Najczęstsze pytania

 

Czy mogę zrezygnować z odprowadzania podatków?

Zgodnie z prawem podatek w wysokości 25% od zakupów dokonanych przez klientów w Brazylii dotyczy wszystkich sprzedawców, którzy otrzymują od Google wypłaty w walucie innej niż real brazylijski (BRL). Odprowadzenie tego podatku jest wymagane, dlatego jedynym sposobem, aby go nie płacić, jest wycofanie aplikacji z dystrybucji w Brazylii.

Dlaczego nie udało się od razu zweryfikować mojego konta bankowego?

Gdy chcesz, żebyśmy od razu zweryfikowali Twoje konto bankowe:
 • Sprawdź, czy nazwa banku w Twoim profilu płatności jest wpisana prawidłowo. Jeśli nie, podaj ponownie dane swojego konta bankowego, a następnie ponów próbę weryfikacji.
 • Upewnij się, że podajesz nazwę i hasło, których używasz do logowania się na konto bankowe online, a nie w profilu płatności.
 • Jeśli błyskawiczna weryfikacja nie udała się z powodu braku połączenia z bankiem, spróbuj ponownie później lub użyj metody weryfikacji z wpłatą testową.
 • Zanim podasz dane konta, sprawdź, czy w przeglądarce wyświetla się komunikat, że połączenie jest bezpieczne. Dowiedz się, jak rozpoznać bezpieczne połączenie internetowe.

Czym jest przekazanie środków na rzecz państwa?

Firmy w Stanach Zjednoczonych są zobowiązane przekazać zasoby, które uznają za porzucone, odpowiednim władzom stanowym. Są to władze stanu, który został przez Ciebie podany jako stan zamieszkania. Jeśli mieszkasz poza Stanami Zjednoczonymi, zasoby zostaną przekazane władzom stanu Delaware, w którym jest zarejestrowana nasza firma. Jeśli Twoje saldo zostało już przejęte przez władze stanowe, możesz złożyć wniosek o ich zwrot w urzędzie stanowym, który zajmuje się nieodebranym mieniem. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://www.usa.gov/unclaimed-money.

Jak jest obliczany próg, po przekroczeniu którego muszę wypełnić formularz 1099-K?

Przepisy skarbowe wymagają raportowania kwoty całkowitej lub kwoty brutto sprzedaży oraz łącznej liczby transakcji, bez uwzględniania zwrotów środków, obciążeń zwrotnych ani innych korekt.

Czy otrzymam formularz 1099-K, gdy przekroczę tylko jeden z progów?

Nie. Sprzedawca otrzyma ten formularz tylko wtedy, gdy spełni wszystkie wymagania.

W jakiej formie otrzymam formularz 1099-K?

Formularz wysyłamy pocztą tradycyjną do 31 stycznia.

Co się stanie, jeśli nie podam numeru identyfikacji podatkowej lub podam nieprawidłowy numer?

Jeśli nie podasz wymaganych informacji i nie zaświadczysz, że są one prawidłowe, Google może podjąć takie działania jak wstrzymanie wypłat dla sprzedawcy oraz zawieszenie przetwarzania transakcji.

Jakie formularze podatkowe muszą wypełnić sprzedawcy spoza USA?

Jeśli jesteś sprzedawcą zagranicznym z siedzibą poza Stanami Zjednoczonymi, musisz przesłać zaświadczenie o statusie podmiotu zagranicznego (formularz W-8BEN) za pomocą profilu płatności. Urząd skarbowy Stanów Zjednoczonych (IRS) wymaga od sprzedawców zagranicznych, którzy przetwarzają transakcje sprzedaży na terenie Stanów Zjednoczonych, aby dostarczyli Zaświadczenie o statusie podmiotu zagranicznego (formularz W-8BEN), jeśli chcą zostać zwolnieni z obowiązków rozliczania podatków w Stanach Zjednoczonych. Więcej informacji o formularzu W-8BEN znajdziesz na stronie http://www.irs.gov/formspubs/.

Jakiego typu powiadomienia będę otrzymywać?

Wszyscy sprzedawcy będą otrzymywać powiadomienia pocztą elektroniczną na temat niektórych wydarzeń związanych z płatnościami, w tym gdy:
 • zostanie wysłana wypłata dla sprzedawcy; 
 • nie uda się zweryfikować konta bankowego za pomocą wpłat od Google;
 • w profilu zostanie wybrana nowa podstawowa forma płatności;
 • nie powiodą się wypłaty dla sprzedawcy (za pomocą elektronicznego transferu środków, przelewu itp.).

