Pridanie a odstránenie používateľov alebo zmena povolení

Dôležité: V prípade niektorých produktov pre firmy, napríklad Google Ads, môže byť ako typ účtu uvedené „Organizácia“ miesto „Firma“.

Ak ste sa zaregistrovali ako firma, do platobného profilu Google, ktorý spravujete, môžete pridať ďalších používateľov. Môžete vybrať, či budú môcť pozývať do profilu iných používateľov, nakupovať platené služby Googlu alebo sa do nich registrovať, prezerať si históriu platieb alebo profil meniť. Ak už nechcete, aby nejaká osoba mala prístup k platobnému profilu alebo aby ho spravovala, môžete ju z profilu odstrániť.

Tip: Pridaní používatelia vidia vaše platobné údaje. Ak ste sa zaregistrovali ako jednotlivec, nebudete môcť pridávať a odstraňovať používateľov ani meniť povolenia.

Pridanie používateľa do profilu

Ak spravujete alebo vlastníte platobný profil firmy či obchodníka, používateľa doň pridáte podľa týchto krokov:

 1. Prihláste sa do platobného profilu.
 2. V hornej časti kliknite na Nastavenia.
 3. V časti Používatelia platieb kliknite na Spravovať používateľov platieb.
 4. Kliknite na Pridať nového používateľa.
 5. Zadajte meno a e‑mailovú adresu kontaktu. 
 6. Kliknite na Povolenia Povolenia a vyberte povolenia pre nového používateľa. Prečítajte si viac o povoleniach profilu.
 7. Kliknite na Predvoľby e‑mailu E‑mail a vyberte predvoľby e‑mailu pre nového používateľa.
 8. Kliknite na položku Pozvať. Meno používateľa sa bude zobrazovať ako „nespracované“, až kým neprijme vašu pozvánku. Ak chce používateľ používať platobný profil, musí pozvánku prijať do dvoch týždňov. Na prijatie pozvánky musia používatelia postupovať takto:
  1. Otvoriť e‑mailovú pozvánku.
  2. Kliknúť na tlačidlo Skontrolovať a prijať.
  3. V dolnej časti nasledujúcej obrazovky kliknúť na možnosť Prijať.

Ak chcete používateľovi znova poslať e‑mailovú pozvánku, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Prihláste sa do platobného profilu.
 2. V hornej časti kliknite na Nastavenia.
 3. V časti Používatelia platieb kliknite na Spravovať používateľov platieb.
 4. Nájdite používateľa, ktorému ste poslali pozvánku.
 5. Kliknutím na šípku nadol Šípka nadol otvorte záznam daného kontaktu.
 6. Kliknite na Znova odoslať pozvánku.

Prečítajte si viac o tom, ako odstrániť používateľa z platobného profilu.

Povolenia používateľov a nastavenia e‑mailu

Keď vás niekto pridá do platobného profilu, udelí vám súbor povolení. Ak ste správcom platobného profilu, môžete do platobného profilu firmy alebo obchodníka pridávať iných ľudí a nastavovať im povolenia, prostredníctvom ktorých im v rôznom rozsahu udelíte prístup k platobným údajom vo všetkých službách Googlu.

Správcovia platobných profilov by mali pamätať na tieto pravidlá:

 • Aj keď nevyberiete žiadne povolenia, používateľ môže dostávať e‑mailové upozornenia súvisiace s platbami všetkých prepojených účtov (a to aj vtedy, ak nemá účet Google).
 • Používateľ môže dostať uvedené povolenia len vtedy, keď má účet Google. Ďalšie informácie o tom, ako vytvoriť účet Google
 • Používateľ s ktorýmkoľvek z uvedených povolení sa môže prihlásiť do platobného profilu a pozrieť si informácie týkajúce sa všetkých služieb Googlu.
Úrovne povolení používateľov

Vlastníci a správcovia platobného profilu môžu používateľom udeliť tieto úrovne povolení:

 • Prístup k e‑mailom: Ak nenastavíte úroveň povolení, používatelia budú dostávať e‑maily týkajúce sa platieb, ale nebudú sa môcť prihlásiť do platobného centra.
 • Prístup na čítanie: Používatelia si môžu prezerať všetky údaje a dokumenty súvisiace so všetkými službami prepojenými s daným platobným profilom.
 • Úprava platobného profilu: Používatelia môžu v platobnom profile upraviť tieto informácie: 
  • názov firmy,
  • adresa,
  • spôsoby platby,
  • daňové informácie,
  • nastavenia platobného účtu.
  Toto povolenie nie je k dispozícii pre profily firiem a obchodníkov.
 • Registrácia a nákup: Používatelia môžu použiť platobný profil pri nákupoch alebo registrácii v ďalších produktoch alebo službách Googlu.

