Thêm và xoá người dùng hoặc thay đổi quyền truy cập

Quan trọng: Đối với một số sản phẩm cho doanh nghiệp, như Google Ads, bạn có thể sẽ thấy phần Loại tài khoản là "Tổ chức" thay vì "Doanh nghiệp."

Nếu đăng ký với tư cách doanh nghiệp, bạn có thể thêm người dùng khác vào hồ sơ thanh toán trên Google mà bạn quản lý. Bạn có thể cho phép họ mời người dùng khác sử dụng hồ sơ, mua hoặc đăng ký những dịch vụ có tính phí của Google, xem nhật ký thanh toán của bạn hoặc thay đổi hồ sơ. Nếu không còn muốn người nào đó truy cập hoặc quản lý hồ sơ thanh toán nữa, bạn có thể xoá họ khỏi hồ sơ thanh toán.

Mẹo: Người dùng mà bạn thêm có thể xem thông tin thanh toán của bạn. Nếu đăng ký với tư cách cá nhân, bạn sẽ không thể thêm hoặc xoá người dùng hoặc thay đổi quyền truy cập.

Cập nhật thông tin Google Ads

Trong Google Ads, người dùng có cấp truy cập Quản trị viên hoặc Thanh toán có thể cập nhật thông tin trong hồ sơ thanh toán của tổ chức, chẳng hạn như:

 • Tên và địa chỉ
 • Mã số thuế
 • Ngôn ngữ ưu tiên
 • Thêm và chỉnh sửa phương thức thanh toán

Người dùng có quyền Quản trị viên hoặc Thanh toán có thể điều chỉnh các thông tin này ngay cả khi họ không phải là người dùng thanh toán. Quản trị viên Google Ads có thể hoàn thành tất cả các bước trong quy trình xác minh nhà quảng cáo. Trước đây, chỉ người dùng có truyền truy cập vào hồ sơ thanh toán mới có thể làm những việc này.

Khi người dùng Google Ads thay đổi thông tin trong hồ sơ thanh toán, quản trị viên thanh toán sẽ nhận được email thông báo. Xin lưu ý rằng người dùng Google Ads không thể thêm hoặc xoá người dùng khỏi hồ sơ thanh toán hoặc thay đổi quyền truy cập hiện tại của người dùng. Tìm hiểu thêm về các cấp truy cập trong Google Ads

Nếu bạn muốn tắt tính năng này, hãy liên hệ với Nhóm hỗ trợ Google Ads.

Thêm người dùng vào hồ sơ

Nếu bạn là quản trị viên hoặc chủ sở hữu hồ sơ thanh toán của người bán hoặc của doanh nghiệp, hãy làm theo các bước sau để thêm người dùng vào hồ sơ thanh toán:

 1. Đăng nhập vào hồ sơ thanh toán.
 2. Ở trên cùng, nhấp vào mục Cài đặt.
 3. Trong phần "Người dùng thanh toán", hãy nhấp vào Quản lý người dùng thanh toán.
 4. Chọn Thêm người dùng mới.
 5. Nhập tên và địa chỉ email của người liên hệ.
 6. Nhấp vào biểu tượng Quyền Quyền để chọn quyền của người dùng mới. Tìm hiểu thêm về quyền đối với hồ sơ.
 7. Nhấp vào biểu tượng Tuỳ chọn email Email để chọn chế độ nhận email cho người dùng mới.
 8. Nhấp vào Mời. Tên của người dùng sẽ hiển thị trạng thái là "Đang chờ xử lý" cho đến khi họ chấp nhận lời mời của bạn. Để sử dụng hồ sơ thanh toán, người dùng phải chấp nhận lời mời của bạn trong vòng 2 tuần. Để chấp nhận lời mời của bạn, người dùng phải làm theo hướng dẫn sau:
  1. Mở email có chứa lời mời.
  2. Nhấp vào Xem xét và chấp nhận.
  3. Ở cuối màn hình tiếp theo, người dùng cần nhấp vào Chấp nhận.

