เพิ่มและนำผู้ใช้ออก หรือเปลี่ยนสิทธิ์

หากจดทะเบียนเป็นแบบธุรกิจ คุณจะเพิ่มผู้ใช้รายอื่นๆ ในโปรไฟล์การชำระเงินด้วยบริการของ Google ที่จัดการได้ คุณเลือกได้ว่าผู้ใช้เหล่านั้นจะเชิญผู้ใช้คนอื่นๆ ให้มาใช้โปรไฟล์ ซื้อหรือลงชื่อสมัครใช้บริการ Google ที่เสียค่าใช้จ่าย ดูประวัติการชำระเงิน หรือเปลี่ยนแปลงโปรไฟล์ได้หรือไม่หากไม่ต้องการให้ผู้ใช้บางรายเข้าถึงหรือจัดการโปรไฟล์การชำระเงินอีกต่อไป คุณก็นำผู้ใช้รายนั้นออกได้

เคล็ดลับ: ผู้ใช้ที่คุณเพิ่มจะดูข้อมูลการชำระเงินของคุณได้ หากจดทะเบียนเป็นแบบรายบุคคล คุณจะเพิ่มหรือนำผู้ใช้ออก รวมถึงเปลี่ยนสิทธิ์ไม่ได้

เพิ่มผู้ใช้ลงในโปรไฟล์

หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบหรือเจ้าของโปรไฟล์การชำระเงินของธุรกิจหรือผู้ขาย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเพิ่มผู้ใช้ในโปรไฟล์การชำระเงิน

 1. ลงชื่อเข้าใช้โปรไฟล์การชำระเงิน
 2. คลิกการตั้งค่าที่ด้านบน
 3. คลิกจัดการผู้ใช้สำหรับการชำระเงินใต้ "ผู้ใช้สำหรับการชำระเงิน"
 4. เลือกเพิ่มผู้ใช้ใหม่
 5. ป้อนชื่อและอีเมลของผู้ติดต่อ
 6. หากต้องการเลือกสิทธิ์ของผู้ใช้ใหม่ ให้คลิกสิทธิ์ สิทธิ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์โปรไฟล์
 7. หากต้องการเลือกค่ากำหนดของอีเมลของผู้ใช้ใหม่ ให้คลิกค่ากำหนดของอีเมล อีเมล
 8. คลิกเชิญ ชื่อผู้ใช้จะแสดงเป็น "รอดำเนินการ" จนกว่าผู้ใช้จะยอมรับคำเชิญ หากต้องการใช้โปรไฟล์การชำระเงิน ผู้ใช้ต้องยอมรับคำเชิญภายใน 2 สัปดาห์ผู้ใช้จะต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อยอมรับคำเชิญ
  1. เปิดคำเชิญทางอีเมล
  2. คลิกตรวจสอบและยอมรับ
  3. คลิกยอมรับที่ด้านล่างของหน้าจอถัดไป

หากต้องการส่งคำเชิญทางอีเมลไปยังผู้ใช้อีกครั้ง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้โปรไฟล์การชำระเงิน
 2. คลิกการตั้งค่าที่ด้านบน
 3. คลิกจัดการผู้ใช้สำหรับการชำระเงินใต้ "ผู้ใช้สำหรับการชำระเงิน"
 4. ค้นหาผู้ใช้ที่คุณส่งคำเชิญไปให้
 5. เปิดบันทึกผู้ติดต่อโดยคลิกลูกศรลง ลูกศรลง
 6. คลิกส่งคำเชิญอีกครั้ง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีนำผู้ใช้ออกจากโปรไฟล์การชำระเงิน

เกี่ยวกับสิทธิ์ของผู้ใช้และการตั้งค่าอีเมล

เมื่อมีคนเพิ่มคุณในโปรไฟล์การชำระเงิน บุคคลนั้นได้ให้สิทธิ์ชุดหนึ่งแก่คุณ หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบโปรไฟล์การชำระเงินสำหรับธุรกิจหรือผู้ขาย คุณมีสิทธิ์เพิ่มผู้ใช้รายอื่นในโปรไฟล์การชำระเงินนั้น รวมทั้งกำหนดระดับสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลการชำระเงินสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Google ได้ด้วย

