Permanent stenging av Google-betalingsprofilen din

Hvis du stenger Google-betalingsprofilen din, fjernes transaksjons- og betalingsinformasjonen din for godt. Det er ikke mulig å åpne kontoen igjen.

Viktig: Hvis du stenger betalingsprofilen din, kan du ikke

  • kjøpe ting fra Google Play eller andre Google-produkter
  • betale med Google Pay
  • sende eller be om penger med Google Pay Send eller Gmail
  • lagre gavekort, lojalitetsprogrammer og betalingsopplysninger
  • se transaksjonsloggen din

Når du har stengt profilen din, må du opprette en ny betalingsprofil hvis du vil kjøpe Google-produkter og -tjenester eller motta betalinger fra Google. Du kan opprette en ny profil ved å kjøpe noe fra Google eller ved å registrere deg for en Google-tjeneste du mottar betaling fra.

Vurder å fjerne betalingsmåter

Hvis du vil stenge betalingsprofilen din fordi du bekymrer deg for sikkerheten til en av betalingsmåtene dine (for eksempel et kredittkort), bør du heller vurdere å fjerne den aktuelle betalingsmåten fra profilen din. På denne måten beholder du tilgangen til de andre betalingsmåtene og betalingsopplysningene dine, inkludert transaksjonsloggene.

Hvis du har flere betalingsprofiler

Alternativet Steng betalingsprofilen din stenger profilen som ble brukt sist. Hvis du har flere betalingsprofiler, må du først velge profilen du vil stenge:

  1. Logg på Googles betalingssenter.
  2. Velg betalingsprofilen du vil stenge.
  3. Gå videre til verktøyet for stenging av betalingsprofiler.

Steng betalingsprofilen din

Du må være administrator for profilen du vil stenge.

For å stenge betalingsprofilen din, bruk verktøyet for stenging av betalingsprofiler.