Ako fungujú platby

Keď zákazníci platia cez Google Pay v obchodoch a online, platby fungujú takto.

Platby v obchodoch

Google Pay poskytuje zákazníkom rýchly a bezproblémový proces platby, ako aj pocit istoty, že Google ukladá ich údaje s viacerými úrovňami zabezpečenia. Google Pay zároveň pri platbách v obchodoch neodosiela obchodníkom skutočné čísla kariet zákazníkov. Namiesto toho využíva proces nazývaný priradenie tokenu, v rámci ktorého token zastupuje skutočné číslo kreditnej alebo debetnej karty zákazníka.

Na vykonanie procesu priradenia tokenu Google Pay spolupracuje:

Google Pay spolu s týmito organizáciami pracujú na vybudovaní infraštruktúry priradenia tokenov, aby:

 • zákazník pri pridaní karty do aplikácie Google Pay overil svoju totožnosť,
 • mobilné zariadenie zákazníka bezpečne ukladalo tokeny,
 • počas transakcií v obchodoch aplikácia Google Pay prenášala tokeny do platobného terminálu,
 • hardvér technológie NFC dodržiaval špecifikácie odvetvovej normy.

Bezpečnostné výhody 

Proces priradenia tokenov služby Google Pay poskytuje obchodníkom aj zákazníkom značné bezpečnostné výhody:
 • Uzamknuté obrazovky zariadení, trvalé vymazanie vzdialených zariadení a tokenizované čísla kariet: Zákazníci ťažia z ochrany pred stratou alebo krádežou zariadení, ktoré obsahujú informácie o tokene.
 • Jednoduchá integrácia: Pokiaľ ide o priradenie tokenov, poskytovatelia tokenizácie a Google Pay robia náročné úlohy za obchodníkov, preto je pre nich integrácia služby Google Pay jednoduchá.
 • Znížené riziko obchodníka: Proces priradenia tokenov pre obchodníkov znamená, že uchovávajú menej citlivých informácií o zákazníkoch, čím sa menej vystavujú rôznym rizikám a znižujú sa aj obavy o neoprávnený prístup k údajom.   

Priradenie tokenu 

Priradenie tokenu pri platbách cez Google Pay v obchodoch funguje trochu inak než pri platbách v mobilných aplikáciách. Platby však v podstate fungujú nasledovne:  

 1. Používateľ služby Google Pay pridá do aplikácie Google Pay kreditnú alebo debetnú kartu. Google Pay si od banky, ktorá vydala danú kartu, vyžiada token zastupujúci kartu, ktorú chce používateľ pridať. Po vydaní tokenu je karta tokenizovaná, čo znamená, že je k nej priradené jedinečné identifikačné číslo. Google Pay novú tokenizovanú kartu zašifruje a následne je pripravená na použitie pri platbe. 
   
 2. Ak chce zákazník uskutočniť nákup, priloží svoje mobilné zariadenie k terminálu miesta predaja alebo si zvolí platbu vo vašej mobilnej aplikácii. Google Pay odpovie prostredníctvom tokenizovanej karty zákazníka a kryptogramu, ktorý slúži ako jednorazové heslo. Sieť kariet kryptogram overí a nájde zhodu tokenu so skutočným číslom karty zákazníka. 
 3. Nadobúdajúca banka a banka, ktorá vydala kartu vášho zákazníka, použijú na dokončenie transakcie existujúce informácie o zákazníkovi a dešifrované fakturačné údaje zákazníka. 

Čo by ste mali mať na pamäti

 • Google Pay nespracúva ani neautorizuje transakcie, iba pomáha poskytovať bezpečné a rýchle transakcie prostredníctvom priradenia tokenu kartám a odovzdávania týchto tokenizovaných kariet a ďalších informácií o zákazníkovi sieťam kreditných kariet.
 • Obchodníci sú pri transakcii zapísaní ako predajcovia a mali by si uchovávať vlastné záznamy a náležite zrážať dane.
 • Obchodníci naďalej spravujú objednávky prostredníctvom svojho aktuálneho systému spracovania platieb.

Podrobný proces transakcie cez Google Pay v obchodoch

Google Pay NFC payment flow

Obrázok 1: Priebeh platby prostredníctvom funkcie NFC

 

 1. Zákazník priradí ku karte token: Zákazník si pridá kartu do služby Google Pay. Následne sa do jeho mobilného zariadenia uloží platobný token, ktorý je zašifrovaný pomocou kľúča na obmedzené použitie alebo jednorazového kľúča. 
 2. Obchodník prijme token: Keď zákazník priloží svoje zariadenie k terminálu miesta predaja s podporou funkcie NFC, zariadenie zašle terminálu token, dátum vypršania platnosti tokenu a kryptogram prostredníctvom protokolu NFC.
 3. Obchodník spracuje platbu: Obchodník použije údaje karty na spracovanie platby prostredníctvom nadobúdajúcej banky. Poznámka: Platbu musíte označiť ako bezkontaktnú transakciu buď prostredníctvom systému miesta predaja, alebo prostredníctvom platobného terminálu.  
 4. Nadobúdateľ spracuje platbu: nadobúdateľ spracuje údaje karty zachytené prostredníctvom funkcie NFC pomocou príslušnej platobnej siete.
 5. Poskytovateľ tokenizácie preloží token: Poskytovateľ tokenizácie overí kryptogram a potom token preloží ako skutočné číslo karty zákazníka. 
 6. Banka, ktorá vydala kartu, prijme informácie o majiteľovi karty: Sieť odošle banke, ktorá vydala kartu, číslo karty zákazníka, dátum vypršania platnosti a indikátor, že poskytovateľ tokenizácie vykonal overenie v mene používateľa.
 7. Sieť prijme autorizačnú odpoveď: Banka, ktorá vydala kartu, vykoná overenie na úrovni účtu a autorizačnú kontrolu a sieti odošle autorizačnú odpoveď. 
 8. Terminál oznámi úspech alebo neúspech autorizácie transakcie: Sieť odovzdá autorizačnú odpoveď prostredníctvom nadobúdateľa miestu predaja a nakoniec zákazníkovi. Platobný terminál zákazníkovi a pokladníkovi zobrazí správu o úspechu alebo neúspechu.

 

 Ikony od autorov Freepik, Yannick a Icon Works z webu http://www.flaticon.com sú zahrnuté do licencie Creative Commons BY 3.0.

Platby online

Po integrácii rozhrania Google Pay API môžu zákazníci rýchlejšie a jednoduchšie nakupovať online, pretože už nemusia zadávať svoje platobné a dodacie informácie. Pomocou rozhrania Google Pay API môžete dokonca ponúkať možnosť platby jediným klepnutím stovkám miliónov používateľov Googlu a vyžiadať si informácie o kreditnej alebo debetnej karte uložené v účte Google vášho zákazníka.  

Prečítajte si ďalšie informácie o tom, ako integrácia rozhrania Google Pay API umožňuje zákazníkom uskutočňovať transakcie pomocou platobných tokenov z aplikácie Google Pay a platobných kariet uložených v účte Google.
 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?