Vrátenie prostriedkov

Vrátenie prostriedkov je poplatok zákazníka v banke, ktorá vydala príslušnú kartu, voči ktorému má zákazník námietky. Prečítajte si ďalšie informácie o dôvodoch, pri ktorých zákazníci žiadajú banku, ktorá vydala ich kartu, o vrátenie prostriedkov od obchodníka, a získajte tipy, ako sa vyhnúť vráteniu prostriedkov alebo ako podať námietku proti vráteniu prostriedkov.

Postup vrátenia prostriedkov

Typický postup vrátenia prostriedkov sa skladá z týchto krokov:

 1. Váš zákazník sa obráti na banku, ktorá vydala jeho kartu, s námietkou voči konkrétnej platbe.
 2. Vydavateľ karty sa obráti na príslušné združenie pre kreditné karty, ktoré potom informuje Google o požadovanom vrátení prostriedkov.
 3. Spoločnosť Google vás prostredníctvom e-mailu upozorní na požadované vrátenie prostriedkov a vyžiada si súvisiacu dokumentáciu, aby mohla vo vašom mene podať námietku. Ak chcete podať námietku proti tomuto vráteniu prostriedkov, na príslušnú správu musíte odpovedať do uvedeného dátumu.
 4. Google preskúma podrobnosti vrátenia prostriedkov a dokumentáciu, ktorú ste poskytli („dôkazy“).
 5. Ak je to možné, spoločnosť Google odošle dôkazy banke, ktorá vydala kartu, aby sa pokúsila odvolať vrátenie prostriedkov.
 6. Ak vydavateľ karty rozhodne vo váš prospech, nie sú potrebné žiadne ďalšie kroky.
  Ak vydavateľ karty nevyrieši vrátenie prostriedkov vo váš prospech, môže vám vzniknúť povinnosť vrátiť prostriedky (t. j. prídete o spornú platbu a budete musieť uhradiť aj poplatok za vrátenie prostriedkov).

Poznámka: Výsledok sporu týkajúceho sa vrátenia prostriedkov určuje vydavateľ karty, nie Google.

Postup vrátenia prostriedkov zákazníkovi: 

 • Pripíšeme vám poplatok za transakciu.
 • Vydavateľ karty vám z účtu stiahne celú sumu transakcie vrátenia peňazí a platbu vráti zákazníkovi.
 • Vrátenie platby a všetky prípadné poplatky sa vo vašom prehľade zárobkov zobrazia s označením „Typ transakcie: vrátenie peňazí“. 
Na čo by ste mali pamätať, ak dostanete upozornenie na vrátenie peňazí

Keď dostanete upozornenie na vrátenie prostriedkov, majte na pamäti nasledujúce body:

 • Vydavateľ karty vyžaduje doručenie prípadnej dokumentácie („dôkazov“) v priebehu istého počtu dní. Ak máte k dispozícii dôležité informácie, ktoré by vám mohli pomôcť napadnúť vrátenie prostriedkov, na naše žiadosti o informácie odpovedzte čo najskôr. Keď uplynie termín vydavateľa karty na odoslanie dôkazov vo veci vrátenia prostriedkov a vydavateľ karty rozhodne v prospech zákazníka, daná banka neprijme žiadnu ďalšiu dokumentáciu.
 • Keď zákazník požiada o vrátenie prostriedkov, rozhodnutie vydavateľa karty môže trvať niekoľko týždňov alebo dokonca mesiacov. Ak však z vášho účtu v istom momente stiahneme poplatok, pošleme vám e‑mail.
 • Posledné a rozhodujúce slovo pri rozhodovaní o vrátení prostriedkov má vydavateľ karty. Google sa môže len pokúsiť odvolať vrátenie prostriedkov vo vašom mene tak, že od vás získa súvisiacu dokumentáciu a odošle ju vydavateľovi karty. 
Tipy, ako sa vyhnúť vráteniu prostriedkov alebo ako podať úspešnú námietku proti vráteniu prostriedkov

Ak sa chcete vyhnúť vráteniu prostriedkov alebo podať úspešnú námietku proti vráteniu prostriedkov, odporúčame vám riadiť sa týmito pokynmi:

 • Na naše žiadosti o ďalšie informácie odpovedajte rýchlo, aby sme vo vašom mene mohli namietať proti vráteniu prostriedkov.
 • V odpovedi na naše žiadosti o informácie zahrňte celú komunikáciu, ktorá prebehla medzi vami a zákazníkom.
 • Zahrňte čísla zásielok všetkých vašich objednávok. V odpovedi uveďte číslo zásielky pre príslušnú objednávku.
 • Zákazníkom zobrazte svoje obchodné pravidlá predtým, ako uskutočnia objednávku. Zákon o spravodlivom úverovom účtovaní (Fair Credit Billing Act – FCBA) umožňuje zákazníkom požiadať o vrátenie prostriedkov bez ohľadu na vlastné obchodné pravidlá obchodníka. Ak však existuje dôkaz, že zákazník mal možnosť pozrieť si pravidlá obchodníka pred uskutočnením objednávky, vaše šance na úspech pri namietaní voči vráteniu prostriedkov sa zvýšia.

Zákon o spravodlivom úverovom účtovaní

Federálny zákon o spravodlivom úverovom účtovaní (FCBA) umožňuje zákazníkom podávať námietky voči akejkoľvek chybe fakturácie. Medzi chyby fakturácie patria napríklad neautorizované transakcie, nedodanie položky, dodanie chybnej položky alebo inej položky, ako bolo písané, a neodoslanie platby alebo kreditu pri vrátení. Pamätajte na to, že na základe zákona FCBA voči objednávkam možno podať námietky bez ohľadu na vlastné obchodné pravidlá obchodníka. Ďalšie informácie o právach spotrebiteľov podľa zákona FCBA nájdete na webe Federálnej obchodnej komisie.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?