Để gửi lại lời mời qua email cho người dùng, hãy làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào hồ sơ thanh toán.
 2. Ở trên cùng, nhấp vào mục Cài đặt.
 3. Trong phần "Người dùng thanh toán", hãy nhấp vào Quản lý người dùng thanh toán.
 4. Tìm người dùng mà bạn đã gửi lời mời.
 5. Mở thông tin liên hệ của họ bằng cách nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống.
 6. Nhấp vàoGửi lại lời mời.

Tìm hiểu thêm về cách xoá người dùng khỏi hồ sơ thanh toán.

Giới thiệu quyền của người dùng và cài đặt email

Khi người nào đó thêm bạn vào hồ sơ thanh toán, họ sẽ trao cho bạn một số quyền truy cập. Khi bạn là quản trị viên của hồ sơ thanh toán, bạn có thể thêm người khác vào hồ sơ thanh toán của doanh nghiệp hoặc của người bán, và cấp cho họ quyền truy cập theo nhiều cấp độ vào thông tin thanh toán của tất cả sản phẩm của Google.

Quản trị viênủa hồ sơ thanh toán cần ghi nhớ những điều sau:

 • Ngay cả khi bạn không chọn bất kỳ quyền truy cập nào, người dùng vẫn nhận được email thông báo liên quan đến những khoản thanh toán trên tất cả các tài khoản được liên kết (ngay cả khi họ không có Tài khoản Google).
 • Để có những quyền truy cập được liệt kê, người dùng phải có Tài khoản Google. Tìm hiểu thêm về cách tạo Tài khoản Google.
 • Người dùng có bất kỳ quyền truy cập nào được liệt kê đều có thể đăng nhập vào hồ sơ thanh toán và xem thông tin về tất cả các sản phẩm của Google.
Các cấp quyền của người dùng

Chủ sở hữu và quản trị viên hồ sơ thanh toán có thể cấp cho người dùng các cấp quyền sau:

 • Quyền nhận email: Nếu bạn không thiết lập một cấp độ quyền, người dùng sẽ nhận được email liên quan đến thanh toán nhưng không thể đăng nhập vào Trung tâm thanh toán.
 • Quyền đọc: Người dùng có thể xem mọi thông tin và tài liệu liên quan đến tất cả những sản phẩm được liên kết với hồ sơ thanh toán này.
 • Quyền chỉnh sửa hồ sơ thanh toán: Người dùng có thể chỉnh sửa các thông tin sau trong hồ sơ thanh toán:
  • Tên doanh nghiệp
  • Địa chỉ
  • Phương thức thanh toán
  • Thông tin thuế
  • Các chế độ cài đặt của tài khoản thanh toán
  Quyền này không dành cho hồ sơ doanh nghiệp hoặc người bán.
 • Quyền đăng ký và mua hàng: Người dùng có thể sử dụng hồ sơ thanh toán để mua hoặc đăng ký thêm các sản phẩm hoặc dịch vụ khác của Google.

  Lưu ý: Một số sản phẩm và dịch vụ không cho phép người dùng chuyển đổi qua lại giữa nhiều hồ sơ.

 • Quản lý người dùng: Người dùng có thể thêm, chỉnh sửa và xoá người dùng khác trong hồ sơ thanh toán cũng như thay đổi quyền của họ

  Lưu ý: Người dùng chỉ có thể cấp cho những người dùng khác những quyền tương tự mà họ có và xoá những người dùng ở cấp quyền truy cập ngang bằng hoặc thấp hơn.

