Korzystanie z dotychczasowych firmowych profili płatności

Gdy logujesz się w nowej usłudze Google na potrzeby swojej firmy, możesz wykorzystać swój profil płatności i powiązane z nim informacje, takie jak dane karty kredytowej i inne szczegóły płatności powiązane z wcześniejszym zakupem. Dowiedz się więcej o profilach płatności.

Korzyści związane z korzystaniem z dotychczasowych profili firmowych

Oto niektóre korzyści związane z korzystaniem z dotychczasowego profilu płatności:

  • oszczędność czasu – nie musisz podawać informacji rozliczeniowych ani danych karty za każdym razem, gdy logujesz się w nowej usłudze Google;
  • możliwość zarządzania profilem płatności i aktualizacji danych do płatności we wszystkich usługach Google (jeśli na przykład musisz zaktualizować dane karty, która straciła ważność, wystarczy, że zrobisz to w jednym miejscu, by móc korzystać z niej w wielu usługach Google);
  • możliwość udostępniania danych do płatności zapisanych w Twoim profilu innym osobom (na przykład współpracownikom czy członkom rodziny) – dzięki temu będą oni mogli korzystać z profilu, by płacić za usługi Google i w Twoim imieniu zarządzać płatnościami;
  • możliwość wyświetlania wszystkich użytkowników Centrum płatności z uprawnieniami do edycji profilu oraz zarządzania nimi we wszystkich usługach Google.

Przykład: jeśli agencja płaci w imieniu swoich klientów za pomocą pojedynczej formy płatności, może skorzystać z tego samego profilu, by uregulować płatności za wszystkich swoich klientów. Nawet jeśli agencja korzysta z jednego profilu płatności do obsługi wielu kont klientów, dla każdego konta wygenerowany zostanie osobny wyciąg.

Korzyści związane z tworzeniem nowych profili płatności

Są dwa główne powody tworzenia więcej niż jednego profilu płatności:

  • Oddzielenie profilu prywatnego od firmowego: jeśli chcesz korzystać z konta Google zarówno do celów osobistych, jak i firmowych, musisz utworzyć dwa osobne profile płatności.

    Przykład: jeśli korzystasz z konta Google, by kupować filmy w YouTube, utwórz osobisty profil płatności. Jeśli chcesz korzystać z konta Google także po to, by reklamować swoją firmę w Google Ads, warto utworzyć dodatkowo firmowy profil płatności.

  • Posiadanie co najmniej dwóch klientów bezpośrednio regulujących płatności: jeśli Twoja firma to agencja, której klienci płacą za swoje konta, zastanów się, czy nie warto utworzyć więcej niż jednego profilu firmowego do zarządzania różnymi informacjami rozliczeniowymi. 

Zarządzanie profilem płatności

Możesz zarządzać danymi zapisanymi w swoich profilach, korzystając z usługi Google, za którą płacisz, lub logując się w Centrum płatności.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?