Zadanie daňových informácií obchodníka

 

Ak chcete výplaty obchodníka dostávať od Googlu načas, nezabudnite si do platobného profilu pridať nasledujúce daňové informácie.

Tomuto úradu musíte odovzdať aj formulár s osvedčením o zahraničnej príslušnosti (W-8BEN).

Číslo sociálneho zabezpečenia (SSN)

Ak ste fyzická osoba alebo výhradný vlastník a daňové priznanie podávate s číslom sociálneho zabezpečenia (SSN), musíte pri aktualizácii svojho platobného profilu uviesť svoje číslo sociálneho zabezpečenia (SSN). Je to dôležité preto, aby sa naše záznamy o účte obchodníka zhodovali s vašimi záznamami v evidencii IRS. Poznámka: Na poskytnutie správnych informácií budete mať obmedzený počet pokusov.

Identifikačné číslo zamestnávateľa (EIN)

Ak ste korporácia, partnerstvo alebo spoločnosť s ručením obmedzeným, musíte vo svojom platobnom profile uviesť identifikačné číslo zamestnávateľa (EIN) a obchodný názov tak, aby sa zhodovali s informáciami, ktoré nahlasujeme úradu IRS.

Obchodný názov

Vo svojom obchodnom profile uveďte obchodné meno presne tak, ako ho máte zaregistrované na úrade IRS.
 • Fyzické osoby a výhradní vlastníci: Zadajte svoje úradné meno a priezvisko.
 • Korporácie, partnerstvá a spoločnosti s ručením obmedzeným: Zadajte celý názov firmy.

Zadanie alebo zmena daňových informácií

Ak chcete zadať alebo zmeniť svoje daňové informácie, postupujte takto:

 1. Prihláste sa do platobného profilu.
 2. Kliknite na Nastavenia.
 1. Nájdite položku Platobný profil, ďalej položku Daňové údaje: [vaša krajina] a potom kliknite na položku Upraviť Upraviť.
 2. Ak chcete zadať alebo upraviť daňové informácie, kliknite na možnosť Pridať daňové informácie alebo Aktualizovať daňové údaje.
 3. Ak chcete zo svojho platobného profilu odoslať úradu IRS formulár W-9, odpovedzte na otázky, vyplňte formulár W-9 a kliknite na položku Odoslať.
  Odpovedzte na otázky a kliknutím na tlačidlo Odoslať odošlite zo svojho platobného profilu potvrdenie o statuse zahraničnej osoby (W-8BEN) úradu IRS.
 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Za vývojárov Google Play, ktorí dosiahnu hrubý obrat viac ako 20 000 USD a viac ako 200 platobných transakcií, musíme podať formulár 1099-K.

Vyžiadanie koncoročných daňových formulárov

Ak chcete požiadať o kópiu, odoslať revíziu alebo zrušiť koncoročný daňový formulár, odošlite žiadosť o koncoročný daňový formulár.
Neakceptujeme žiadosti o koncoročný daňový formulár za naposledy ukončený daňový rok pred určitými dátumami:
 • Žiadatelia so sídlom v USA (formulár 1099-MISC alebo 1099-K): Žiadosť odošlite najskôr 5. februára aktuálneho roka.
 • Žiadatelia so sídlom mimo USA (formulár 1042-S): Žiadosť odošlite najskôr 15. marca aktuálneho roka. 
Kedykoľvek môžete požiadať o revízie alebo kópie koncoročných daňových formulárov za minulé roky. Stačí, ak podáte žiadosť o koncoročný daňový formulár.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?