ట్రాన్సాక్షన్‌లోని సమస్యలను పరిష్కరించండి

 

మీరు ఈ మధ్య జరిపిన పీర్-టు-పీర్ లావాదేవీలతో సమస్యలున్నాయా?

కింద వున్న బటన్‌ను క్లిక్ చేయండి

మీరు ఈ మధ్య జరిపిన లావాదేవీలకు సంబంధించి సహాయం పొందండి

 

ఇతర సమస్యలకు, ఈ కింది దశలను అనుసరించండి: 

డబ్బు పంపుతున్నప్పుడు లేదా అందుకుంటున్నప్పుడు మీరు సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారా?
ఇది సహాయకరంగా ఉందా?
మేము దీన్ని ఏ విధంగా మెరుగుపరచగలము?
false
సెర్చ్
శోధనను తీసివేయండి
శోధనను మూసివేయి
Google యాప్‌లు
ప్రధాన మెనూ
సహాయ కేంద్రాన్ని వెతకండి
true
722700
false