Pravidlá sťažností v službe Google Payments

Záleží nám na tom, aby sme vždy poskytovali vysoký štandard služieb. Ak máte voči našim službám nejaké výhrady, dajte nám vedieť.

Rozbaliť všetko  Zbaliť všetko

Spojené kráľovstvo
Tieto pravidlá sa vzťahujú na sťažnosti týkajúce sa služby Google Payments, ktorú prevádzkuje spoločnosť Google Payment Limited (GPL). Nevzťahujú sa na vaše prípadné sťažnosti na kupujúcich alebo predajcov.

Tieto pravidlá:
 • vám uľahčia podanie sťažnosti,
 • skrátia čas spracovania sťažnosti,
 • zaistia vašu spokojnosť so spracovaním sťažnosti.

Podanie sťažnosti

Skôr ako podáte sťažnosť, kontaktujte náš tím zákazníckej podpory. Ak ste sa už pokúsili kontaktovať zákaznícku podporu a chcete podať oficiálnu sťažnosť, vyplňte náš online formulár, ktorý predstavuje najlepší spôsob podania sťažnosti.

Môžete sa na nás obrátiť aj poštou na adrese:

Google Payment Limited

5 New Street Square

London

EC4A 3TW

Čo má sťažnosť obsahovať

Ak chcete, aby proces preskúmania a vyriešenia sťažnosti prebehol čo najrýchlejšie, vaša sťažnosť musí obsahovať:

 • vaše meno;
 • e‑mailovú adresu, ktorú používate na prihlásenie do služby Google Payments;
 • vaše telefónne číslo spolu s predvoľbou;
 • váš identifikátor v službe Google Payments (iba predajcovia);
 • zrozumiteľný popis sťažnosti;
 • váš status, pričom môžete uviesť tieto možnosti:
  • súkromný spotrebiteľ, 
  • zástupca firmy zamestnávajúcej menej ako 10 osôb s ročným obratom alebo účtovnou súvahou vo výške menej ako 2 milióny €, 
  • zástupca charitatívnej organizácie s ročným príjmom vo výške menej ako 1 milión GBP, 
  • správca správcovskej spoločnosti s čistou hodnotou aktív vo výške menej ako 1 milión GBP,
  • žiadne z uvedených;
 • e‑mailovú adresu, na ktorú si želáte dostávať správy (nepovinné).

Čas na odpoveď

Vynasnažíme sa potvrdiť vám prijatie sťažnosti do jedného pracovného dňa a odpovedať na ňu v priebehu troch pracovných dní (a najneskôr do 15 pracovných dní).

V odpovedi uvedieme, ako bola vaša sťažnosť vyriešená alebo prečo doposiaľ nemohla byť vyriešená. Potom vám oznámime, aký bude ďalší postup.

Poznámka: Vyriešenie zložitých situácií môže trvať dlhšie. V určitých prípadoch môže vyriešenie trvať až 35 pracovných dní od dátumu prijatia sťažnosti. V takom prípade vás budeme do 15 pracovných dní informovať o aktuálnom stave riešenia sťažnosti.

Postúpenie sťažností vyššie

Naším cieľom je vyriešiť sťažnosti rýchlo a úplne. Ak nie ste z určitého dôvodu spokojný/-á s našou odpoveďou, váš prípad možno postúpiť na preskúmanie na vyššej úrovni. Jednoducho požiadajte odborníka služby Google Payments, ktorý sa zaoberá vašou sťažnosťou, aby ju postúpil vyššie. Postúpenie vašej sťažnosti bude potvrdené do piatich pracovných dní.

Úrad finančného ombudsmana

Úrad FOS (Financial Ombudsman Service – Úrad finančného ombudsmana) bol založený úradom FCA (Financial Conduct Authority – Úrad finančného dozoru) v Spojenom kráľovstve ako nezávislý program na riešenie sporov vo finančných službách.

Preskúmanie svojej sťažnosti úradom FOS môžete požadovať, ak:

 • nie ste spokojný/-á ani po prijatí našej konečnej odpovede;

 • ste nám doručili sťažnosť, ale nedostali ste odpoveď do 15 pracovných dní.

Služba je bezplatná. Existujú však určité obmedzenia, pokiaľ ide o to, čo všetko môže úrad FOS preverovať.

