Tạo và quản lý hồ sơ thanh toán

Hồ sơ thanh toán của Google lưu trữ các thông tin như:

  • Tên, địa chỉ và mã số thuế (khi có yêu cầu theo luật) của người chịu trách nhiệm về hồ sơ
  • Thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, tài khoản ngân hàng và phương thức thanh toán khác mà bạn đã sử dụng để mua qua Google trong quá khứ
  • Biên lai và các thông tin khác về các giao dịch trong quá khứ
  • Các gói thuê bao và khoản thanh toán định kỳ
  • Những người mà bạn mời sử dụng hồ sơ của bạn

Bạn có thể tạo hồ sơ, dùng các hồ sơ khác mà bạn được mời sử dụng, chỉnh sửa thông tin hồ sơ hoặc xoá hồ sơ.

Bạn cũng có thể thêm hoặc xóa người dùng khỏi hồ sơ thanh toán của bạn.

Tạo hồ sơ thanh toán hoặc chấp nhận lời mời sử dụng hồ sơ

Nếu bạn thanh toán cho các sản phẩm hoặc dịch vụ của Google, thì hồ sơ thanh toán sẽ được tạo tự động vào lần đầu tiên bạn nhập chi tiết thanh toán trong quá trình xác nhận mua hàng.

Khi bạn nhập thông tin thanh toán mới cho một sản phẩm hoặc dịch vụ của Google, thông tin được lưu trong hồ sơ thanh toán. Vào lần sau, khi mua một sản phẩm hoặc dịch vụ thông qua Google, bạn có thể sử dụng lại thông tin đó trong hồ sơ hoặc tạo hồ sơ mới. Mọi hồ sơ thanh toán mà bạn tạo hoặc được mời đều liên kết với Tài khoản Google của bạn.

Hồ sơ "Cá nhân" và "Doanh nghiệp"

Quan trọng: Đối với một số sản phẩm cho doanh nghiệp, như Google Ads, bạn có thể sẽ thấy phần Loại tài khoản là "Tổ chức" thay vì "Doanh nghiệp."

Khi tạo hồ sơ cho một số sản phẩm và dịch vụ của Google, bạn sẽ được hỏi rằng bạn muốn tạo hồ sơ "cá nhân" hay "doanh nghiệp"? Thông tin này phải chính xác để xác minh danh tính và thuế.

Mẹo: Bạn chỉ có thể chỉnh sửa tên pháp lý của công ty bạn bằng tài khoản doanh nghiệp. Tìm hiểu cách cập nhật hồ sơ thanh toán.

Bạn không thể thay đổi chế độ cài đặt này. Hãy nhớ chọn chế độ cài đặt phù hợp nhất với cách bạn dự kiến sử dụng hồ sơ của mình.

  • Cá nhân: Chọn mục cài đặt này nếu bạn sử dụng tài khoản cho các khoản thanh toán cá nhân.
  • Doanh nghiệp: Chọn chế độ cài đặt này nếu bạn thanh toán thay mặt cho doanh nghiệp, tổ chức, công ty hợp danh hay cơ sở giáo dục.

Chỉnh sửa hoặc xoá hồ sơ

Chỉnh sửa hồ sơ thanh toán

Bạn có thể chỉnh sửa hồ sơ mà bạn tạo hoặc hồ sơ mà bạn là quản trị viên.

  1. Đăng nhập vào phần tóm tắt thanh toán của bạn.
  2. Nếu bạn có nhiều hồ sơ:
    1. Ở góc trên bên phải của trang, bên cạnh tên của bạn, hãy nhấn hoặc nhấp vào Mũi tên xuống Mũi tên xuống.
    2. Chọn hồ sơ mà bạn muốn chỉnh sửa.
  3. Thực hiện chỉnh sửa. Bạn có thể thay đổi các thông tin như địa chỉ, mã số thuế và phương thức thanh toán.
  4. Lưu nội dung chỉnh sửa của bạn.
Xóa hồ sơ thanh toán

Để xóa hồ sơ thanh toán, trước tiên bạn cần đóng hồ sơ.

Rời khỏi hồ sơ của người khác
  1. Đăng nhập vào phần tóm tắt các khoản thanh toán của bạn.
  2. Ở góc trên bên phải của trang, bên cạnh tên của bạn, hãy nhấn hoặc nhấp vào Mũi tên xuống Mũi tên xuống.
  3. Chọn hồ sơ mà bạn muốn rời khỏi.
  4. Nhấn hoặc nhấp vào Cài đặt sau đó Quản lý người dùng thanh toán.
  5. Trên thẻ quản lý người dùng, bên cạnh tên của bạn, hãy nhấn hoặc nhấp vào Mũi tên xuống Mũi tên xuống.
  6. Chọn Xóa và xác nhận rằng bạn muốn được xóa khỏi hồ sơ.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
1633573
false
false