Giải quyết các vấn đề khi thiết lập hồ sơ thanh toán

 

Nếu bạn gặp sự cố khi hoàn thiện biểu mẫu đăng ký và tạo hồ sơ thanh toán, hãy nhớ tuân thủ những nguyên tắc sau đây:

 • Đăng ký tại một quốc gia được hỗ trợ: Tùy thuộc vào từng sản phẩm của Google, chúng tôi có thể chưa hỗ trợ hoạt động thanh toán cho người bán ở quốc gia của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về những quốc gia nơi chúng tôi hỗ trợ người bán và nhà phát triển đăng ký.

 • Dùng một địa chỉ doanh nghiệp thực: Hiện tại, Google chỉ cho phép người bán dùng địa chỉ thực trong hồ sơ thanh toán. Chúng tôi không cho phép người bán dùng hộp thư bưu điện làm địa chỉ doanh nghiệp.

 • Dùng đúng định dạng thẻ tín dụng: Hệ thống của chúng tôi chỉ chấp nhận các ký tự a-z, A-Z và 0-9 trong trường "Tên trên bảng sao kê thẻ tín dụng". Nếu dùng các ký tự hoặc ngôn ngữ khác, bạn sẽ gặp lỗi.

 • Dùng một tên doanh nghiệp hợp pháp và không quá dài: Hệ thống của chúng tôi chỉ chấp nhận tên doanh nghiệp có tối đa 60 ký tự.

 • Dùng đúng định dạng mã số thuế giá trị gia tăng (mã số thuế GTGT): Trong biểu mẫu đăng ký của chúng tôi, bạn phải nhập mã số thuế GTGT theo định dạng quy định tại quốc gia của bạn. Sau đây là định dạng mã số thuế GTGT áp dụng tại vị trí của bạn:

Áo
Định dạng đúng: Chữ cái "U" đứng đầu, theo sau là 8 chữ số
Ví dụ: U12345678
 • Dùng đúng định dạng mã số thuế giá trị gia tăng (mã số thuế GTGT): Trong biểu mẫu đăng ký của chúng tôi, bạn phải nhập mã số thuế GTGT theo định dạng quy định tại quốc gia của bạn. Sau đây là định dạng mã số thuế GTGT áp dụng tại vị trí của bạn:

Bỉ
Định dạng đúng: 9 hoặc 10 chữ số (10 chữ số bắt đầu bằng số 0)
Ví dụ: 123456789 hoặc 0123456789
 • Dùng đúng định dạng mã số thuế giá trị gia tăng (mã số thuế GTGT): Trong biểu mẫu đăng ký của chúng tôi, bạn phải nhập mã số thuế GTGT theo định dạng quy định tại quốc gia của bạn. Sau đây là định dạng mã số thuế GTGT áp dụng tại vị trí của bạn:

Đan Mạch
Định dạng đúng: 8 chữ số
Ví dụ: 12345678
 • Dùng đúng định dạng mã số thuế giá trị gia tăng (mã số thuế GTGT): Trong biểu mẫu đăng ký của chúng tôi, bạn phải nhập mã số thuế GTGT theo định dạng quy định tại quốc gia của bạn. Sau đây là định dạng mã số thuế GTGT áp dụng tại vị trí của bạn:

Phần Lan
Định dạng đúng: 8 chữ số
Ví dụ: 12 34 56 78
 • Dùng đúng định dạng mã số thuế giá trị gia tăng (mã số thuế GTGT): Trong biểu mẫu đăng ký của chúng tôi, bạn phải nhập mã số thuế GTGT theo định dạng quy định tại quốc gia của bạn. Sau đây là định dạng mã số thuế GTGT áp dụng tại vị trí của bạn:

Pháp
Không áp dụng
Không áp dụng
 • Dùng đúng định dạng mã số thuế giá trị gia tăng (mã số thuế GTGT): Trong biểu mẫu đăng ký của chúng tôi, bạn phải nhập mã số thuế GTGT theo định dạng quy định tại quốc gia của bạn. Sau đây là định dạng mã số thuế GTGT áp dụng tại vị trí của bạn:

Đức
Định dạng đúng: 9 chữ số
Ví dụ: 123456789
 • Dùng đúng định dạng mã số thuế giá trị gia tăng (mã số thuế GTGT): Trong biểu mẫu đăng ký của chúng tôi, bạn phải nhập mã số thuế GTGT theo định dạng quy định tại quốc gia của bạn. Sau đây là định dạng mã số thuế GTGT áp dụng tại vị trí của bạn:

Hy Lạp
Định dạng đúng: 9 chữ số, bắt đầu bằng số 0
Ví dụ: 012345678
 • Dùng đúng định dạng mã số thuế giá trị gia tăng (mã số thuế GTGT): Trong biểu mẫu đăng ký của chúng tôi, bạn phải nhập mã số thuế GTGT theo định dạng quy định tại quốc gia của bạn. Sau đây là định dạng mã số thuế GTGT áp dụng tại vị trí của bạn:

Croatia
Định dạng đúng: 11 chữ số
Ví dụ: 12345678910
 • Dùng đúng định dạng mã số thuế giá trị gia tăng (mã số thuế GTGT): Trong biểu mẫu đăng ký của chúng tôi, bạn phải nhập mã số thuế GTGT theo định dạng quy định tại quốc gia của bạn. Sau đây là định dạng mã số thuế GTGT áp dụng tại vị trí của bạn:

Ireland
Định dạng đúng: 8 ký tự (bắt đầu bằng 6 hoặc 7 chữ số và theo sau là 1 hoặc 2 chữ cái) hoặc bắt đầu bằng 7 chữ số và theo sau là 2 chữ cái
Ví dụ: 1234567X, 123456XY hoặc 1234567MH
 • Dùng đúng định dạng mã số thuế giá trị gia tăng (mã số thuế GTGT): Trong biểu mẫu đăng ký của chúng tôi, bạn phải nhập mã số thuế GTGT theo định dạng quy định tại quốc gia của bạn. Sau đây là định dạng mã số thuế GTGT áp dụng tại vị trí của bạn:

Ý
Định dạng đúng: 11 chữ số
Ví dụ: 12345678910
 • Dùng đúng định dạng mã số thuế giá trị gia tăng (mã số thuế GTGT): Trong biểu mẫu đăng ký của chúng tôi, bạn phải nhập mã số thuế GTGT theo định dạng quy định tại quốc gia của bạn. Sau đây là định dạng mã số thuế GTGT áp dụng tại vị trí của bạn:

Luxembourg
Định dạng đúng: 8 chữ số
Ví dụ: 12345678
 • Dùng đúng định dạng mã số thuế giá trị gia tăng (mã số thuế GTGT): Trong biểu mẫu đăng ký của chúng tôi, bạn phải nhập mã số thuế GTGT theo định dạng quy định tại quốc gia của bạn. Sau đây là định dạng mã số thuế GTGT áp dụng tại vị trí của bạn:

Hà Lan
Định dạng đúng: 9 chữ số, theo sau là hậu tố trong phạm vi B01-B99
Ví dụ: 123 456 789 B01
 • Dùng đúng định dạng mã số thuế giá trị gia tăng (mã số thuế GTGT): Trong biểu mẫu đăng ký của chúng tôi, bạn phải nhập mã số thuế GTGT theo định dạng quy định tại quốc gia của bạn. Sau đây là định dạng mã số thuế GTGT áp dụng tại vị trí của bạn:

Bồ Đào Nha
Định dạng đúng: 9 chữ số
Ví dụ: 123456789
 • Dùng đúng định dạng mã số thuế giá trị gia tăng (mã số thuế GTGT): Trong biểu mẫu đăng ký của chúng tôi, bạn phải nhập mã số thuế GTGT theo định dạng quy định tại quốc gia của bạn. Sau đây là định dạng mã số thuế GTGT áp dụng tại vị trí của bạn:

Tây Ban Nha
Định dạng đúng: 9 ký tự, trong đó ký tự đầu tiên hoặc cuối cùng là chữ cái, hoặc cả ký tự đầu tiên và cuối cùng đều là chữ cái
Ví dụ: X12345678, 12345678X hoặc X1234567X
 • Dùng đúng định dạng mã số thuế giá trị gia tăng (mã số thuế GTGT): Trong biểu mẫu đăng ký của chúng tôi, bạn phải nhập mã số thuế GTGT theo định dạng quy định tại quốc gia của bạn. Sau đây là định dạng mã số thuế GTGT áp dụng tại vị trí của bạn:

Thụy Điển
Định dạng đúng: 12 chữ số kết thúc bằng 01
Ví dụ: 123456789701
 • Dùng đúng định dạng mã số thuế giá trị gia tăng (mã số thuế GTGT): Trong biểu mẫu đăng ký của chúng tôi, bạn phải nhập mã số thuế GTGT theo định dạng quy định tại quốc gia của bạn. Sau đây là định dạng mã số thuế GTGT áp dụng tại vị trí của bạn:

Vương quốc Anh
Định dạng đúng: 9 chữ số
Ví dụ: 123 4567 89
Nếu bạn đã làm theo những nguyên tắc trên nhưng vẫn gặp vấn đề, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ về hồ sơ thanh toán.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
true
true
1633573
false