  Poznámka: V niektorých produktoch a službách používatelia nemajú možnosť prepínať medzi viacerými profilmi.

 • Správa používateľov: Používatelia môžu pridať, upraviť a odstrániť používateľov platobného profilu a zmeniť ich povolenia.

  Poznámka: Používatelia môžu iným používateľom udeliť len tie isté povolenia, ktoré majú oni, a odstrániť používateľov na rovnakej alebo nižšej úrovni povolení.

 • Správca so všetkými povoleniami: Používatelia majú všetky aktuálne a budúce povolenia, ktoré môžu byť k dispozícii, a môžu pridať, upraviť a spravovať používateľov platobného profilu.

Obchodníci majú navyše k dispozícii tieto povolenia:

 • Čítanie objednávok: Používatelia si môžu prezerať aktivitu obchodníka.
 • Správa objednávok: Používatelia si môžu prezerať a spravovať objednávky, vrátenie platieb a zrušené objednávky.

  ​Poznámka: Používatelia s touto úrovňou povolení si v profile nemôžu prezerať ani upravovať nič iné.

Nastavenia e‑mailu

V nastaveniach e‑mailov môžete vybrať, aké typy e‑mailov budú dostávať používatelia vo vašom platobnom profile.

Poznámka: Služby Googlu zvyčajne posielajú e‑mailové potvrdenia iba na účet Google, cez ktorý bol realizovaný nákup. Pri niektorých službách sa e‑mailové potvrdenie pošle aj primárnemu kontaktu platobného profilu.

Správcovia môžu používateľom profilu poskytnúť prístup k týmto predvoľbám e‑mailu: 

 • Všetky platobné e‑maily: Používatelia dostávajú všetky platobné e‑maily vrátane administratívnych informácií, faktúr, mesačných výpisov a iných správ týkajúcich sa transakcií, ako sú tieto:
  • administratívne informácie a upozornenia (overenie obchodníka, daňové formuláre a podobne);
  • faktúry;
  • mesačné výpisy; 
  • upozornenia pri odoslaní platby obchodníkovi;
  • upozornenia, keď Google nedokáže overiť účet prostredníctvom skúšobných vkladov (nazývaných aj „pokusné vklady“);
  • upozornenia na výber nového hlavného spôsobu platby.
 • Administratívne platobné e‑maily: Používatelia dostávajú e‑maily s týmto obsahom:
  • správy súvisiace s vedením účtu, ktoré sa týkajú daňových formulárov;
  • správy o pozastavení profilu;
  • aktualizácie zmluvných podmienok;
  • správy o zrušení profilu.  
 • Žiadne platobné e‑maily: Používatelia nedostávajú žiadne e‑mailové upozornenia týkajúce sa platobného profilu.

Zmena povolení používateľa

Ak chcete používateľovi zmeniť povolenia na prístup, postupujte takto:

 1. Prihláste sa do platobného profilu.
 2. V hornej časti kliknite na Nastavenia.
 3. V časti Používatelia platieb kliknite na Spravovať používateľov platieb.
 4. Kliknutím na šípku nadol Šípka nadol otvorte záznam používateľa.
 5. V časti Povolenia kliknite na Upraviť Upraviť.
 6. Vyberte typ povolenia na prístup používateľa.
 7. Kliknite na Uložiť.
   

Odstránenie používateľa z platobného profilu

Ak máte povolenia správcu, z profilu firmy alebo obchodníka môžete odstrániť ktoréhokoľvek iného používateľa. Ak chcete odstrániť používateľa, postupujte takto:

 1. Prihláste sa do platobného profilu.
 2. V hornej časti kliknite na Nastavenia.
 3. V časti Používatelia platieb kliknite na Spravovať používateľov platieb.
 4. Kliknutím na šípku nadol Šípka nadol otvorte záznam používateľa, ktorý chcete upraviť alebo odstrániť.
 5. Vyberte možnosť Odstrániť.
 6. Kliknutím na Áno potvrďte trvalé odstránenie používateľa.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?