Bảo vệ người bán khỏi các giao dịch gian lận

Để cải thiện trải nghiệm bán hàng của bạn trong Cửa hàng Google Play và Cửa hàng Chrome trực tuyến, trung tâm thanh toán mang đến cho người bán những lợi ích như hỗ trợ người bán khiếu nại các khoản hoàn phí và phát hiện các giao dịch gian lận.

Cách xử lý khoản hoàn phí 

Chúng tôi cung cấp giải pháp bảo vệ cơ bản để giúp người bán tránh gặp phải các khoản hoàn phí. Google đánh giá tất cả các khoản bồi hoàn mà bạn nhận được và thay mặt bạn tranh chấp giao dịch đó bất cứ khi nào có thể. Chúng tôi sẽ không ghi nợ khoản bồi hoàn đó vào tài khoản của bạn nếu chúng tôi có thể tranh chấp thành công giao dịch này.

Tự động phát hiện gian lận

Để phát hiện những dấu hiệu giao dịch gian lận trên các dịch vụ của Google, chúng tôi sử dụng tính năng lập mô hình rủi ro nâng cao. Chúng tôi hủy các giao dịch gian lận mà chúng tôi phát hiện ra. Để bảo vệ bạn, chúng tôi cũng sẽ hủy mọi đơn đặt hàng hiện tại có liên quan đến thẻ tín dụng gian lận đó. Chúng tôi cũng tích cực tận dụng các tài nguyên bên ngoài và liên ngành, như danh sách chặn giao dịch gian lận toàn cầu.

Xem xét đơn đặt hàng

Google cung cấp cho bạn tùy chọn xác nhận đặt hàng cho mọi đơn đặt hàng và bạn nên xem xét các đơn đặt hàng của mình. Nếu cho rằng một đơn đặt hàng có rủi ro cao, bạn có thể hủy hoặc hoàn tiền cho đơn đặt hàng đó bất kỳ lúc nào.

Để giảm nguy cơ gặp phải rủi ro cho bạn, khi chúng tôi phát hiện thấy có hoạt động đáng ngờ liên quan đến một trong các đơn đặt hàng của bạn, chúng tôi sẽ đánh dấu đơn đặt hàng đó là "Xem xét" hoặc "Đang chờ xử lý" trong trung tâm thanh toán, đồng thời thực hiện các hoạt động kiểm tra phát hiện gian lận đối với đơn đặt hàng này. Bạn không thể tính phí cho đơn đặt hàng trong thời gian này.

Chúng tôi thường hoàn tất quá trình đánh giá trong vòng 4-6 giờ. Chúng tôi có thể cần thêm thời gian xem xét đối với một số đơn đặt hàng có rủi ro cao hơn nhằm giúp các chuyên gia của Google thực hiện các hoạt động kiểm tra phát hiện gian lận sâu sát hơn nữa để bảo vệ bạn. Để dự phòng, chúng tôi cũng có thể liên hệ trực tiếp với bạn.

Nếu chúng tôi xác định một đơn đặt hàng nào đó có nguy cơ cao hoặc không tuân thủ chính sách của trung tâm thanh toán: Chúng tôi sẽ hủy đơn đặt hàng đó để bảo vệ bạn. Bạn không thể khôi phục đơn đặt hàng mà chúng tôi đã hủy.

Nếu đánh giá của chúng tôi xác nhận đơn đặt hàng là hợp lệ: Đơn đặt hàng đó sẽ được tính phí.

Tuân thủ PCI

Trung tâm thanh toán tuân thủ tuyệt đối các yêu cầu của Hội đồng Tiêu chuẩn An ninh Ngành Thẻ Thanh toán (thường được gọi là "tuân thủ PCI"). Google Payment Corp. vừa là Người bán cấp 1 vừa là Nhà cung cấp dịch vụ, do đó phải trải qua đánh giá hàng năm do Chuyên gia đánh giá bảo mật được chứng nhận (QSA) bên ngoài thực hiện. Giấy xác nhận tuân thủ của chúng tôi do QSA cung cấp và được báo cáo cho các công ty phát hành thẻ chính cũng như các ngân hàng chịu trách nhiệm thay mặt cho người bán xử lý các khoản thanh toán qua thẻ của chúng tôi.
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
18124045117193588936