Giới thiệu về hồ sơ thanh toán đã đóng của người bán

Để đảm bảo hồ sơ thanh toán tuân thủ Điều khoản dịch vụchính sách của chúng tôi, Google sẽ định kỳ xem xét hồ sơ thanh toán của người bán. Chúng tôi có thể sẽ đóng hồ sơ thanh toán của bạn vì một số lý do, bao gồm nhưng không giới hạn ở các lý do sau đây:
 • Không giao hàng
 • Vi phạm Điều khoản dịch vụ của chúng tôi 
 • Phải bồi hoàn quá nhiều lần hoặc nhận quá nhiều đánh giá tiêu cực của người mua: Nếu bạn nhận được yêu cầu bồi hoàn, tranh chấp hoặc nhận được đánh giá tiêu cực của người mua quá nhiều lần tính trên tổng số đơn đặt hàng bạn có, chúng tôi có thể sẽ đóng hồ sơ thanh toán của bạn. Ví dụ về các vấn đề có thể dẫn đến việc khách hàng khiếu nại bao gồm: 
  • Khách hàng không nhận được hàng
  • Hàng nhận được không giống mô tả khi đặt mua
  • Trải nghiệm dịch vụ khách hàng không tốt
 • Chúng tôi không thể xác minh thông tin hồ sơ: Chúng tôi thường xuyên xem xét hồ sơ thanh toán để đảm bảo thông tin liên hệ trên hồ sơ như tên liên hệ, địa chỉ, số điện thoại và tên doanh nghiệp luôn được cập nhật. Nếu chúng tôi không thể xác minh những thông tin này, chúng tôi có thể sẽ đóng hồ sơ của bạn.
 • Nếu bạn có số dư âm: Khi bạn hoàn lại tiền cho các đơn đặt hàng mà bạn đã được thanh toán trước đó, số dư tài khoản của bạn có thể bị âm. Các khoản bồi hoàn cũng có thể khiến hồ sơ thanh toán của bạn có số dư âm. Nếu bạn không điều chỉnh số dư âm của mình bằng các đơn đặt hàng mới hoặc cho phép Google thu tiền từ tài khoản ngân hàng của bạn trong vòng 48 giờ, chúng tôi có thể sẽ đóng hồ sơ của bạn.

Sau khi đóng hồ sơ thanh toán

Sau khi chúng tôi đóng hồ sơ thanh toán của người bán, bạn có thể gặp phải những vấn đề sau:

 • Quyền truy cập: Bạn không thể truy cập, xem hoặc thay đổi bất kỳ chi tiết nào trong hồ sơ thanh toán, bao gồm chi tiết đơn hàng và thông tin nhận dạng của bạn
 • Các giao dịch trong tương lai: Bạn không thể xử lý bất kỳ giao dịch nào trong tương lai, nhận các khoản thanh toán cho người bán; chúng tôi cũng sẽ chặn hoặc đóng bất kỳ hồ sơ thanh toán mà bạn tìm cách mở sau đó
 • Dự trữ: Trong một số trường hợp, để bù đắp cho khoản tiền hoàn lại, các khoản bồi hoàn hoặc các khiếu nại khác đối với số dư của bạn, Google có thể sẽ giữ lại một phần tiền còn lại của người bán. Nếu Google lập một khoản dự trữ trên hồ sơ của bạn, bạn sẽ nhận được email thông báo về quy trình này.

Điều khoản Dịch vụ

Theo Điều khoản dịch vụ (Hoa Kỳ mục 2.3), Google Payment Corp. ("GPC") có quyền: (i) thay đổi, tạm ngưng hoặc ngừng một phần hoặc toàn bộ Dịch vụ khi cần để thực hiện bảo trì hay cập nhật Dịch vụ và (ii) áp đặt giới hạn đối với các tính năng nhất định hoặc hạn chế truy cập một phần hoặc toàn bộ Dịch vụ mà không cần thông báo trước và không phải chịu trách nhiệm pháp lý. Bên cạnh các lý do khác, GPC có thể từ chối xử lý bất kỳ Giao dịch thanh toán nào có liên quan đến các hoạt động phòng chống gian lận, pháp luật hiện hành hoặc chính sách của GPC.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?