Časový plán výplat obchodníkov

Časové plány výplat obchodníkov sa môžu líšiť v závislosti od výrobku a minimálnej výšky platby, ktorú máte nastavenú v platobnom profile.

Výplaty vývojárov obchodu Google Play

Výplaty pre vývojárov obchodu Google Play za predaj z predchádzajúceho mesiaca odosielame vždy v 15. deň mesiaca.

  Objednávky predané v období: Platba sa uskutoční:
Príklad 1. až 31. máj 15. jún

Výplaty vývojárov Internetového obchodu Chrome

Výplaty pre vývojárov Internetového obchodu Chrome za predaj z predchádzajúceho mesiaca odosielame vždy v 15. deň mesiaca.

  Objednávky predané v období: Platba sa uskutoční:
Príklad 1. až 31. máj 15. jún

Výplaty z programu Shopping Actions

Prečítajte si informácie o výplatách.

Majte na pamäti

Obchodníci, ktorí prijímajú platby bankovým prevodom: pripísanie prostriedkov na váš bankový účet môže trvať päť až sedem pracovných dní. 

Obchodníci, ktorí prijímajú platby elektronickým bankovým prevodom (EBP): pripísanie prostriedkov na váš bankový účet môže trvať dva až tri pracovné dni. 

Majte trpezlivosť, ak výplatu nedostanete hneď po dátume výplaty obchodníka.

Poznámka: Google neodosiela výplaty cez víkendy ani cez štátne sviatky. Ak dátum výplaty obchodníka pripadne na sobotu, výplata sa odošle až v nasledujúci pondelok.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?