Integrácia rozhrania Google Pay API for Passes

Integrujte rozhranie Google Pay API for Passes a umožnite zákazníkom uložiť si karty a používať ich v obchodoch. Všeobecne je práca na integrácii nenáročná, avšak môže sa líšiť podľa požadovanej metódy implementácie. V prípade komplexnejších integrácií v obchodoch a v aplikáciách trvá integrácia koncového rozhrania zvyčajne niekoľko dní až týždňov.

Tu nájdete prehľad procesu:

  1. Požiadajte o prístup k rozhraniu Google Pay API for Passes: nové žiadosti o prístup k rozhraniu Google Pay API for Passes kontrolujeme každý deň. Po schválení prístupu k tomuto rozhraniu API vám pošleme e‑mail. Je dôležité, aby ste pozorne dodržiavali naše pokyny pre obsah a odvetvie
  2. Nastavte si pre rozhranie Google Pay API for Passes účet Merchant Center, v ktorom budete svoje karty spravovať.
  3. Nastavte si účet služby a prepojte si ho s účtom Merchant Center zriadeným pre rozhranie Google Pay API for Passes.  
  4. Zadajte, aké karty chcete digitalizovať, napríklad vernostné karty, darčekové karty, ponuky, lístky na podujatia, palubné lístky či dopravné karty.
  5. Vyberte, cez ktoré kanály si vaši zákazníci môžu ukladať karty do služby Google Pay, napríklad web, e‑mail, SMS alebo vašu aplikáciu s podporou služby Google Pay. Poznámka: Každá karta a kanál si vyžadujú samostatnú integráciu.
  6. Pomocou rozhrania Google Pay API for Passes digitalizujte svoje vernostné karty, darčekové karty, ponuky, lístky na podujatia, palubné lístky alebo dopravné karty.
  7. Spustite integráciu rozhrania Google Pay API for Passes. Integrácia zvyčajne trvá dva až sedem týždňov v závislosti od kariet a kanálov, ktoré sa rozhodnete spustiť.

Poznámka: Váš tím môže v rámci šetrenia času súčasne vykonávať viacero integrácií. Vývojári by mali ako hlavný zdroj pokynov, príkladov a usmernení k integrácii rozhrania Google Pay API for Passes používať web pre vývojárov.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?