Tổng quan về thuế bán hàng của người bán

Ở nhiều quốc gia, người bán có quyền đặt thuế suất cho khách hàng. Nếu thuế suất cho địa điểm của bạn thay đổi, bạn cũng có trách nhiệm cập nhật thuế suất mà khách hàng phải trả. Nếu bạn không chỉ định bất kỳ thông tin thuế nào, Google sẽ không áp thuế cho đơn đặt hàng của bạn. Nếu bạn cần hỗ trợ về thuế, hãy tham khảo ý kiến của chuyên gia về thuế có trình độ.

Thuế giá trị gia tăng dành cho khách hàng ở Liên minh Châu Âu

Google chịu trách nhiệm xác định, tính phí và nộp thuế giá trị gia tăng (VAT) cho các giao dịch mua nội dung và ứng dụng trong Cửa hàng Google Play cho khách hàng ở Liên minh Châu Âu (theo yêu cầu của luật VAT tại Liên minh Châu Âu). Google gửi thuế VAT đối với các giao dịch mua nội dung và ứng dụng của khách hàng tại Liên minh châu Âu đến cơ quan có thẩm quyền phù hợp và những người bán bị ảnh hưởng không cần tính và gửi thuế VAT riêng cho khách hàng tại Liên minh Châu Âu.

Do đó, tất cả người bán bán sản phẩm cho khách hàng tại các quốc gia áp dụng không thể đặt thuế suất cho các quốc gia Liên minh Châu Âu đó. Ngoài ra, chúng tôi khấu trừ số tiền VAT khỏi các khoản thanh toán cho người bán đối với các giao dịch bán hàng cho khách hàng ở các quốc gia Liên minh Châu Âu hiện hành.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về thuế suất và thuế giá trị gia tăng, bao gồm cả các quốc gia yêu cầu thu thuế VAT.
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
2618281503533218622
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
1633573