátume splatnosti a zaplaťte ju. Možnosti platby sú uvedené v spodnej časti faktúry.
  1. Neprijímajú sa platby kreditnou kartou.
  2. Spracovanie šekov trvá oveľa dlhšie ako bankové prevody.

Platby, ktoré sa nezobrazujú v platobnom účte

Ak ste už zaplatili zostatok a služba Googlu je stále pozastavená:

 1. Skontrolujte, či platba bola odpočítaná z vášho platobného účtu. V závislosti od spôsobu platby môže odoslanie platby trvať niekoľko dní.
 2. Ubezpečte sa, že neexistuje ďalšia nezaplatená faktúra.
 3. Ak problém nie je spôsobený faktormi uvedenými vyššie, odošlite e-mail na adresu collections@google.com a uveďte nasledujúce informácie:
  1. váš identifikátor platobného profilu;
  2. názov služby Googlu, ktorá bola pozastavená;
  3. čísla faktúr a zaplatené sumy;
  4. doklad o zaplatení (ďalšie informácie nájdete nižšie).

Poznámka: Inkasný tím Googlu na správu odpovie v priemere do dvoch pracovných dní.

Doklad o platbe

Ako doklad o zaplatení v prípade bankového prevodu budete potrebovať potvrdenie od banky s týmito údajmi:

 • podrobnosti o príjemcovi platby (číslo účtu a meno),
 • meno platcu,
 • dátum realizácie platby (musí to byť dátum v minulosti),
 • zaplatená suma,
 • kód bankovej transakcie alebo potvrdzovací kód,
 • stav platby (musí byť uvedené, že transakcia bola vykonaná; neakceptuje sa žiaden stav platby, ktorý nepotvrdzuje dokončenie platby).

Ako doklad o zaplatení v prípade platby šekom budete potrebovať číslo zásielky alebo číslo FedEx a kópiu šeku s týmito údajmi:

 • podrobnosti o príjemcovi platby (číslo účtu a meno),
 • meno platcu,
 • dátum platby (musí to byť dátum v minulosti),
 • zaplatená suma,
 • číslo šeku.

Dôležité: Snímka obrazovky z interného systému na spracovanie záväzkov (napríklad SAP, Oracle, SAGE) sa bude považovať za platný doklad o platbe len vtedy, ak bude obsahovať všetky údaje pre bankový prevod uvedené vyššie.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?