Đóng vĩnh viễn hồ sơ thanh toán của bạn

Việc đóng hồ sơ thanh toán của bạn trên Google sẽ xóa thông tin giao dịch và thông tin thanh toán của bạn vĩnh viễn. Bạn không thể mở lại hồ sơ thanh toán đã đóng.

Quan trọng: Nếu đóng hồ sơ thanh toán của mình, bạn không thể:

  • Mua hàng từ Google Play hoặc các sản phẩm khác của Google
  • Sử dụng Google Pay để mua hàng
  • Gửi tiền hoặc yêu cầu gửi tiền bằng Google Pay hay Gmail
  • Lưu trữ thẻ quà tặng, chương trình khách hàng thân thiết và thông tin thanh toán
  • Xem lịch sử giao dịch của bạn

Sau khi đóng hồ sơ, bạn phải tạo một hồ sơ thanh toán mới nếu muốn mua các sản phẩm hoặc dịch vụ của Google hay nhận các khoản thanh toán từ Google. Bạn có thể tạo hồ sơ thanh toán mới bằng cách mua hàng từ Google hoặc đăng ký một dịch vụ của Google để nhận thanh toán qua đó.

Chỉ doanh nghiệp và cá nhân mới có thể đóng hồ sơ thanh toán của mình. Để đóng hồ sơ người bán, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi.

Cân nhắc xóa các phương thức thanh toán

Nếu bạn muốn đóng hồ sơ thanh toán do lo ngại về vấn đề bảo mật của một trong các phương thức thanh toán của mình (chẳng hạn như thẻ tín dụng), hãy cân nhắc xóa phương thức thanh toán đó khỏi hồ sơ của bạn. Bằng cách đó, bạn vẫn có thể truy cập thông tin và phương thức thanh toán cũng như lịch sử giao dịch của mình.

Trường hợp bạn có nhiều hồ sơ thanh toán

Sử dụng công cụ "Đóng hồ sơ thanh toán của bạn" để đóng hồ sơ đã sử dụng gần đây nhất của bạn. Nếu có nhiều hồ sơ thanh toán, thì trước tiên bạn cần chọn hồ sơ muốn đóng theo các bước dưới đây:

  1. Đăng nhập vào hồ sơ thanh toán.
  2. Chọn hồ sơ thanh toán mà bạn muốn đóng.
  3. Tiếp tục chuyển tới công cụ Đóng hồ sơ thanh toán của bạn.

Đóng hồ sơ thanh toán của bạn

Bạn chỉ có thể đóng hồ sơ thanh toán nếu bạn là quản trị viên hoặc chủ sở hữu của hồ sơ.

Để đóng hồ sơ thanh toán của bạn, hãy sử dụng công cụ Đóng hồ sơ thanh toán của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
1633573
false
false