ปิดโปรไฟล์การชำระเงินของคุณเป็นการถาวร

การปิดโปรไฟล์การชำระเงิน Google จะเป็นการนำข้อมูลธุรกรรมและการชำระเงินออกอย่างถาวร คุณจะเปิดโปรไฟล์การชำระเงินที่ปิดแล้วใหม่ไม่ได้

สำคัญ: หากปิดโปรไฟล์การชำระเงิน คุณจะทำสิ่งต่อไปนี้ไม่ได้

  • ซื้อผลิตภัณฑ์จาก Google Play หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Google
  • ใช้ Google Pay เพื่อทำการซื้อ
  • ส่งหรือขอรับเงินด้วย Google Pay Send หรือ Gmail
  • บัตรของขวัญจากร้านค้า โปรแกรมความภักดี และข้อมูลการชำระเงิน
  • ดูประวัติการทำธุรกรรมของคุณ

หลังจากปิดโปรไฟล์แล้ว หากต้องการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของ Google หรือรับการชำระเงินจาก Google คุณจะต้องสร้างโปรไฟล์การชำระเงินใหม่ ซึ่งทำได้โดยซื้อผลิตภัณฑ์ใดก็ได้ของ Google หรือสมัครใช้บริการของ Google ที่คุณจะได้รับการชำระเงิน

เฉพาะธุรกิจและบุคคลทั่วไปเท่านั้นที่ปิดโปรไฟล์การชำระเงินได้ หากต้องการปิดโปรไฟล์ผู้ขาย ให้ติดต่อทีมสนับสนุนของเรา

ลองนำวิธีการชำระเงินออกแทน

หากต้องการปิดโปรไฟล์การชำระเงินเนื่องจากกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของวิธีการชำระเงินวิธีใดวิธีหนึ่ง (เช่น บัตรเครดิต) ให้ลองนำวิธีการชำระเงินนั้นออกจากโปรไฟล์ ด้วยวิธีนี้คุณยังเข้าถึงข้อมูลการชำระเงิน วิธีการ และประวัติการทำธุรกรรม

หากคุณมีโปรไฟล์การชำระเงินหลายโปรไฟล์

ใช้เครื่องมือ "ปิดโปรไฟล์การชำระเงิน" เพื่อปิดโปรไฟล์ที่คุณใช้ล่าสุด หากมีโปรไฟล์การชำระเงินหลายโปรไฟล์ ก่อนอื่นให้เลือกโปรไฟล์ที่ต้องการปิดโดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ลงชื่อเข้าใช้โปรไฟล์การชำระเงิน
  2. เลือกโปรไฟล์การชำระเงินที่ต้องการปิด
  3. ไปที่เครื่องมือปิดโปรไฟล์การชำระเงิน

ปิดโปรไฟล์การชำระเงิน

คุณปิดโปรไฟล์การชำระเงินได้เมื่อคุณเป็นผู้ดูแลระบบหรือเจ้าของโปรไฟล์เท่านั้น

หากต้องการปิดโปรไฟล์การชำระเงิน ให้ใช้เครื่องมือปิดโปรไฟล์การชำระเงิน

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร