Konto Google Pay API for Passes w Merchant Center

Konto Google Pay API ułatwi Ci zarządzanie kartami, które Twoi klienci zapisują w Google Pay. Kiedy przyznamy Ci dostęp do interfejsu API, możesz skonfigurować konto Google Pay API for Passes w Merchant Center, a potem konto usługi.

Konfigurowanie konta Google Pay API for Passes w Merchant Center

Aby skonfigurować konto Google Pay API for Passes w Merchant Center, wykonaj te działania:

 1. Odpowiedz na otrzymanego od nas e-maila, podając adres e-mail, którego używasz do zalogowania się na swoje konto Google. Będziesz go używać do zalogowania się na konto Google Pay API for Passes w Merchant Center i do konsoli interfejsów API Google.

  Pośrednik może korzystać z tego samego konta Google dla wielu klientów, o ile nie będzie on im go udostępniać. Jedno konto Google pozwala utworzyć wiele projektów z użyciem interfejsu API lub wiele kont usługi.

 2. Wyślemy Ci e-maila na adres konta Google podany we wniosku. Znajdziesz w nim link do swojego nowego konta Google Pay API for Passes w Merchant Center.

  Uwaga: identyfikator wydawcy służący do tworzenia wywołań interfejsu API REST znajdziesz w sekcji „Zarządzanie kontem” na koncie Google Pay API for Passes w Merchant Center.

  Save to Google Pay Merchant Center Issuer ID

Konfigurowanie konta usługi

Po skonfigurowaniu konta Google Pay API for Passes w Merchant Center utwórz konto usługi w Google Cloud Console. Zostanie ono połączone z Twoim kontem Google Pay API for Passes w Merchant Center, co pozwoli na wywoływanie interfejsu Google Pay API for Passes. Aby założyć konto usługi, wykonaj te czynności

Gdy utworzysz konto usługi, połącz je ze swoim kontem Google Pay API for Passes w Merchant Center, korzystając z funkcji udostępniania.

 1. W Merchant Center wejdź na swoje konto Google Pay API for Passes.
 2. W sekcji Zarządzanie kontem kliknij Udostępnij.

  Save to Google Pay Merchant Center - Share button

 3. W polu zaproszenia wpisz adres e-mail konta usługi. Za pomocą funkcji udostępniania możesz też przyznać dostęp użytkownikom, którzy w Merchant Center będą zarządzać Twoim kontem Google Pay API for Passes.
 4. W sekcji Kto ma dostęp ustaw Może edytować lub Właściciel i kliknij Udostępnij
 5. Kliknij Zapisz.

  Uwaga: jeśli ustawisz Może wyświetlać, nie będziesz mieć możliwości wywoływania interfejsu API. Za pomocą funkcji udostępniania możesz też przyznać dostęp użytkownikom, którzy będą zarządzać Twoim kontem Google Pay API for Passes w Merchant Center.

  Save to Google Pay Merchant Center - Sharing Settings

Teraz możesz przeprowadzić integrację z interfejsem Google Pay API for Passes, aby ułatwić klientom korzystanie z kart podarunkowych i lojalnościowych oraz z ofert specjalnych w Twoich sklepach. 

Jeśli jesteś pośrednikiem, każdy z Twoich klientów będzie potrzebował osobnego konta usługi, które trzeba będzie utworzyć w Konsoli interfejsów API.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?