Thêm hoặc thay đổi lựa chọn ưu tiên cho email của người dùng thanh toán

Google sẽ gửi thông báo qua email về các sự kiện thanh toán nhất định để bạn luôn cập nhật được hoạt động trong hồ sơ thanh toán của mình. Chúng tôi gửi các thông báo này đến địa chỉ email liên hệ thanh toán mà bạn chọn trong hồ sơ của mình. Bạn phải chọn một người dùng làm người liên hệ chính của hồ sơ để nhận tất cả email. Nếu bạn muốn xoá tư cách người liên hệ chính của người dùng, trước tiên, hãy chọn một người dùng khác làm người liên hệ chính của hồ sơ thanh toán.

Liên hệ chính nhận tất cả email thanh toán và có thể nhận biên lai mua hàng. Nếu bạn là chủ sở hữu duy nhất và không muốn liên hệ chính của mình nhận thông tin mua hàng cá nhân và doanh nghiệp, hãy cân nhắc tách hoạt động cá nhân và doanh nghiệp của bạn thành hai hồ sơ riêng biệt.

Các lựa chọn ưu tiên cho email

Chủ sở hữu và quản trị viên của hồ sơ thanh toán có thể chọn các loại lựa chọn ưu tiên sau đây cho email của người dùng hồ sơ thanh toán:

 • Tất cả email thanh toán: Người dùng bạn chọn nhận tất cả email thanh toán sẽ nhận được:
  • Thông báo và thông tin quản trị như quy trình xác minh tài khoản ngân hàng của người bán
  • Thông báo thanh toán cho người bán
  • Thông báo cho biết không gửi được khoản tiền gửi thử từ Google để xác minh tài khoản ngân hàng
  • Thông báo cho biết người dùng hồ sơ thanh toán chọn phương thức thanh toán chính mới
 • Chỉ nhận email thanh toán quản trị: Người dùng mà bạn chọn nhận email thanh toán quản trị sẽ nhận được:
  • Thông báo quản lý tài khoản về tờ khai thuế
  • Thông báo tạm ngưng hồ sơ
  • Tin cập nhật đối với Điều khoản dịch vụ
  • Thông báo đóng hồ sơ
 • Không nhận email thanh toán: Người dùng bạn chọn không nhận email thanh toán sẽ không nhận được bất kỳ thông báo nào về hồ sơ thanh toán qua email.

Thêm hoặc thay đổi người liên hệ thanh toán qua email

Để thay đổi hoặc thêm người liên hệ thanh toán vào hồ sơ thanh toán, hãy làm theo các bước sau đây:

 1. Đăng nhập vào Hồ sơ thanh toán.
 2. Nhấp vào phần Cài đặt.
 3. Trong phần "Người dùng thanh toán", hãy nhấp vào phần Quản lý người dùng thanh toán.
 4. Để thay đổi cài đặt thông báo của người dùng, hãy nhấp vào tên người dùng. Để thêm địa chỉ email vào hồ sơ liên hệ của người dùng, bên cạnh phần "Chi tiết liên hệ", hãy nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa Chỉnh sửa.
 5. Bên cạnh phần "Tùy chọn email", hãy nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa Chỉnh sửa.
 6. Để thay đổi loại email bạn muốn người dùng nhận đối với hồ sơ thanh toán, hãy nhấp vào phần Kiểu.
 7. Để cho phép người dùng nhận tất cả email thanh toán và giữ vai trò là người liên hệ chính nếu Google có câu hỏi liên quan đến hồ sơ thanh toán, hãy chọn Địa chỉ liên hệ chính.
 8. Nhấp vào Lưu.
Các nhà phát triển Google Play có thể tìm hiểu thêm về cách thêm người dùng vào hồ sơ thanh toánthay đổi quyền của người dùng
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
1633573
false
false