பேங்க் அக்கவுண்ட்டைச் சேர்ப்பதிலுள்ள சிக்கல்களை சரிசெய்தல்

Google Payயை முதன்முறையாக அமைக்கும்போது பணப் பரிமாற்றங்களைச் செய்வதற்காக பேங்க் அக்கவுண்ட் ஒன்றைச் சேர்க்கும்படி கேட்கப்படும். பேங்க் அக்கவுண்ட்டைச் சேர்ப்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டால் கீழேயுள்ள ஒரு விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

 

Google Pay ஆப்ஸின் சமீபத்திய பதிப்பைப் பயன்படுத்துகிறீர்களா?
இது பயனுள்ளதாக இருந்ததா?
இதை எவ்வாறு மேம்படுத்தலாம்?
false
தேடல்
தேடலை அழிக்கும்
தேடலை மூடும்
Google ஆப்ஸ்
முதன்மை மெனு
உதவி மையத்தில் தேடுக
true
722700
false