 • Quản trị viên có tất cả các quyền truy cập: Người dùng có tất cả các quyền truy cập hiện tại và các quyền sẽ ra mắt trong tương lai, đồng thời có thể thêm, chỉnh sửa và quản lý người dùng trong hồ sơ thanh toán.
 • Người liên hệ chính: Mỗi hồ sơ thanh toán có một người liên hệ chính nhận tất cả email thanh toán. Đây là người mà Google sẽ liên hệ khi có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc thanh toán. Mỗi hồ sơ phải có một người liên hệ chính. Bạn không thể xoá người liên hệ chính nhưng có thể chỉ định lại vai trò đó cho một người khác. Đối với một số sản phẩm, người liên hệ chính có thể nhận được biên nhận qua email bất cứ khi nào có người thanh toán bằng hồ sơ đó.

Người bán cũng có các quyền truy cập sau:

 • Đọc đơn đặt hàng: Người dùng có thể xem hoạt động của người bán.
 • Quản lý đơn đặt hàng: Người dùng có thể xem và quản lý đơn đặt hàng, tiền hoàn lại và các yêu cầu huỷ.

  Lưu ý: Người dùng có quyền này không thể xem hoặc chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào khác trong hồ sơ.

Các chế độ cài đặt email

Thông qua phần cài đặt email, bạn có thể chọn loại email mà người dùng trên hồ sơ thanh toán của bạn nhận được.

Lưu ý: Các sản phẩm của Google thường chỉ gửi biên nhận qua email đến Tài khoản Google đã thực hiện việc mua hàng. Đối với một số sản phẩm, người liên hệ chính trong hồ sơ thanh toán cũng có thể nhận được biên nhận qua email.

Quản trị viên có thể cấp cho người dùng hồ sơ quyền truy cập vào các tuỳ chọn email sau:

 • Tất cả email thanh toán: Người dùng nhận được tất cả email thanh toán trong đó bao gồm các email về thông tin quản trị, hoá đơn, bảng sao kê hằng tháng và các thông báo giao dịch khác như:
  • Thông tin quản trị và cảnh báo (việc xác minh người bán, tờ khai thuế, v.v.)
  • Hoá đơn (đối với người dùng sử dụng phương thức lập hoá đơn hằng tháng)
  • Thông báo khi các khoản thanh toán cho người bán được thực hiện
  • Thông báo khi Google không thể xác minh tài khoản thông qua khoản tiền gửi thử (còn được gọi là "khoản tiền kiểm tra")
  • Thông báo khi người dùng chọn một phương thức mới làm phương thức thanh toán chính
 • Email thanh toán quản trị: Người dùng nhận được các email liên quan đến các nội dung sau
  • Thông báo quản lý tài khoản về tờ khai thuế
  • Thông báo tạm ngưng hồ sơ
  • Thông tin cập nhật về Điều khoản dịch vụ
  • Đóng hồ sơ
 • Không có email thanh toán: Người dùng sẽ không nhận được bất kỳ email thông báo nào liên quan đến hồ sơ thanh toán.

Thay đổi quyền của người dùng

Cách thay đổi quyền truy cập của người dùng:

 1. Đăng nhập vào hồ sơ thanh toán.
 2. Ở trên cùng, hãy nhấp vào mục Cài đặt.
 3. Trong phần "Người dùng thanh toán", nhấp vào Quản lý người dùng thanh toán.
 4. Nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuốngđể mở hồ sơ của người dùng.
 5. Trong phần "Quyền", nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa Chỉnh sửa.
 6. Chọn loại quyền truy cập của người dùng.
 7. Nhấp vào Lưu.

Xóa người dùng khỏi hồ sơ

Đối với hồ sơ của doanh nghiệp hoặc của người bán, nếu có quyền quản trị viên, bạn có thể xoá người dùng khác. Để xoá người dùng, hãy làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào hồ sơ thanh toán.
 2. Ở trên cùng, hãy nhấp vào mục Cài đặt.
 3. Trong phần "Người dùng thanh toán", nhấp vào Quản lý người dùng thanh toán.
 4. Nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống để mở hồ sơ người dùng bạn muốn chỉnh sửa hoặc xoá.
 5. Chọn Xóa.
 6. Nhấp vào để xác nhận bạn muốn xoá vĩnh viễn người dùng đó.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
1633573