Ochrana obchodníkov pred podvodmi

Platobné centrum poskytuje obchodníkom rôzne výhody vrátane pomoci pri odosielaní námietok voči vráteniam platieb a pri zisťovaní podvodov, aby mohli v obchode Google Play a Internetovom obchode Chrome lepšie predávať svoje produkty.

Riešenie vrátenia platby 

Všetkým obchodníkom poskytujeme základnú ochranu pred požiadavkami na vrátenie platby. Google hodnotí všetky požiadavky na vrátenie platby, ktoré dostanete, a ak je to možné, rieši ich za vás. Ak sa nám podarí úspešne namietať voči vráteniu platby, z účtu vám nič nestrhneme. Prečítajte si ďalšie informácie o tom, ako sa vyhnúť žiadostiam o vrátenie platby a ako voči nim úspešne namietať.

Automatické odhalenie podvodov

Na zisťovanie podvodných transakcií v službách Googlu používame pokročilé modelovanie rizík. Zistené podvodné transakcie zrušíme. Takisto zrušíme všetky aktívne objednávky, ktoré sú spojené s kreditnou kartou použitou na uskutočnenie podvodnej transakcie. Zároveň aktívne využívame externé zdroje z rôznych odvetví, ako sú napríklad celosvetové čierne listiny podvodníkov.

Kontroly objednávok zákazníkov

Google vám ku každej objednávke poskytuje potvrdenie objednávky, ktoré by ste si mali skontrolovať. Ak si myslíte, že objednávka predstavuje riziko, môžete ju kedykoľvek zrušiť alebo za ňu vrátiť platbu.

Keď odhalíme spornú aktivitu týkajúcu sa niektorej z vašich objednávok, označíme ju v platobnom centre stavom Kontrola alebo Nespracované a vykonáme kontroly na odhalenie podvodu, aby sa znížilo vaše riziko ohrozenia. Počas kontroly nemôžete objednávku zaúčtovať.

Kontroly zvyčajne dokončíme v priebehu štyroch až šiestich hodín. Podrobné kontroly na odhalenie podvodu v súvislosti s niektorými objednávkami, ktoré predstavujú vyššie riziko, môžu špecialistom Googlu zabrať kvôli vašej ochrane viac času. S cieľom zlepšenia prevencie vás tiež môžeme kontaktovať priamo.

Ak určíme, že objednávka je veľmi riziková alebo nie je v súlade s pravidlami platobného centra: Objednávka bude kvôli vašej ochrane zrušená. Zrušenú objednávku nebudete môcť obnoviť.

Ak pri kontrole zistíme, že objednávka je platná: Objednávka bude zaúčtovaná.

Súlad s PCI

Platobné centrum plne spĺňa požiadavky Rady pre bezpečnostné štandardy v odvetví platobných kariet (známe ako súlad s PCI). Spoločnosť Google Payment Corp. je obchodníkom 1. úrovne a zároveň poskytovateľom služieb, preto každoročne podstupuje hodnotenie externým kvalifikovaným bezpečnostným odhadcom (QSA). Naša Atestácia súladu, ktorú vydáva QSA, je nahlásená všetkým hlavným značkám kariet a našim nadobúdajúcim bankám.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?