Løs problemer med konfigureringen av betalingsprofilen

 

Hvis du har problemer med å fylle ut registreringsskjemaet og opprette betalingsprofilen din, må du sjekke at du har fulgt retningslinjene nedenfor:

 • Registrer deg fra et land som støttes: Avhengig av Google-produktet kan det hende vi ikke tilbyr selgerbetalinger i landet ditt ennå. Finn ut mer om land som støttes for selger- og utviklerregistrering.

 • Bruk en fysisk bedriftsadresse: Google tillater foreløpig bare at selgere bruker en fysisk adresse i betalingsprofilen sin. Vi tillater ikke at selgere bruker en postboks som bedriftsadresse.

 • Bruk riktig kredittkortformat: Systemet vårt godtar bare a–z, A–Z og 0–9 som inndata for Navn som vises på kontoutskrift for kredittkort. Hvis du bruker andre tegn eller språk, får du en feilmelding.
 • Bruk et juridisk bedriftsnavn som ikke er for langt: Systemet vårt tillater bare bedriftsnavn på opptil 60 tegn.
 • Bruk riktig format for MVA-nummeret: Det kreves at MVA-nummeret ditt skrives inn i registreringsskjemaet i det spesifikke formatet som brukes i landet ditt. Her følger det rette formatet for MVA-numre i landet ditt:

Østerrike
Forventet format: bokstaven «U» etterfulgt av åtte sifre
Eksempel: U12345678
 • Bruk riktig format for MVA-nummeret: Det kreves at MVA-nummeret ditt skrives inn i registreringsskjemaet i det spesifikke formatet som brukes i landet ditt. Her følger det rette formatet for MVA-numre i landet ditt:

Belgia
Forventet format: ni eller ti sifre (ved ti sifre innledes tallrekken med 0)
Eksempel: 123456789 eller 0123456789
 • Bruk riktig format for MVA-nummeret: Det kreves at MVA-nummeret ditt skrives inn i registreringsskjemaet i det spesifikke formatet som brukes i landet ditt. Her følger det rette formatet for MVA-numre i landet ditt:

Danmark
Forventet format: åtte sifre
Eksempel: 12345678
 • Bruk riktig format for MVA-nummeret: Det kreves at MVA-nummeret ditt skrives inn i registreringsskjemaet i det spesifikke formatet som brukes i landet ditt. Her følger det rette formatet for MVA-numre i landet ditt:

Finland
Forventet format: åtte sifre
Eksempel: 12 34 56 78
 • Bruk riktig format for MVA-nummeret: Det kreves at MVA-nummeret ditt skrives inn i registreringsskjemaet i det spesifikke formatet som brukes i landet ditt. Her følger det rette formatet for MVA-numre i landet ditt:

Frankrike
Ikke aktuelt
Ikke aktuelt
 • Bruk riktig format for MVA-nummeret: Det kreves at MVA-nummeret ditt skrives inn i registreringsskjemaet i det spesifikke formatet som brukes i landet ditt. Her følger det rette formatet for MVA-numre i landet ditt:

Tyskland
Forventet format: ni sifre
Eksempel: 123456789
 • Bruk riktig format for MVA-nummeret: Det kreves at MVA-nummeret ditt skrives inn i registreringsskjemaet i det spesifikke formatet som brukes i landet ditt. Her følger det rette formatet for MVA-numre i landet ditt:

Hellas
Forventet format: ni sifre med 0 som første siffer
Eksempel: 012345678
 • Bruk riktig format for MVA-nummeret: Det kreves at MVA-nummeret ditt skrives inn i registreringsskjemaet i det spesifikke formatet som brukes i landet ditt. Her følger det rette formatet for MVA-numre i landet ditt:

Kroatia
Forventet format: elleve sifre
Eksempel: 12345678910
 • Bruk riktig format for MVA-nummeret: Det kreves at MVA-nummeret ditt skrives inn i registreringsskjemaet i det spesifikke formatet som brukes i landet ditt. Her følger det rette formatet for MVA-numre i landet ditt:

Irland
Forventet format: åtte tegn (seks eller sju sifre etterfulgt av én eller to bokstaver) eller sju sifre etterfulgt av to bokstaver
Eksempel: 1234567X, 123456XY eller 1234567MH
 • Bruk riktig format for MVA-nummeret: Det kreves at MVA-nummeret ditt skrives inn i registreringsskjemaet i det spesifikke formatet som brukes i landet ditt. Her følger det rette formatet for MVA-numre i landet ditt:

Italia
Forventet format: elleve sifre
Eksempel: 12345678910
 • Bruk riktig format for MVA-nummeret: Det kreves at MVA-nummeret ditt skrives inn i registreringsskjemaet i det spesifikke formatet som brukes i landet ditt. Her følger det rette formatet for MVA-numre i landet ditt:

Luxemburg
Forventet format: åtte sifre
Eksempel: 12345678
 • Bruk riktig format for MVA-nummeret: Det kreves at MVA-nummeret ditt skrives inn i registreringsskjemaet i det spesifikke formatet som brukes i landet ditt. Her følger det rette formatet for MVA-numre i landet ditt:

Nederland
Forventet format: ni sifre etterfulgt av et suffiks fra B01 til B99
Eksempel: 123 456 789 B01
 • Bruk riktig format for MVA-nummeret: Det kreves at MVA-nummeret ditt skrives inn i registreringsskjemaet i det spesifikke formatet som brukes i landet ditt. Her følger det rette formatet for MVA-numre i landet ditt:

Portugal
Forventet format: ni sifre
Eksempel: 123456789
 • Bruk riktig format for MVA-nummeret: Det kreves at MVA-nummeret ditt skrives inn i registreringsskjemaet i det spesifikke formatet som brukes i landet ditt. Her følger det rette formatet for MVA-numre i landet ditt:

Spania
Forventet format: ni tegn der enten det første, det siste eller det første og det siste tegnet er en bokstav
Eksempel: X12345678, 12345678X eller X1234567X
 • Bruk riktig format for MVA-nummeret: Det kreves at MVA-nummeret ditt skrives inn i registreringsskjemaet i det spesifikke formatet som brukes i landet ditt. Her følger det rette formatet for MVA-numre i landet ditt:

Sverige
Forventet format: tolv sifre hvor de to siste er 01
Eksempel: 123456789701
 • Bruk riktig format for MVA-nummeret: Det kreves at MVA-nummeret ditt skrives inn i registreringsskjemaet i det spesifikke formatet som brukes i landet ditt. Her følger det rette formatet for MVA-numre i landet ditt:

Storbritannia
Forventet format: ni sifre
Eksempel: 123 4567 89
Hvis du følger disse retningslinjene og fortsatt opplever problemer, kan du kontakte oss for å få hjelp med betalingsprofilen.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?