Ak chcete získať ďalšie informácie, môžete kontaktovať úrad FOS na adrese:

 

The Financial Ombudsman Service

Exchange Tower

Harbour Exchange Square

London

E14 9SR

 

Úrad FOS môžete kontaktovať aj telefonicky na čísle 0800 023 4567 (mimo Spojeného kráľovstva použite číslo +44 20 7964 1000). Ďalšie informácie o úrade FOS nájdete na www.financial-ombudsman.org.uk a v informačnom letáku na https://www.financial-ombudsman.org.uk/publications/consumer-leaflet.htm.

Spoločnosť Google Payment Limited je autorizovaná a regulovaná Úradom finančného dozoru (FCA) Spojeného kráľovstva ako inštitúcia elektronického peňažníctva. Spoločnosť Google Payment Limited je v registri úradu FCA evidovaná pod referenčným číslom 900008. Google Payment Limited je spoločnosť zaregistrovaná v Anglicku a Walese (číslo firmy: 05903713) so sídlom na adrese: 5 New Street Square, London, EC4A 3TW.

Európsky hospodársky priestor (mimo Spojeného kráľovstva)
Tieto pravidlá sa vzťahujú na sťažnosti týkajúce sa služby Google Payments, ktorú prevádzkuje Google Payment Ireland Ltd. (GPIL). Nevzťahujú sa na vaše prípadné sťažnosti na kupujúcich alebo predajcov.

Tieto pravidlá:
 • vám uľahčia podanie sťažnosti,
 • skrátia čas spracovania sťažnosti,
 • zaistia vašu spokojnosť so spracovaním sťažnosti.

Podanie sťažnosti

Skôr ako podáte sťažnosť, kontaktujte náš tím zákazníckej podpory. Možno vám dokážeme pomôcť. Ak ste sa už pokúsili kontaktovať podporu a chcete podať oficiálnu sťažnosť, vyplňte náš online formulár, ktorý predstavuje najlepší spôsob podania sťažnosti.

Môžete sa na nás obrátiť aj poštou na adrese:

 

Google Payment Ireland Limited

70 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

Írsko

Čo má sťažnosť obsahovať

Ak chcete, aby proces preskúmania a vyriešenia sťažnosti prebehol čo najrýchlejšie, vaša sťažnosť musí obsahovať:

 • vaše meno;

 • e‑mailovú adresu, ktorú používate na prihlásenie do služby Google Payments;

 • vaše telefónne číslo spolu s predvoľbou;

 • váš identifikátor v službe Google Payments (iba predajcovia);

 • zrozumiteľný popis sťažnosti;

 • vaše postavenie (súkromná osoba alebo zástupca organizácie – uveďte tiež, či vaša organizácia dosahuje ročné výnosy vyššie ako 1 milión GBR alebo 1 milión €);

 • e‑mailovú adresu, na ktorú si želáte dostávať správy (nepovinné).

Čas na odpoveď

Vynasnažíme sa potvrdiť vám prijatie sťažnosti do jedného pracovného dňa a odpovedať na ňu v priebehu 15 pracovných dní.

V odpovedi uvedieme, ako bola vaša sťažnosť vyriešená alebo prečo doposiaľ nemohla byť vyriešená. Potom vám oznámime, aký bude ďalší postup.

Poznámka: Vyriešenie zložitých situácií môže trvať dlhšie. V určitých prípadoch môže vyriešenie trvať až 35 pracovných dní od dátumu prijatia sťažnosti. V takom prípade vás budeme do 15 pracovných dní informovať o aktuálnom stave riešenia sťažnosti.

Postúpenie sťažností vyššie

Naším cieľom je vyriešiť sťažnosti rýchlo a úplne. Ak nie ste z určitého dôvodu spokojný/-á s našou odpoveďou, váš prípad možno postúpiť na preskúmanie na vyššej úrovni. Jednoducho požiadajte odborníka služby Google Payments, ktorý sa zaoberá vašou sťažnosťou, aby ju postúpil vyššie. Postúpenie vašej sťažnosti bude potvrdené do piatich pracovných dní.

Financial Services and Pensions Ombudsman

Spoločnosť Google Payment Ireland Limited (GPIL) je ako poskytovateľ finančných služieb autorizovaný Írskou centrálnou bankou zapojená do programu na riešenie formálnych sťažností úradu FSPO (Financial Services and Pensions Ombudsman – Úrad ombudsmana pre finančné služby a dôchodky). Úrad FSPO je nezávislá verejná organizácia, ktorej úlohou je transparentné riešenie sporov.  

Svoju sťažnosť môžete úradu FSPO postúpiť, ak:

 • nie ste spokojný/-á ani po prijatí našej konečnej odpovede na vašu sťažnosť;

 • ste nám podali sťažnosť, ale nedostali ste odpoveď.

