Lịch thanh toán cho người bán

Lịch thanh toán cho người bán có thể thay đổi tuỳ thuộc vào sản phẩm của bạn và ngưỡng thanh toán bạn đặt trong hồ sơ thanh toán của mình.

Khoản thanh toán dành cho nhà phát triển trên Cửa hàng Google Play

Chúng tôi bắt đầu thanh toán cho Nhà phát triển trên Google Play mỗi tháng vào ngày 15 cho doanh số bán hàng của tháng trước.

  Khoảng thời gian đã bán các đơn đặt hàng: Ngày thanh toán:
Ví dụ: Ngày 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5 Ngày 15 tháng 6

Khoản thanh toán cho nhà phát triển trên Cửa hàng Chrome trực tuyến

Chúng tôi bắt đầu thanh toán cho các nhà phát triển trên Cửa hàng Chrome trực tuyến vào ngày 15 mỗi tháng cho doanh số bán hàng của tháng trước.

  Khoảng thời gian đã bán các đơn đặt hàng: Ngày thanh toán:
Ví dụ: Ngày 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5 Ngày 15 tháng 6

Khoản thanh toán trên chương trình Mua sắm Trực tiếp

Xem lại thông tin về khoản thanh toán.

Các khoản thanh toán đã khấu lưu trước đó

Có thể bạn đã nhận được một thông báo cho biết các khoản thanh toán của bạn đã bị tạm giữ và hiện không còn bị tạm giữ nữa.

Quan trọng: Lịch thanh toán này là nguyên tắc chung và lịch thanh toán của bạn có thể thay đổi tuỳ theo tài khoản thanh toán.

  Khoảng thời gian đã bán các đơn đặt hàng: Ngày tài khoản được uỷ quyền: Ngày thanh toán:
Ví dụ: Ngày 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5 Ngày 15 tháng 5 Ngày 15 tháng 6
Ví dụ: Ngày 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5 Ngày 15 tháng 6 Ngày 15 tháng 7

Lưu ý

Đối với người bán nhận thanh toán qua hình thức chuyển khoản ngân hàng: Tiền có thể mất từ ​​5 đến 7 ngày làm việc để xuất hiện trong tài khoản ngân hàng của bạn.

Đối với người bán nhận thanh toán qua hình thức Chuyển khoản điện tử (EFT): Tiền có thể mất 2 đến 3 ngày làm việc để xuất hiện trong tài khoản ngân hàng của bạn.

Nếu khoản thanh toán của bạn không đến ngay sau ngày thanh toán cho người bán, vui lòng đợi thêm ít lâu.

Lưu ý: Google không thanh toán cho người bán vào cuối tuần hoặc ngày lễ. Nếu ngày thanh toán cho người bán rơi vào ngày thứ Bảy thì chúng tôi sẽ không bắt đầu thanh toán cho đến thứ Hai tuần sau.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
1633573
false
false