Dowiedz się więcej o dodawaniu lub zmienianiu uprawnień e-mail dla użytkowników Centrum płatności.

Dlaczego moja wpłata testowa się nie powiodła?

Istnieje kilka możliwych powodów niepowodzenia wpłaty testowej, w tym: 
 • Podany numer konta bankowego, numer rozliczeniowy lub kody banku (wymagane informacje różnią się w zależności od kraju) są nieprawidłowe.
 • Konto bankowe zostało zamknięte.
 • „Nazwa posiadacza rachunku” nie była DOKŁADNIE taka sama jak ta używana na koncie bankowym.
 • Bank nie znajduje się w kraju, który masz podany w swoim profilu płatności.
 • Waluta, w której prowadzone jest konto bankowe, różni się od waluty kraju podanego w Twoim profilu płatności.
 • Konto bankowe nie jest skonfigurowane do otrzymywania płatności przychodzących za pomocą sieci ACH (Automated Clearing House) lub elektronicznego transferu środków (EFT).
 • Kod banku uległ zmianie w wyniku niedawnej fuzji.

Jeśli wpłata testowa się nie uda, zobaczysz informujący o tym komunikat na stronie z przesłanymi przez Ciebie danymi konta bankowego. W takim przypadku podaj jeszcze raz dane banku, by upewnić się, że nie ma w nich błędów. Możesz też skontaktować się z bankiem, by potwierdzić dane, które należy podać, a następnie wpisać je ponownie.

Jeśli znów pojawi się komunikat o błędzie i otrzymasz wiadomość, że dane konta zostały już podane, skontaktuj się z nami, a chętnie Ci pomożemy.

Czy mogę zmienić adres e-mail osoby kontaktowej ds. płatności?

Tak. Możesz dodawać i usuwać użytkowników oraz zmieniać ustawienia powiadomień e-mail w dowolnej chwili. Za każdym razem, gdy zapiszesz nowego użytkownika Centrum płatności, otrzyma on e-maila z prośbą o weryfikację swojego adresu poczty elektronicznej. Google zacznie wysyłać e-maile związane z płatnościami dopiero wtedy, gdy weryfikacja przebiegnie pomyślnie.

Uwaga: gdy zaznaczysz pole Główna osoba kontaktowa, osoba ta będzie domyślnie otrzymywać wszystkie powiadomienia dotyczące płatności.

Czy mogę wybrać rodzaj otrzymywanych powiadomień e-mail?

Tak. Istnieją trzy opcje powiadomień:
 • wszystkie e-maile,
 • tylko e-maile administracyjne,
 • żadnych e-maili.

Czy uprawnienia użytkownika Centrum płatności muszą odpowiadać jego uprawnieniom dostępu?

Nie. Możesz dodać użytkownika jako osobę kontaktową ds. płatności bez danych logowania. Na przykład Twój dział księgowości może otrzymywać informacje o wydarzeniach związanych z płatnościami bez dostępu do szczegółów zamówienia lub danych logowania. Dowiedz się więcej o dodawaniu i usuwaniu użytkowników oraz o zmianie uprawnień.

Co mam zrobić, jeśli nie otrzymam od Google wypłaty dla sprzedawcy?

Jeśli nie otrzymasz oczekiwanej płatności dla sprzedawcy, pamiętaj:

 • Wypłaty dla sprzedawców dokonane za pomocą przelewu mogą być opóźnione. Aby dowiedzieć się więcej i uzyskać pomoc, skontaktuj się ze swoim bankiem.
 • Jeśli termin wypłat przypada w święto lub weekend, przesuwamy go na kolejny dzień roboczy  (jeśli na przykład piętnasty dzień miesiąca wypada w święto w poniedziałek, płatność następuje szesnastego dnia miesiąca we wtorek).
 • Sprawdź, czy został osiągnięty minimalny próg wypłat.
 • Płatności mogą pojawić się na koncie bankowym w ciągu 5 dni roboczych (w niektórych krajach może to potrwać dłużej).
 • Sprawdź, czy konto bankowe zostało zweryfikowane. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy w sprawie wypłaty, skontaktuj się z nami.

Dowiedz się więcej o płatnościach i zarządzaniu progiem płatności oraz zarządzaniu profilem płatności.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?