Podvody a vracanie prostriedkov

 

Transakcie cez Google Pay sa spracúvajú rovnako ako vaše súčasné transakcie kartami s elektronickými peniazmi. Z hľadiska zodpovednosti a vracania prostriedkov platia pre obchodníkov rovnaké pravidlá, takže spory a vracanie prostriedkov v súvislosti s transakciami riešia bez ohľadu na to, či boli platby uskutočnené cez Google Pay alebo nie.

Google Pay disponuje funkciami na zamedzenie podvodom, ktorých účelom je chrániť zákazníkov a obchodníkov, obmedziť spory a vracanie prostriedkov a zlepšiť zážitok z aplikácie Google Pay pre všetky strany.  

Zamedzenie podvodom 

Keď sa zákazník pokúsi pridať si do aplikácie Google Pay kreditnú alebo debetnú kartu, Google odošle podrobnosti karty, ktoré používateľ zadal, banke, ktorá danú kartu vydala. Banka, ktorá kartu vydala, potom posúdi údaje zákazníka a ďalšie signály na základe kritérií na vyhodnotenie rizík v rámci procesu identifikácie a overenia (ID&V), aby si preverila, či je karta vhodná na digitalizáciu.

Skrátka na základe procesu identifikácie a overenia sa zákazníkovi udelí schválenie a povolenie na pridanie karty do aplikácie Google Pay, prípadne bude môcť kartu pridať po dokončení ďalších krokov overenia totožnosti.  Môže ísť napríklad o overenie totožnosti zákazníka telefonátom s bankou, prípadne jednorazovým heslom odoslaným prostredníctvom e-mailu, SMS alebo bankového výpisu.

Vrátenie prostriedkov

Transakcie cez Google Pay sa spracúvajú rovnako ako vaše súčasné transakcie prostredníctvom kreditných alebo debetných kariet. Z hľadiska zodpovednosti a vracania prostriedkov platia pre obchodníkov rovnaké pravidlá, takže spory a vracanie prostriedkov v súvislosti s transakciami riešia bez ohľadu na to, či boli platby uskutočnené cez Google Pay alebo nie.  

Obchodníkovi príde od nadobúdateľa alebo spracovateľa platby upozornenie o námietke zo strany zákazníka. Na spornú platbu potom obchodník reaguje dôkazmi, ktoré sú potrebné podľa pravidiel asociácie vydavateľov platobných kariet. Konečnú zodpovednosť za riešenie sporného vrátenia prostriedkov nesie banka, ktorá vydala kartu.  
 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?