Zwrot środków za zamówienia

Sprzedawcy w Chrome Web Store mogą zrealizować zwrot środków w każdej chwili po obciążeniu klienta płatnością za zamówienie. To Ty ustalasz własne zasady zwrotu środków. W sprawie zwrotu środków klienci muszą kontaktować się bezpośrednio z Tobą.

Uwaga: jeśli jesteś programistą w Play, zwrotów środków za zamówienia musisz dokonywać za pomocą Konsoli Play. Dowiedz się, jak realizować zwroty środków w Konsoli Play.

Aby dokonać zwrotu środków za zamówienie w profilu płatności:

 1. Zaloguj się w profilu płatności.
 2. Kliknij Zamówienia klientów.
 3. Kliknij wiersz dowolnego zamówienia, za które chcesz zwrócić środki.
 4. Wyświetli się panel. Kliknij Zwrot środków lub przewiń w dół i kliknij Wyświetl pełny widok strony, aby zobaczyć historię zamówień klienta i dodatkowe informacje.
 5. Na następnym ekranie jeszcze raz kliknij Zwrot środków.
 6. Wybierz odpowiedni powód zwrotu środków.
 7. W razie potrzeby dodaj wiadomość dla klienta. Pojawi się ona w jego profilu płatności.
  Uwaga: aby chronić prywatność kupujących i zapewnić im bezpieczeństwo, nie podajemy sprzedawcom adresów e-mail klientów ani innych informacji kontaktowych, dlatego jedynym sposobem kontaktu z klientami jest dodawanie komentarzy, chyba że kupujący skontaktują się z Tobą bezpośrednio.  
 8. Aby zwrócić klientowi środki, kliknij Dokonaj zwrotu środków na zamówienie.

   

Wyświetlanie szczegółowych informacji o zwrocie środków

Gdy zwrócisz klientowi środki, zostanie to udokumentowane w Twoim profilu płatności. Aby wyświetlić zwroty środków:

 1. Zaloguj się w profilu płatności.
 2. Kliknij Subskrypcje, znajdź opcję „Usługi handlowe i wybierz Zarządzaj.
 1. Na następnym ekranie znajdź sekcję „Transakcje” i kliknij Wyświetlanie transakcji.
 2. Wybierz odpowiednią pozycję, aby wyświetlić szczegóły danego zamówienia. Możesz zmienić „Szczegółowy widok transakcji” na „Podsumowanie” i wyszukać zamówienie w przedziałach czasowych od: „Bieżący miesiąc” do: „Cały czas”.

Sprawdzanie profilu płatności

W trosce o bezpieczeństwo podczas zakupów oraz zachowanie zgodności z Warunkami korzystania z usługi regularnie sprawdzamy profile płatności. Podczas takiej kontroli przetwarzanie zwrotów środków będzie czasowo niemożliwe (zwroty środków zostaną „odrzucone”).

Kontrole te przeprowadzamy losowo i sporadycznie. Dokonywanie zwrotów środków w profilu będzie możliwe 24 godziny po pierwszej nieudanej próbie dokonania zwrotu środków. Dziękujemy za cierpliwość.

Przypomnienie zasad dotyczących zwrotu środków

Jeśli rozważasz zwrot środków lub go dokonujesz, pamiętaj, że:
 • Dokonanego zwrotu środków nie można anulować. Po tym, jak dokonasz zwrotu środków, Google zwróci Ci opłatę za transakcję.
 • Nie wysyłamy do Ciebie ani do klienta wiadomości e-mail z informacjami na temat realizowanych przez Ciebie zwrotów środków.
 • Jeśli z powodu sprawdzania Twojego profilu płatności nie możesz chwilowo przetwarzać zwrotów środków, musisz odczekać 24 godziny.
 • Jeśli zwrot środków za zamówienie nastąpił przed dokonaniem przez Google wypłaty dla sprzedawcy za to zamówienie, przy następnej wypłacie nie otrzymasz kwoty zwróconej klientowi. Jeśli zwrot za zamówienie nastąpił po otrzymaniu przez sprzedawcę wypłaty za dane zamówienie, kwota zwrócona klientowi zostanie odjęta od przyszłej wypłaty dla sprzedawcy.
 • Jeśli po dokonaniu zwrotu środków będziesz mieć w profilu ujemne saldo, a jego wartość pozostanie ujemna przez 48 godzin, Google pobierze od Ciebie odpowiednie środki zgodnie z Warunkami korzystania z usługi i obciąży Twoje konto bankowe, na które zwykle otrzymujesz wypłaty dla sprzedawcy. Kwota, którą pobieramy z konta bankowego, będzie równa wartości salda ujemnego w dniu zainicjowania przez Google obciążenia.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?