Riešenie problémov s nastavením platobného profilu

 

Ak máte problém s vyplnením registračného formulára a vytvorením platobného profilu, postupujte podľa týchto pokynov:

 • Zaregistrujte sa v podporovanej krajine: v závislosti od konkrétnej služby Googlu obchodné platby zatiaľ vo vašej krajine nemusíme podporovať. Prečítajte si ďalšie informácie o tom, v ktorých krajinách podporujeme registráciu obchodníkov a vývojárov.

 • Použite fyzickú adresu firmy: Google momentálne obchodníkom povoľuje používať v platobnom profile iba fyzickú adresu. Obchodníkom nepovoľujeme používať ako adresu firmy P. O. Box.

 • Použite správne formátovanie podrobností kreditnej karty: v poli „Názov výpisu z kreditnej karty“ náš systém prijíma len znaky a – z, A – Z a číslice 0 – 9. Ak použijete iné znaky alebo jazyky, zobrazí sa vám chybové hlásenie.
 • Použite oficiálny názov firmy, ktorý však nesmie byť príliš dlhý: náš systém povoľuje iba názvy firiem, ktoré obsahujú maximálne 60 znakov.
 • Použite správny formát identifikačného čísla pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH): do registračného formulára musíte zadať IČ DPH vo formáte špecifickom pre vašu krajinu. Pozrite si formát IČ DPH pre vašu krajinu:

Rakúsko
Požadovaný formát: písmeno U a za ním 8 číslic
Príklad: U12345678
 • Použite správny formát identifikačného čísla pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH): do registračného formulára musíte zadať IČ DPH vo formáte špecifickom pre vašu krajinu. Pozrite si formát IČ DPH pre vašu krajinu:

Belgicko
Požadovaný formát: 9 alebo 10 číslic (10 číslic začínajúcich číslicou 0)
Príklad: 123456789 alebo 0123456789
 • Použite správny formát identifikačného čísla pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH): do registračného formulára musíte zadať IČ DPH vo formáte špecifickom pre vašu krajinu. Pozrite si formát IČ DPH pre vašu krajinu:

Dánsko
Požadovaný formát: 8 číslic
Príklad: 12345678
 • Použite správny formát identifikačného čísla pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH): Do registračného formulára musíte zadať IČ DPH vo formáte špecifickom pre vašu krajinu. Pozrite si formát IČ DPH pre vašu krajinu:

Fínsko
Očakávaný formát: 8 číslic
Príklad: 12 34 56 78
 • Použite správny formát identifikačného čísla pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH): do registračného formulára musíte zadať IČ DPH vo formáte špecifickom pre vašu krajinu. Pozrite si formát IČ DPH pre vašu krajinu:

Francúzsko
Nie je k dispozícii
 • Použite správny formát identifikačného čísla pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH): do registračného formulára musíte zadať IČ DPH vo formáte špecifickom pre vašu krajinu. Pozrite si formát IČ DPH pre vašu krajinu:

Nemecko
Požadovaný formát: 9 číslic
Príklad: 123456789
 • Použite správny formát identifikačného čísla pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH): do registračného formulára musíte zadať IČ DPH vo formáte špecifickom pre vašu krajinu. Pozrite si formát IČ DPH pre vašu krajinu:

Grécko
Požadovaný formát: 9 číslic začínajúcich číslicou 0
Príklad: 012345678
 • Použite správny formát identifikačného čísla pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH): do registračného formulára musíte zadať IČ DPH vo formáte špecifickom pre vašu krajinu. Pozrite si formát IČ DPH pre vašu krajinu:

Chorvátsko
Požadovaný formát: 11 číslic
Príklad: 12345678910
 • Použite správny formát identifikačného čísla pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH): do registračného formulára musíte zadať IČ DPH vo formáte špecifickom pre vašu krajinu. Pozrite si formát IČ DPH pre vašu krajinu:

Írsko
Požadovaný formát: 8 znakov (6 alebo 7 číslic a za nimi 1 alebo 2 písmená) alebo 7 číslic a za nimi 2 písmená
Príklad: 1234567X, 123456XY alebo 1234567MH
 • Použite správny formát identifikačného čísla pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH): do registračného formulára musíte zadať IČ DPH vo formáte špecifickom pre vašu krajinu. Pozrite si formát IČ DPH pre vašu krajinu:

Taliansko
Požadovaný formát: 11 číslic
Príklad: 12345678910
 • Použite správny formát identifikačného čísla pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH): do registračného formulára musíte zadať IČ DPH vo formáte špecifickom pre vašu krajinu. Pozrite si formát IČ DPH pre vašu krajinu:

Luxembursko
Požadovaný formát: 8 číslic
Príklad: 12345678
 • Použite správny formát identifikačného čísla pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH): do registračného formulára musíte zadať IČ DPH vo formáte špecifickom pre vašu krajinu. Pozrite si formát IČ DPH pre vašu krajinu:

Holandsko
Požadovaný formát: 9 číslic s príponou v rozmedzí B01 – B99
Príklad: 123 456 789 B01
 • Použite správny formát identifikačného čísla pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH): do registračného formulára musíte zadať IČ DPH vo formáte špecifickom pre vašu krajinu. Pozrite si formát IČ DPH pre vašu krajinu:

Portugalsko
Požadovaný formát: 9 číslic
Príklad: 123456789
 • Použite správny formát identifikačného čísla pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH): do registračného formulára musíte zadať IČ DPH vo formáte špecifickom pre vašu krajinu. Pozrite si formát IČ DPH pre vašu krajinu:

Španielsko
Požadovaný formát: 9 znakov, pričom na začiatku, na konci alebo na začiatku aj na konci musí byť písmeno
Príklad: X12345678, 12345678X alebo X1234567X
 • Použite správny formát identifikačného čísla pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH): do registračného formulára musíte zadať IČ DPH vo formáte špecifickom pre vašu krajinu. Pozrite si formát IČ DPH pre vašu krajinu:

Švédsko
Požadovaný formát: 12 číslic končiacich na 01
Príklad: 123456789701
 • Použite správny formát identifikačného čísla pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH): do registračného formulára musíte zadať IČ DPH vo formáte špecifickom pre vašu krajinu. Pozrite si formát IČ DPH pre vašu krajinu:

Spojené kráľovstvo
Požadovaný formát: 9 číslic
Príklad: 123 4567 89
Ak ste dodržali tieto pokyny a naďalej máte problémy, kontaktujte nás a požiadajte o pomoc s platobným profilom.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?