Poplatky obchodníkov za transakcie

Na všetky nákupy v obchode Google Play a Internetovom obchode Chrome sa vzťahuje poplatok obchodníka za transakciu. Tieto poplatky sa líšia v závislosti od meny a platformy (je napríklad rozdiel medzi obchodom Google Play a Internetovým obchodom Chrome).

Poplatky vývojára za transakciu v rámci Google Play

Poplatok za transakciu je za každý nákup cez Google Play (aplikácie a nákupy v aplikácii) 30 % ceny, ktorú zaplatí zákazník. Inými slovami, vývojári dostanú 70 % platby a zostávajúcich 30 % slúži na vyplatenie distribučného partnera a pokrytie prevádzkových poplatkov.

Príklad

Cena aplikácie

Poplatok za transakciu

Obchodná platba od spoločnosti Google

10,00 USD

3,00 USD

7,00 USD

Poplatky vývojára za transakciu v rámci Internetového obchodu Chrome

Poplatok za transakciu je za každý nákup cez Internetový obchod Chrome 5 % z ceny aplikácie. Inými slovami, vývojári dostanú 95 % nákupnej ceny.

Príklad

Cena aplikácie Poplatok za transakciu Obchodná platba od spoločnosti Google
1,99 USD 0,10 USD 1,89 USD

 

Prečítajte si ďalšie informácie o platbách a poplatkoch v Internetovom obchode Chrome.

Poplatky za transakcie a dane sa počítajú oddelene. Prečítajte si ďalšie informácie o nastavení vlastných sadzieb dane z predaja, inkasovaní dane z predaja a zistite, či sa od spoločnosti Google vyžaduje, aby vo vašom mene vyberala daň od určitých zákazníkov.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?