Dodawanie i usuwanie użytkowników lub zmiana uprawnień

Jeśli Twoja firma jest zarejestrowana, możesz dodawać innych użytkowników do każdego profilu płatności Google, którym zarządzasz. Możesz zdecydować, czy będą oni mogli zapraszać inne osoby, rejestrować się w płatnych usługach Google lub płacić za nie, wyświetlać Twoją historię płatności oraz zmieniać profil. Jeśli nie chcesz już, aby dany użytkownik miał dostęp do Twojego profilu płatności lub nim zarządzał, możesz usunąć tego użytkownika.

Wskazówka: użytkownicy, których dodajesz, widzą Twoje dane do płatności. Jeśli figurujesz w rejestrze jako osoba prywatna, nie możesz dodawać lub usuwać użytkowników ani zmieniać uprawnień.

Dodawanie użytkownika do profilu

Jeśli jesteś administratorem albo właścicielem profilu płatności firmy lub profilu płatności dla sprzedawcy, wykonaj następujące kroki, aby dodać użytkownika do profilu płatności:

 1. Zaloguj się w profilu płatności.
 2. Kliknij Ustawienia.
 3. W sekcji „Użytkownicy Centrum płatności” kliknij Zarządzaj użytkownikami Centrum płatności.
 4. Wybierz Dodaj nowego użytkownika.
 5. Wpisz nazwę i adres e-mail kontaktu. 
 6. Aby wybrać uprawnienia dla nowego użytkownika, kliknij Uprawnienia Uprawnienia. Dowiedz się więcej o uprawnieniach w profilu.
 7. Aby wybrać ustawienia powiadomień e-mail dla nowego użytkownika, kliknij Ustawienia powiadomień e-mail E-mail.
 8. Kliknij Zaproś. Użytkownik będzie widoczny jako „Oczekujący”, dopóki nie zaakceptuje Twojego zaproszenia. Aby korzystać z profilu płatności, użytkownik musi zaakceptować Twoje zaproszenie w ciągu dwóch tygodni. Aby zaakceptować zaproszenie, użytkownicy muszą wykonać następujące czynności:
  1. Otworzyć e-mail z zaproszeniem.
  2. Kliknąć Przeczytaj i zaakceptuj.
  3. U dołu następnego ekranu kliknąć Zaakceptuj.

Aby ponownie wysłać użytkownikowi e-maila z zaproszeniem, wykonaj te czynności:

 1. Zaloguj się w profilu płatności.
 2. Kliknij Ustawienia.
 3. W sekcji „Użytkownicy Centrum płatności” kliknij Zarządzaj użytkownikami Centrum płatności.
 4. Znajdź użytkownika, do którego wysłano zaproszenie.
 5. Otwórz informacje o kontakcie, klikając strzałkę w dół Strzałka w dół.
 6. Kliknij Ponownie wyślij zaproszenie.

Dowiedz się, jak usunąć użytkownika z profilu płatności.

Informacje o uprawnieniach użytkownika i ustawieniach poczty e-mail

Gdy ktoś doda Cię do profilu płatności, otrzymasz zestaw uprawnień. Jeśli jesteś administratorem profilu płatności, możesz dodawać inne osoby do profilu płatności firmy lub profilu płatności sprzedawcy i wybierać dla nich uprawnienia, aby przyznawać różne poziomy dostępu do danych do płatności we wszystkich usługach Google.

Administratorzy profilu płatności powinni pamiętać, że:

 • Nawet jeśli nie zaznaczysz żadnych uprawnień, użytkownik będzie mógł otrzymywać powiadomienia e-mail dotyczące płatności związanych ze wszystkimi powiązanymi kontami (również jeśli nie ma konta Google).
 • Aby uzyskać dowolne z wymienionych uprawnień, użytkownik musi mieć konto Google. Dowiedz się, jak utworzyć konto Google.
 • Użytkownik posiadający dowolne z wymienionych uprawnień może zalogować się w swoim profilu płatności i wyświetlać informacje dotyczące wszystkich usług Google.
Poziomy uprawnień użytkowników

Właściciele profili płatności oraz administratorzy mogą przyznawać użytkownikom te poziomy uprawnień:

 • Dostęp do poczty e-mail: jeśli nie ustawisz poziomu uprawnień, użytkownicy będą otrzymywać e-maile związane z płatnościami, ale nie będą mogli zalogować się w Centrum płatności.
 • Dostęp do odczytu: użytkownicy mogą wyświetlać wszystkie informacje i dokumenty związane ze wszystkimi usługami powiązanymi z profilem płatności.
 • Edytowanie profilu płatności: użytkownicy mogą edytować te informacje w profilu płatności: 
  • nazwa firmy,
  • adres,
  • formy płatności,
  • dane podatnika,
  • ustawienia konta płatności.
  To uprawnienie jest niedostępne dla profili firmowych i profili dla sprzedawców.
 • Rejestracja i zakupy: użytkownicy mogą używać profilu płatności przy dokonywaniu zakupów lub rejestrowaniu się, by korzystać z innych produktów lub usług Google.

  Uwaga: w przypadku niektórych produktów i usług użytkownik nie może przełączać się między wieloma profilami.

 • Zarządzanie użytkownikami: użytkownicy mogą dodawać, edytować i usuwać innych użytkowników profilu płatności oraz zmieniać ich uprawnienia.

  Uwaga: użytkownicy mogą przyznawać tylko takie uprawnienia, do których sami mają dostęp, oraz usuwać użytkowników z takim samym lub niższym poziomem uprawnień.

 • Administrator ze wszystkimi uprawnieniami: użytkownicy mają wszystkie obecne i przyszłe uprawnienia, gdy tylko staną się one dostępne, oraz mogą dodawać i edytować użytkowników profilu płatności, a także nimi zarządzać.

Sprzedawcy mają również dostęp do tych uprawnień:

 • Odczytywanie zamówień: użytkownicy mogą wyświetlać aktywność sprzedawców.
 • Zarządzanie zamówieniami: użytkownicy mogą zarządzać zwrotami środków i zamówieniami, w tym także anulowanymi.

  Uwaga: użytkownicy z tym poziomem uprawnień nie mogą wyświetlać ani edytować niczego innego w profilu.

Ustawienia poczty e-mail

W ustawieniach poczty e-mail możesz wybrać, jakie rodzaje e-maili dostają użytkownicy Twojego profilu płatności.

Uwaga: usługi Google zwykle wysyłają e-maile z potwierdzeniem tylko na konto Google, za pomocą którego dokonano zakupu. W przypadku niektórych usług e-mail z potwierdzeniem może zostać wysłany także do głównej osoby kontaktowej w profilu płatności.

Administratorzy mogą przyznać użytkownikom profilu dostęp do tych ustawień powiadomień e-mail: 

 • Wszystkie e-maile: użytkownicy otrzymują wszystkie e-maile dotyczące płatności, w tym informacje administracyjne, faktury, miesięczne wyciągi i inne wiadomości na temat transakcji, np.:
  • informacje i alerty administracyjne (weryfikacja sprzedawcy, formularze podatkowe itp.);
  • faktury;
  • miesięczne wyciągi; 
  • powiadomienia o przekazaniu płatności do sprzedawcy;
  • powiadomienia, gdy Google nie może zweryfikować konta za pomocą wpłaty testowej (zwanej też próbną);
  • powiadomienia o wybraniu nowej podstawowej formy płatności.
 • E-maile administracyjne: użytkownicy otrzymują e-maile zawierające:
  • wiadomości o formularzach podatkowych związane z zarządzaniem kontem;
  • informacje o zawieszeniu profilu;
  • aktualizacje Warunków korzystania z usługi;
  • informacje o zamknięciu profilu.  
 • Żadnych e-maili: użytkownicy nie otrzymują żadnych powiadomień e-mail dotyczących profilu płatności.

Zmiana uprawnień użytkownika

Aby zmienić uprawnienia dostępu danego użytkownika:

 1. Zaloguj się w profilu płatności.
 2. Kliknij Ustawienia.
 3. W sekcji „Użytkownicy Centrum płatności” kliknij Zarządzaj użytkownikami Centrum płatności.
 4. Aby otworzyć informacje o użytkowniku, kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.
 5. W sekcji „Uprawnienia” kliknij Edytuj Edit.
 6. Wybierz typ uprawnień dostępu użytkownika.
 7. Kliknij Zapisz.
   

Usuwanie użytkownika z profilu

W przypadku profili firmowych lub profili dla sprzedawców osoba posiadająca uprawnienia administratora może usunąć każdego innego użytkownika. Aby to zrobić:

 1. Zaloguj się w profilu płatności.
 2. Kliknij Ustawienia.
 3. W sekcji „Użytkownicy Centrum płatności” kliknij Zarządzaj użytkownikami Centrum płatności.
 4. Aby wyświetlić informacje o użytkowniku, które chcesz edytować lub usunąć, kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.
 5. Wybierz Usuń.
 6. Aby potwierdzić, że chcesz trwale usunąć tego użytkownika, kliknij Tak.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?