Vrátenie platby, vrátenie tovaru alebo zrušenie transakcie zo strany obchodníka alebo zákazníka

 

Obchodníci riešia vrátenie platby, vrátenie tovaru a zrušenie transakcie zo strany obchodníka alebo zákazníka cez Google Pay rovnako ako pri transakciách vykonaných inými spôsobmi platby. Existuje len jedna dôležitá výnimka. 

Pri spracovaní vrátenia platby alebo zrušenia transakcie môže byť potrebné vyžiadať si od zákazníka posledné štyri číslice karty, ktorú pri transakcii použil. Ide o štyri číslice z jeho virtuálneho čísla účtu, nie zo skutočného čísla karty. Tu nájdete postup, ako môžu zákazníci nájsť svoje virtuálne číslo účtu v aplikácii Google Pay. 

Na základe týchto informácií môžu obchodníci vrátiť platbu alebo povoliť vrátenie tokenu a nadobúdateľ pripíše vrátenie platby alebo transakciu zruší, pričom bude pracovať so skutočným číslom kreditnej karty zákazníka.  

Google Pay podporuje čiastočné vrátenie platby alebo vrátenie vyššej platby (v tom prípade sa zákazníkovi vráti vyššia suma, než akú zaplatil pri pôvodnej transakcii). Obchodníci tieto procesy vykonávajú rovnako ako pri transakciách uskutočnených prostredníctvom iných spôsobov platby.

Získajte ďalšie informácie o priradení tokenu karty a o tom, ako fungujú platby cez Google Pay.

Obchodníci riešia vrátenie platby, vrátenie tovaru a zrušenie transakcie zo strany obchodníka alebo zákazníka cez Google Pay rovnako ako pri transakciách vykonaných inými spôsobmi platby elektronickými peniazmi.

Pri vracaní platieb v obchode za transakcie, pri ktorých bola uplatnená karta uložená pomocou rozhrania Google Pay API for Passes, môžete vyžiadať telefonát a aktualizovať zostatok na karte. Prečítajte si ďalšie informácie o integrácii a používaní rozhrania Google Pay API for Passes (K dispozícii je len v anglickom jazyku.) na zlepšenie zážitku vašich zákazníkov z nakupovania v obchodoch.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?