ผู้ดูแลระบบโปรไฟล์การชำระเงินควรคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

 • แม้ว่าคุณไม่ได้เลือกสิทธิ์ ผู้ใช้ก็รับการแจ้งเตือนทางอีเมลเกี่ยวกับการชำระเงินสำหรับบัญชีที่เชื่อมโยงทั้งหมดได้ (แม้ว่าผู้ใช้จะไม่มีบัญชี Google ก็ตาม)
 • ผู้ใช้ต้องมีบัญชี Google หากต้องการรับสิทธิ์ประเภทต่างๆ ที่แสดงไว้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสร้างบัญชี Google
 • ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ตามที่แสดงไว้จะลงชื่อเข้าใช้โปรไฟล์การชำระเงิน และดูข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Google ทั้งหมดได้
ระดับสิทธิ์ของผู้ใช้

เจ้าของโปรไฟล์การชำระเงินและผู้ดูแลระบบให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้ได้ในระดับต่างๆ ดังนี้

 • การเข้าถึงอีเมล: หากคุณไม่ได้กำหนดระดับสิทธิ์ ผู้ใช้จะได้รับอีเมลที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน แต่จะเข้าสู่ระบบศูนย์การชำระเงินไม่ได้
 • สิทธิ์ในการอ่าน: ผู้ใช้ดูข้อมูลและเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ลิงก์กับโปรไฟล์การชำระเงินนี้ได้
 • แก้ไขโปรไฟล์การชำระเงิน: ผู้ใช้แก้ไขข้อมูลต่อไปนี้ในโปรไฟล์การชำระเงินได้
  • ชื่อธุรกิจ
  • ที่อยู่
  • วิธีการชำระเงิน
  • ข้อมูลภาษี
  • การตั้งค่าบัญชีการชำระเงิน
  สิทธิ์นี้ใช้กับโปรไฟล์ธุรกิจหรือผู้ขายไม่ได้
 • ลงชื่อสมัครใช้และซื้อ: ผู้ใช้จะใช้โปรไฟล์การชำระเงินเพื่อซื้อหรือลงชื่อสมัครใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ Google เพิ่มเติมได้

  หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์และบริการบางอย่างไม่อนุญาตให้ผู้ใช้เปลี่ยนไปมาระหว่างหลายโปรไฟล์

 • จัดการผู้ใช้: ผู้ใช้เพิ่ม แก้ไข และนำผู้ใช้ของโปรไฟล์การชำระเงินออก รวมถึงเปลี่ยนสิทธิ์ของผู้ใช้เหล่านั้นได้

  หมายเหตุ: ผู้ใช้ให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้รายอื่นๆ ได้เฉพาะสิทธิ์รูปแบบเดียวกันกับที่ตนเองมี และนำผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ระดับเดียวกันหรือต่ำกว่าออกได้เท่านั้น

 • ผู้ดูแลระบบที่มีสิทธิ์ทั้งหมด: ผู้ใช้มีสิทธิ์ในปัจจุบันและอนาคตทั้งหมดเมื่อสิทธิ์เหล่านั้นใช้งานได้ และยังเพิ่ม แก้ไข จัดการผู้ใช้สำหรับโปรไฟล์การชำระเงินได้

ผู้ขายยังมีสิทธิ์ต่อไปนี้ที่พร้อมใช้งาน

 • อ่านใบสั่งซื้อ: ผู้ใช้ดูกิจกรรมของผู้ขายได้
 • จัดการใบสั่งซื้อ: ผู้ใช้ดูและจัดการใบสั่งซื้อ การคืนเงิน และการยกเลิกได้

