Zarządzanie płatnościami cyklicznymi i subskrypcjami

Korzystaj z profilu płatności Google, aby wyświetlać, anulować oraz cyklicznie opłacać z wyprzedzeniem subskrypcje i inne usługi, a także nimi zarządzać.

Informacje o subskrypcjach

Oto cztery typy subskrypcji Google dotyczące produktów lub usług:

 • Płatności automatyczne: Twoja forma płatności zostanie automatycznie obciążona, gdy trzeba będzie zapłacić określoną kwotę.
 • Miesięczne płatności automatyczne: Twoja forma płatności będzie obciążana raz w miesiącu tą samą kwotą.
 • Płatności ręczne: możesz z wyprzedzeniem płacić za produkty i usługi, z których będziesz korzystać później.
 • Fakturowanie miesięczne: gdy otrzymasz miesięczną fakturę, musisz opłacić ją przed upływem podanego terminu.

Wyświetlanie subskrypcji 

Aby wyświetlić swoje opłaty cykliczne:

 1. Zaloguj się w profilu płatności.
 2. Po lewej stronie kliknij Subskrypcje i usługi.
 3. Pod produktem, który chcesz zobaczyć, kliknij Zarządzaj.

Zmienianie form płatności automatycznych

 1. Zaloguj się w profilu płatności.
 2. Po lewej stronie kliknij Subskrypcje i usługi.
 3. Pod subskrypcją, którą chcesz edytować, kliknij Zarządzaj.
 4. Na karcie, której aktualnie używasz do dokonywania płatności, kliknij Zarządzaj formami płatności.
 5. Wybierz formę płatności.
 6. Kliknij Zapisz.

Uwaga: niektórych form płatności nie możesz użyć do opłacania subskrypcji.

Anulowanie subskrypcji

Aby anulować subskrypcje w profilu płatności:

 1. Zaloguj się w profilu płatności.
 2. Po lewej stronie kliknij Subskrypcje i usługi.
 3. Pod subskrypcją, którą chcesz anulować, kliknij Zarządzaj.
 4. Wybierz Anuluj subskrypcjęUwaga: jeśli nie możesz znaleźć tej opcji, kliknij Zarządzaj subskrypcją, aby otworzyć usługę Google, którą subskrybujesz, i anulować subskrypcję.

Uwaga: jeśli anulujesz subskrypcję, nie możesz uzyskać zwrotu środków. Anulowanie jest ostateczne, ale możesz zasubskrybować usługę jeszcze raz.

Wcześniejsze opłacanie subskrypcji

 Aby opłacić subskrypcję przed datą pobrania opłaty cyklicznej:

 1. Zaloguj się w profilu płatności.
 2. Po lewej stronie kliknij Subskrypcje i usługi.
 3. Pod subskrypcją, za którą chcesz zapłacić, kliknij Zarządzaj.
 4. Wybierz Zapłać wcześniej.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?