Liên kết các ứng dụng trong Cửa hàng Chrome trực tuyến với hồ sơ thanh toán của bạn

Sử dụng trung tâm thanh toán để quản lý bán hàng ứng dụng và tiện ích bạn cung cấp trong Cửa hàng Chrome trực tuyến. Khi bạn tạo hồ sơ thanh toán, Google sử dụng email bạn dùng lúc đăng ký để tự động liên kết hồ sơ này với các ứng dụng và tiện ích trong Cửa hàng Chrome trực tuyến được liên kết với địa chỉ email đó.

Bạn có thể xử lý tất cả báo cáo bán hàng ứng dụng và tiện ích, hoàn lại tiền, thuế và các vấn đề hỗ trợ khách hàng thông qua hồ sơ thanh toán.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?