Zamykanie na stałe profilu płatności Google

Gdy zamkniesz profil płatności Google, informacje o transakcjach i płatnościach zostaną usunięte. Nie będzie można go ponownie otworzyć.

Ważne: jeśli zamkniesz profil płatności, stracisz możliwość:

  • dokonywania zakupów w Google Play i innych usługach Google;
  • korzystania z Google Pay do płacenia za zakupy;
  • przesyłania środków i proszenia o nie za pomocą Google Pay Send lub w Gmailu;
  • przechowywania kart podarunkowych, programów lojalnościowych i danych kart;
  • wyświetlania historii transakcji.

Po zamknięciu profilu musisz utworzyć nowy profil płatności, jeśli chcesz kupować produkty i usługi Google lub otrzymywać płatności za pośrednictwem Google. Nowy profil możesz utworzyć, kupując coś w Google lub rejestrując się w usłudze Google, z której otrzymujesz płatności.

Możliwość usunięcia form płatności

Jeśli chcesz zamknąć profil płatności, bo masz zastrzeżenia co do zabezpieczeń jednej z form płatności (np. karty kredytowej), rozważ zamiast tego usunięcie tej formy płatności z profilu. Wtedy wszystkie inne informacje i formy płatności, w tym historie transakcji, pozostaną dostępne.

Wiele profili płatności

Narzędzie do zamykania profilu płatności zamyka ostatni profil, który był używany. Jeśli masz kilka profili płatności, najpierw wybierz profil, który chcesz zamknąć:

  1. Zaloguj się do Centrum płatności Google.
  2. Wybierz profil płatności, który chcesz zamknąć.
  3. Przejdź do narzędzia do zamykania profilu płatności.

Zamykanie profilu płatności

Aby zamknąć profil płatności, musisz mieć w nim uprawnienia administratora.

Do zamknięcia profilu użyj narzędzia do zamykania profilu płatności.