  หมายเหตุ: ผู้ใช้ที่มีระดับสิทธิ์นี้จะดูหรือแก้ไขข้อมูลอื่นๆ ในโปรไฟล์ไม่ได้

การตั้งค่าอีเมล

คุณเลือกได้ว่าผู้ใช้ในโปรไฟล์การชำระเงินจะได้รับอีเมลประเภทใดโดยการตั้งค่าอีเมล

หมายเหตุ: โดยปกติแล้ว ผลิตภัณฑ์ของ Google จะส่งอีเมลใบเสร็จรับเงินไปยังบัญชี Google ที่ทำการซื้อเท่านั้น สำหรับผลิตภัณฑ์บางอย่าง ผู้ติดต่อหลักในโปรไฟล์การชำระเงินอาจได้รับใบเสร็จทางอีเมลด้วยเช่นกัน

ผู้ดูแลระบบให้สิทธิ์เข้าถึงค่ากำหนดของอีเมลต่อไปนี้แก่ผู้ใช้โปรไฟล์ได้

 • อีเมลการชำระเงินทั้งหมด: ผู้ใช้จะได้รับอีเมลการชำระเงินทั้งหมด รวมถึงข้อมูลด้านการดูแลระบบ ใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งยอดรายเดือน และข้อความด้านธุรกรรมอื่นๆ ดังนี้
  • ข้อมูลและการแจ้งเตือนด้านการดูแลระบบ (การยืนยันผู้ขาย ฟอร์มภาษี ฯลฯ)
  • ใบแจ้งหนี้
  • ใบแจ้งยอดรายเดือน
  • การแจ้งเตือนเมื่อมีการออกการชำระเงินให้ผู้ขาย
  • การแจ้งเตือนเมื่อ Google ยืนยันบัญชีผ่านเงินฝากทดสอบไม่ได้
  • การแจ้งเตือนเมื่อมีการเลือกวิธีการชำระเงินหลักแบบใหม่
 • อีเมลการชำระเงินที่ต้องชำระ: ผู้ใช้ได้รับอีเมลเกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้
  • ข้อความด้านการจัดการบัญชีเกี่ยวกับฟอร์มภาษี
  • การระงับโปรไฟล์
  • การอัปเดตข้อกำหนดในการให้บริการ
  • การปิดโปรไฟล์
 • ไม่มีอีเมลการชำระเงิน: ผู้ใช้จะไม่ได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลใดๆ เกี่ยวกับโปรไฟล์การชำระเงิน

เปลี่ยนสิทธิ์ของผู้ใช้

หากต้องการเปลี่ยนสิทธิ์เข้าถึงของผู้ใช้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้โปรไฟล์การชำระเงิน
 2. คลิกการตั้งค่าที่ด้านบน
 3. คลิกจัดการผู้ใช้สำหรับการชำระเงินใต้ "ผู้ใช้สำหรับการชำระเงิน"
 4. หากต้องการเปิดบันทึกของผู้ใช้ ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง
 5. คลิกแก้ไข Edit ใต้ "สิทธิ์"
 6. เลือกประเภทสิทธิ์เข้าถึงของผู้ใช้
 7. คลิกบันทึก

นำผู้ใช้ออกจากโปรไฟล์

สำหรับโปรไฟล์ธุรกิจหรือผู้ขาย คุณจะนำผู้ใช้รายอื่นออกได้หากมีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบ หากต้องการนำผู้ใช้ออก ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้โปรไฟล์การชำระเงิน
 2. คลิกการตั้งค่าที่ด้านบน
 3. คลิกจัดการผู้ใช้สำหรับการชำระเงินใต้ "ผู้ใช้สำหรับการชำระเงิน"
 4. หากต้องการเปิดบันทึกของผู้ใช้ที่คุณต้องการแก้ไขหรือนำออก ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง
 5. เลือกนำออก
 6. คลิกใช่เพื่อยืนยันว่าต้องการนำผู้ใช้ออกอย่างถาวร
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร