Câu hỏi thường gặp

 

Tôi có thể chọn không bị khấu trừ thuế không?

Theo luật, khoản thuế 25% đối với các giao dịch mua của khách hàng tại Brazil áp dụng cho tất cả người bán nhận thanh toán từ Google bằng bất kỳ loại tiền tệ nào khác không phải là đồng Real của Brazil (BRL). Vì khoản thuế này là bắt buộc nên cách duy nhất để không phải chịu khoản thuế này của Brazil là không phân phối ứng dụng của bạn tại Brazil.

Vì sao việc xác minh nhanh tài khoản ngân hàng của tôi lại không thành công?

Sau đây là một số điều cần lưu ý khi cố xác minh nhanh tài khoản ngân hàng của bạn:
 • Kiểm tra để đảm bảo đã nhập chính xác tên ngân hàng của bạn vào hồ sơ thanh toán. Nếu chưa chính xác, hãy quay lại và nhập lại tài khoản ngân hàng và xác minh chi tiết tài khoản ngân hàng.
 • Đảm bảo rằng bạn nhập tên và mật khẩu bạn sử dụng để đăng nhập vào tài khoản ngân hàng trực tuyến, chứ không phải tên và mật khẩu bạn sử dụng cho hồ sơ thanh toán.
 • Nếu xác minh nhanh không thành công vì có trục trặc khi kết nối với ngân hàng của bạn, bạn có thể thử lại sau hoặc sử dụng phương pháp xác minh bằng khoản tiền gửi thử.
 • Trước khi nhập thông tin tài khoản, hãy đảm bảo rằng trình duyệt của bạn hiển thị một phương thức kết nối an toàn hơn. Tìm hiểu thêm về cách xác định kết nối web an toàn hơn.

Sung công là gì?

Các công ty ở Hoa Kỳ có nghĩa vụ chuyển giao tài sản mà họ tin rằng không có người quản lý cho chính quyền cấp tiểu bang của Hoa Kỳ. Chính quyền tiểu bang thích hợp là tiểu bang mà bạn đã khai báo cư trú với chúng tôi; nếu bạn cư trú bên ngoài Hoa Kỳ thì tiểu bang Delaware, nơi chúng tôi được thành lập, sẽ là chính quyền tiểu bang thích hợp. Nếu số dư của bạn đã được chuyển giao cho chính quyền tiểu bang này, bạn có thể gửi đơn lên văn phòng tài sản vô chủ tại chính quyền tiểu bang của bạn để yêu cầu hoàn trả tiền. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập https://www.usa.gov/unclaimed-money.

Cách tính ngưỡng để xác định xem tôi có cần nộp Biểu mẫu 1099-K không?

Quy định của IRS yêu cầu báo cáo tổng số hoặc toàn bộ doanh số cũng như tổng số giao dịch mà không cần điều chỉnh khoản hoàn trả, khoản bồi hoàn hoặc các khoản điều chỉnh.

Liệu tôi có nhận được bản sao của Biểu mẫu 1099-K nếu tôi chỉ đáp ứng được một trong các ngưỡng này không?

Không, người bán sẽ chỉ nhận được bản sao của Biểu mẫu 1099 nếu họ đáp ứng được tất cả các yêu cầu.

Tôi sẽ nhận bản sao của Biểu mẫu 1099-K bằng cách nào?

Các bản sao của Biểu mẫu 1099-K được gửi hàng năm qua đường bưu điện trước ngày 31 tháng 1.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không cung cấp mã TIN hoặc cung cấp mã TIN không chính xác?

Nếu bạn không cung cấp các thông tin bắt buộc và chứng thực rằng thông tin đó là chính xác, Google có thể sẽ thực hiện nhiều biện pháp, kể cả việc giữ lại khoản thanh toán cho người bán và tạm ngừng xử lý giao dịch.

Người bán không ở tại Hoa Kỳ phải điền vào biểu mẫu thuế nào?

Nếu bạn là người bán quốc tế cư trú ngoài Hoa Kỳ, bạn cần phải gửi Chứng chỉ xác nhận tình trạng nước ngoài (Biểu mẫu W-8BEN) từ hồ sơ thanh toán của bạn. IRS yêu cầu người bán quốc tế tiến hành bán hàng ở Hoa Kỳ cung cấp Chứng chỉ xác nhận tình trạng nước ngoài (Biểu mẫu W-8BEN) để được miễn các yêu cầu báo cáo thuế tại Hoa Kỳ. Để biết thêm thông tin về W-8BEN, hãy truy cập http://www.irs.gov/formspubs/.

Tôi sẽ nhận được những loại thông báo nào?

Tất cả người bán sẽ nhận được email về các sự kiện thanh toán nhất định, bao gồm khi:
 • Chúng tôi gửi cho bạn khoản thanh toán cho người bán 
 • Khoản tiền Google gửi để xác minh tài khoản ngân hàng không thành công
 • Có một phương thức thanh toán chính mới cho hồ sơ của bạn
 • Khoản thanh toán cho người bán (EFT, Điện chuyển khoản ngân hàng, v.v.) không thành công

Tìm hiểu thêm về cách thêm hoặc thay đổi quyền đối với email thanh toán của người dùng.

Tại sao khoản tiền gửi thử của tôi không thành công?

Khoản tiền gửi thử có thể không thành công vì một số lý do, bao gồm: 
 • Bạn đã nhập số tài khoản ngân hàng hoặc số hay mã định tuyến ngân hàng không chính xác (thông tin bắt buộc này khác nhau theo từng quốc gia)
 • Tài khoản ngân hàng của bạn bị đóng
 • "Tên chủ tài khoản" không khớp CHÍNH XÁC với tên trên tài khoản ngân hàng của bạn
 • Ngân hàng của bạn không nằm tại cùng quốc gia bạn đã nhập trong hồ sơ thanh toán
 • Tài khoản ngân hàng của bạn không sử dụng nội tệ của quốc gia bạn đã nhập trong hồ sơ thanh toán
 • Tài khoản ngân hàng của bạn không được thiết lập để nhận các khoản thanh toán bằng ACH (Automated Clearing House - hệ thống thanh toán tự động) và EFT (Electronic Funds Transfer - chuyển khoản điện tử)
 • Mã ngân hàng của bạn đã thay đổi do kết quả của việc hợp nhất ngân hàng gần đây

Nếu khoản tiền gửi thử của bạn không thành công thì bạn sẽ thấy thông báo "khoản tiền gửi không thành công" trên trang mà bạn đã gửi thông tin tài khoản ngân hàng. Nếu bạn thấy thông báo này, hãy nhập lại thông tin ngân hàng để đảm bảo không có lỗi chính tả. Bạn cũng có thể sẽ cần liên hệ với ngân hàng của mình để xác nhận các chi tiết chính xác mà bạn cần và nhập thông tin tài khoản ngân hàng một lần nữa.

Nếu lỗi vẫn xảy ra và bạn nhận được thông báo cho biết tài khoản này đã được nhập, hãy liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ sẵn sàng hỗ trợ bạn.

Tôi có thể chỉnh sửa địa chỉ email của người liên hệ thanh toán không?

Có. Bạn có thể thêm và xóa người dùng cũng như chỉnh sửa tùy chọn email vào bất cứ lúc nào. Bất cứ khi nào bạn lưu người dùng thanh toán mới, họ sẽ nhận được một email để xác minh địa chỉ email của họ trước khi Google gửi bất kỳ email thanh toán nào trong tương lai.

Lưu ý: Nếu bạn chọn ô Người liên hệ thanh toán chính, theo mặc định người liên hệ thanh toán này sẽ nhận được tất cả thông báo thanh toán.

Tôi có thể chọn loại thông báo email mà tôi muốn nhận không?

Có. Có 3 loại thông báo:

Quyền của người dùng đối với thanh toán có phải khớp với quyền truy cập người dùng của họ không?

Không. Bạn có thể thêm một người dùng làm người liên hệ thanh toán mà không cần có thông tin đăng nhập. Điều này có nghĩa là phòng kế toán của bạn có thể nhận được thông tin về các sự kiện thanh toán của bạn mà không cần có quyền truy cập vào chi tiết đơn đặt hàng hoặc thông tin đăng nhập. Tìm hiểu thêm về cách thêm và xóa người dùng hoặc thay đổi quyền.

Tôi phải làm gì nếu không nhận được khoản thanh toán cho người bán từ Google?

Nếu bạn chưa nhận được khoản thanh toán cho người bán theo dự kiến, hãy lưu ý rằng:

 • Các khoản thanh toán cho người bán do chúng tôi thực hiện qua hình thức chuyển khoản ngân hàng có thể sẽ bị trễ. Hãy liên hệ với ngân hàng của bạn để được hỗ trợ và biết thêm thông tin.
 • Các khoản thanh toán rơi vào ngày lễ hoặc cuối tuần sẽ được gửi vào ngày làm việc tiếp theo.  Ví dụ: ví dụ nếu ngày 15 trùng với ngày lễ và là thứ Hai, việc thanh toán sẽ diễn ra vào thứ Ba ngày 16.
 • Kiểm tra xem bạn đã đạt đến ngưỡng thanh toán tối thiểu chưa.
 • Có thể mất đến 5 ngày làm việc (lâu hơn tại một số quốc gia) để các khoản thanh toán được chuyển vào tài khoản ngân hàng của bạn.
 • Đảm bảo rằng bạn đã xác minh tài khoản ngân hàng của mình. Nếu bạn vẫn cần trợ giúp về vấn đề thanh toán, hãy liên hệ với chúng tôi.

Tìm hiểu thêm về các khoản thanh toán và quản lý ngưỡng thanh toán cũng như cách quản lý hồ sơ thanh toán của bạn.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?