Požiadavky

 

Oboznámte sa s požiadavkami stanovenými pre obchodníkov a zákazníkov v súvislosti s používaním aplikácie Google Pay v obchodoch, ktoré uvádzame nižšie.

Získajte ďalšie informácie o požiadavkách, ktoré je potrebné splniť, aby ste mohli umožniť zákazníkom používať Google Pay pri online nákupoch.
Oboznámte sa s požiadavkami stanovenými pre obchodníkov a zákazníkov v súvislosti s používaním aplikácie Google Pay v obchodoch, ktoré uvádzame nižšie.

Požiadavky na hardvér obchodníka

Akceptovanie služby Google Pay v obchodoch si vyžaduje určitý hardvér a konfigurácie. Pomocou nižšie uvedených pokynov skontrolujte svoje zariadenie a spolupracujte s dodávateľmi, aby ste sa uistili, že ste pripravení prijímať v obchodoch platby uskutočnené cez Google Pay. 

Terminály

Uistite sa, že váš hardvér v obchodoch je pripravený prijímať platby cez Google Pay.

  • Vaše platobné terminály musia podporovať bezkontaktné platby a mať zapnuté čítačky s technológiou NFC.
  • Ak nie je k dispozícii bezkontaktná karta EMV, Google Pay podporuje platby prostredníctvom bezkontaktných kariet EMV a bezkontaktných kariet MSD (kariet s magnetickým prúžkom).
  • Google Pay podporuje bezkontaktné platby prostredníctvom kariet FeliCa.
  • V závislosti od vášho dodávateľa platobných terminálov už pravdepodobne máte k dispozícii niekoľko modelov terminálov kompatibilných s technológiou NFC. 
  • Na týchto termináloch sa spravidla zobrazuje niektoré (alebo viacero) z nasledujúcich log a je v súlade s normou ISO 14443.

Common NFC logo

Obrázok 1: Bežné logo funkcie NFC

  • Na týchto termináloch sa spravidla zobrazuje niektoré (alebo viacero) z nasledujúcich log a je v súlade s normou FeliCA JIS X6319-4.

Common NFC logo

Obrázok 1: Bežné logo funkcie NFC

Ak s istotou neviete, či vaše súčasné terminály podporujú platby prostredníctvom funkcie NFC, alebo ak potrebujete poradiť ohľadom ich inovácie alebo zaistenia podpory funkcie NFC, obráťte sa na svojho dodávateľa terminálov.

Ak zistíte, že v obchodoch potrebujete nový hardvér, obráťte sa na poskytovateľa terminálov a požiadajte o terminály, ktoré sú pripravené na prijímanie platieb prostredníctvom funkcie NFC.  

Miesto predaja

Váš systém miesta predaja (MP) musí vedieť prijímať údaje bezkontaktných platieb pochádzajúcich z platobného terminálu a odovzdať ich spracovateľovi platieb. Na povolenie bezkontaktných platieb možno budete musieť vykonať niekoľko zmien konfigurácie.

S pomocou poskytovateľa MP sa uistite, že váš systém je pripravený na prijímanie údajov bezkontaktných platieb.

Súlad so štandardom PCI

Na bezkontaktné platby sa nevzťahujú žiadne špeciálne požiadavky na súlad nad rámec štandardu v odvetví platobných kariet (PCI) na spracovanie platieb. Postačujú už zavedené bezpečnostné požiadavky na prijímanie platieb kartou na základe poverenia Rady pre bezpečnostné štandardy v odvetví platobných kariet (PCI SSC).

S pomocou poskytovateľa terminálov, poskytovateľa miest predaja a nadobúdateľa zabezpečte trvalý súlad s požadovanými bezpečnostnými opatreniami.
 

Ak potrebujete pomoc, pozrite si, ako vyriešiť problémy

Platobní partneri

Pokiaľ ide o používanie služby Google Pay v obchodoch, väčšina nadobúdateľov už podporuje bezkontaktné platby, môže sa však vyžadovať konkrétna konfigurácia alebo nastavenie vášho účtu obchodníka, aby takéto platby povoľoval.

Obráťte sa na inštitúciu nadobúdateľa a uistite sa, že môže spracovávať bezkontaktné platby a že túto možnosť pre váš účet povolí.

Požiadavky na zariadenie používateľa

Google Pay funguje s kreditnými a debetnými kartami od spolupracujúcich bánk, ktoré vydávajú karty, v každom zariadení s Androidom s podporou funkcie NFC a operačným systémom Lollipop 5.0 alebo novším pri nákupoch v obchodoch.
Google Pay možno použiť na nákupy v obchodoch v každom zariadení s Androidom s podporou funkcie NFC a operačným systémom Lollipop 5.0 alebo novším.

Získajte ďalšie informácie o nastavení a kompatibilite zariadenia.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?