Tạo hồ sơ thanh toán

Bạn có thể thiết lập hồ sơ thanh toán khi đã sẵn sàng xuất bản ứng dụng trong Google Play hoặc Cửa hàng Chrome trực tuyến. Trước khi bạn bắt đầu, hãy đảm bảo vị trí của bạn nằm trong danh sách vị trí hỗ trợ đăng ký nhà phát triển và người bán.
Để tạo hồ sơ thanh toán người bán, trước tiên bạn phải tạo Tài khoản nhà phát triển.

Để tạo hồ sơ thanh toán bằng Play Console, hãy làm theo các bước dưới đây:

 1. Đăng ký tài khoản nhà phát triển Google hoặc đăng nhập để chuyển tới Play Console nhằm tạo hồ sơ thanh toán của bạn. Lưu ý: Nếu bạn là nhà phát triển trên Cửa hàng Chrome trực tuyến và đã có các ứng dụng hoặc tiện ích mở rộng trong Cửa hàng Chrome trực tuyến, hãy đảm bảo bạn sử dụng cùng một địa chỉ email khi đăng ký Play Console và hồ sơ thanh toán để các ứng dụng / tiện ích đó liên kết tự động vào hồ sơ thanh toán của bạn.
 2. Ở đầu trang, nhấp vào mục Cài đặt sau đó Thông tin tài khoản.
 3. Trong phần "Tài khoản người bán", nhấp vào Thiết lập tài khoản người bán. Hệ thống sẽ chuyển bạn từ Play Console đến trung tâm thanh toán để thiết lập hồ sơ thanh toán. Hãy đảm bảo bạn chuẩn bị sẵn thông tin doanh nghiệp để thiết lập hồ sơ thanh toán.
 4. Nhập tên doanh nghiệp hợp pháp của bạn: Nhập tên của doanh nghiệp mà bạn muốn xuất hiện trên hồ sơ thanh toán của mình. Thông tin này sẽ được trình bày cho khách hàng cũng như xuất hiện trên biên nhận của bạn.
 5. Nhập tên liên hệ: Nhập tên của một đại diện được ủy quyền cho công ty của bạn mà Google có thể liên hệ nếu chúng tôi có thắc mắc về hồ sơ thanh toán của bạn.
 6. Nhập địa điểm doanh nghiệp: Cung cấp địa chỉ hợp pháp của doanh nghiệp giống như trên giấy tờ chính thức. Chúng tôi yêu cầu phải có địa chỉ thực, hợp lệ trên hồ sơ cho doanh nghiệp của bạn. Chúng tôi không cho phép sử dụng địa chỉ hộp thư bưu điện. Sau này, bạn cũng sẽ phải đảm bảo rằng bạn đăng ký tài khoản ngân hàng tại cùng quốc gia mà bạn đã cung cấp trong hồ sơ thanh toán của mình. Tìm hiểu thêm về các yêu cầu đối với tài khoản ngân hàng.
 7. Nhập số điện thoại của doanh nghiệp: Google sẽ sử dụng số này để liên hệ với bạn nếu có thắc mắc về tài khoản của bạn.
 8. Nhập những thông tin công khai sau đây về doanh nghiệp hoặc so khớp thông tin với hồ sơ người bán công khai và hồ sơ thanh toán của bạn:
  • Nhập trang web doanh nghiệp của bạn
  • Danh mục sản phẩm của bạn (tức là các sản phẩm bạn đang bán)
  • Email hỗ trợ khách hàng của bạn
  • Tên doanh nghiệp/sản phẩm sẽ xuất hiện trên bảng sao kê thẻ tín dụng của khách hàng. Lưu ý: Để giúp khách hàng nhớ những gì họ đã mua và giữ phí bồi hoàn ở mức tối thiểu, hãy sử dụng tên bảng sao kê thẻ tín dụng thích hợp.
 9. Khi bạn hoàn tất, hãy nhấp vào Gửi.
  Lưu ý: Bạn không thể thay đổi quốc gia trong phần địa chỉ doanh nghiệp nhưng sau này bạn có thể thay đổi quốc gia trong hồ sơ người bán công khai và hồ sơ thanh toán của mình.

Đối với nhà phát triển Chrome đã có ứng dụng / tiện ích trong Cửa hàng Chrome trực tuyến, hãy sử dụng email được liên kết với các ứng dụng / tiện ích đó khi bạn tạo Play Console và hồ sơ thanh toán của mình để ứng dụng / tiện ích của bạn được tự động liên kết với tài khoản mới của bạn.  

Nếu bạn có vài mặt tiền cửa hàng hoặc trang web, bạn có thể tạo nhiều hồ sơ thanh toán. Bạn sẽ sử dụng một email khác để đăng nhập vào từng tài khoản. Mặc dù bạn có thể sử dụng cùng một thông tin tài khoản ngân hàng cho nhiều tài khoản nhưng mỗi lần bạn cần phải hoàn tất quá trình xác minh.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?