Program riešenia sťažností úradu FSPO je bezplatný. Existujú však určité obmedzenia, pokiaľ ide o to, čo všetko môže úrad FSPO preverovať. Ďalšie informácie získate na adrese:

 

The Financial Services and Pensions Ombudsman

Lincoln House

Lincoln Place

Dublin 2

D02 VH29

Írsko


Úrad FSPO môžete kontaktovať aj telefonicky na čísle +353 1 567 7000. Ďalšie informácie o úrade FSPO nájdete na https://www.fspo.ie.

Austrália
Tieto pravidlá sa vzťahujú na sťažnosti týkajúce sa služby Google Payments, ktorú prevádzkuje spoločnosť Google Payment Australia Pty. (GPAL). Nevzťahujú sa na vaše prípadné sťažnosti na kupujúcich alebo predajcov.

Tieto pravidlá:
 • vám uľahčia podanie sťažnosti,
 • skrátia čas spracovania sťažnosti,
 • zaistia vašu spokojnosť so spracovaním sťažnosti.

Podanie sťažnosti

Na podanie sťažnosti vám najlepšie poslúži náš online formulár.

Môžete sa na nás obrátiť aj poštou na adrese:

Google Payments – Complaints
Google Australia Pty. Ltd.
Level 5, 48 Pirrama Road,
Pyrmont, NSW 2009
Austrália

Čo má sťažnosť obsahovať

Ak chcete, aby proces preskúmania a vyriešenia sťažnosti prebehol čo najrýchlejšie, vaša sťažnosť musí obsahovať:

 • vaše meno;
 • e‑mailovú adresu, ktorú používate na prihlásenie do služby Google Payments;
 • vaše telefónne číslo spolu s predvoľbou;
 • váš identifikátor v službe Google Payments (iba predajcovia);
 • zrozumiteľný popis sťažnosti;
 • vaše postavenie (súkromná osoba alebo zástupca organizácie – uveďte tiež, či vaša organizácia dosahuje ročné výnosy vyššie ako 1 milión AUD);
 • e‑mailovú adresu, na ktorú chcete dostávať správy (nepovinné).

Čas na odpoveď

Snažíme sa potvrdiť vám prijatie sťažnosti do jedného pracovného dňa a odpovedať na ňu do piatich pracovných dní.

V odpovedi uvedieme, ako bola vaša sťažnosť vyriešená alebo prečo doposiaľ nemohla byť vyriešená. Potom vám oznámime, aký bude ďalší postup.

Poznámka: Vyriešenie zložitých situácií môže trvať dlhšie. V určitých prípadoch môže vyriešenie trvať až 45 pracovných dní od dátumu prijatia sťažnosti. V takom prípade vás budeme o aktuálnom stave riešenia sťažnosti informovať do štyroch týždňov.

Postúpenie sťažností vyššie

Ak nie ste spokojný/-á s našou odpoveďou, váš prípad možno postúpiť na preskúmanie na vyššej úrovni. Ak tak chcete urobiť, požiadajte odborníka služby Google Payments, ktorý sa zaoberá vašou sťažnosťou, aby ju postúpil vyššie. Po odoslaní sťažnosti vám jej doručenie potvrdíme do piatich pracovných dní.

Úrad finančného ombudsmana

Google Payment Australia Pty Ltd. je členom Úradu finančného obmudsmana (FOS – Financial Ombudsman Service). Úrad FOS je nezávislým programom na riešenie sporov vo finančných službách. Číslo licencie spoločnosti Google Payment Australia Pty Ltd. je 318755.

Preskúmanie svojej sťažnosti úradom FOS môžete požadovať, ak:

 • nie ste spokojný/-á ani po prijatí našej konečnej odpovede;
 • ste nám podali svoju sťažnosť, ale nedostali ste odpoveď do ôsmich týždňov.

Služba je bezplatná. Existujú však určité obmedzenia, pokiaľ ide o to, čo všetko môže úrad FOS preverovať.

Ďalšie informácie získate na adrese:

The Financial Ombudsman Service
GPO Box 3
Melbourne
VIC 3001

Úrad FOS môžete kontaktovať aj e‑mailom na adrese info@fos.org.au. Kompletné informácie o úrade FOS nájdete na www.fos.org.au.

Iné
Spoločnosť Google Payments sa snaží poskytovať všetkým používateľom vynikajúce služby.
Ak máte voči službám spoločnosti Google Payments nejaké výhrady alebo by ste chceli podať na spoločnosť sťažnosť, kontaktujte nás.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?