Prehľad daní obchodníka z predaja

Za nastavenie sadzieb daní pre zákazníkov sú v mnohých krajinách zodpovední obchodníci. Ak sa daňové sadzby v mieste vášho podnikania zmenia, ste zodpovední aj za aktualizáciu sadzieb daní, ktoré sa budú účtovať zákazníkom. Ak nezadáte žiadne daňové informácie, Google nebude vo vašich objednávkach účtovať dane. Ak potrebujete pomoc s daňami, obráťte sa na kvalifikovaného daňového poradcu.

Daň z pridanej hodnoty pre zákazníkov v EÚ

Google zodpovedá za stanovenie, účtovanie a  odvádzanie dane z pridanej hodnoty za nákupy aplikácií a obsahu v obchode Google Play uskutočnené zákazníkmi v Európskej únii (v súlade so zákonmi o dani z pridanej hodnoty v EÚ). Google odosiela daň z pridanej hodnoty za nákupy aplikácií a obsahu uskutočnené zákazníkmi v EÚ príslušnému úradu a príslušní obchodníci nemusia vypočítavať a odosielať daň z pridanej hodnoty zvlášť za zákazníkov z EÚ.

Obchodníci predávajúci produkty zákazníkom v príslušných krajinách EÚ preto nemôžu nastavovať sadzby daní pre tieto krajiny. Sumu dane z pridanej hodnoty zároveň odpočítame z výplat obchodníkov z predaja zákazníkom v príslušných krajinách EÚ.

Prečítajte si ďalšie informácie o sadzbách daní a dani z pridanej hodnoty vrátane toho, ktoré krajiny vyžadujú odvádzanie dane z pridanej hodnoty.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?