Thay đổi cài đặt ngôn ngữ

Ngôn ngữ của hồ sơ thanh toán tùy thuộc vào cài đặt ngôn ngữ trên trình duyệt web của bạn. Để thay đổi cài đặt ngôn ngữ cho hồ sơ thanh toán, hãy thay đổi cài đặt ngôn ngữ cho trình duyệt của bạn.

Thay đổi cài đặt ngôn ngữ của Google Chrome

Nếu bạn đang sử dụng Google Chrome, bạn có thể thay đổi ngôn ngữ, cài đặt tính năng dịch tự động hoặc viết bằng một ngôn ngữ không được hỗ trợ. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cài đặt ngôn ngữ trong Google Chrome.

Thay đổi cài đặt ngôn ngữ cho trình duyệt web khác

Nếu bạn không sử dụng Google Chrome, hãy truy cập Trung tâm trợ giúp của trình duyệt để được trợ giúp trong việc thay đổi cài đặt ngôn ngữ trình duyệt. Nếu bạn vẫn gặp sự cố sau khi làm theo hướng dẫn, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ của trình duyệt đó.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
1633573
false
false