Dopravné karty

Ako to funguje

Google Pay pre verejnú dopravu využíva technológiu NFC (Near Field Communication) v otvorenom aj uzavretom okruhu obchodov a umožňuje, aby dopravcovia mohli používať preferovaný spôsob platby.

NFC v otvorenom okruhu obchodov

Google Pay pre verejnú dopravu využíva technológiu NFC v otvorenom okruhu obchodov pre dopravcov, ktorí ako spôsob platby akceptujú kreditné a debetné karty. Ak terminály vyhovujú špecifikáciám EMVCo, zákazníci môžu cestovné uhrádzať pomocou kreditných alebo debetných kariet, ktoré majú uložené v účte Google Pay.

Dopravcovia môžu tiež nakonfigurovať terminály tak, aby poskytovali ďalšie funkcie, ako je napríklad tlač účteniek a rýchlejšia platba z uzamknutej obrazovky zariadenia.

Získajte ďalšie informácie o nastaveniach otvoreného okruhu

Uzavretý okruh

Google Pay pre verejnú dopravu využíva uzavretý okruh v prípade dopravcov, ktorí ako spôsob platby používajú konkrétne dopravné karty alebo čiarové kódy.

Dopravné karty

Dopravcovia používajúci dopravné karty môžu prostredníctvom služby Google Pay pre verejnú dopravu umožniť používateľom, aby si do svojho mobilného zariadenia uložili virtuálnu dopravnú kartu. Zákazníci môžu namiesto fyzickej dopravnej karty platiť na termináli pomocou svojho zariadenia. Google Pay tiež zákazníkom umožňuje zobraziť dôležité informácie o virtuálnej dopravnej karte, ako je napríklad dostupný zostatok alebo počet zostávajúcich lístkov.

Ak chcete zákazníkom umožniť ukladanie dopravných kariet v službe Google Pay, kontaktujte službu Google Pay.

Čiarové kódy alebo QR kódy

Google Pay pre verejnú dopravu podporuje rôzne formáty lístkov s čiarovými kódmi, napríklad QR a UPC-A. Zákazníci si môžu lístok uložiť do služby Google Pay a potom pomocou čítačky čiarových kódov dopravcu naskenovať virtuálny čiarový kód.
Ak chcete zákazníkom umožniť používanie služby Google Pay s čítačkami čiarových kódov, použite rozhranie Google Pay API for Passes.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?